Sivun näyttöjä yhteensä

12. huhtikuuta 2015

Juhlapuhe

Tämä on puheen runko tänään sunnuntaina Kortesjärvellä. Paikka on Kauhavan naapuri Pohjanmaalla. Sieltä lähti enemmän miehiä jääkäreiksi Saksaan kuin mistään muusta Suomen pitäjästä. Kysymys on absoluuttisesta määrästä, ja kunta oli pieni.

Sana ”jääkäri” on täysin vakiintunut kieleemme ja muuttanut merkitystäkin. Saksan ”Jäger” tarkoitti liikkuvaa osastoa. Suomessa ennen käytetty ”tarkka-ampujapataljoona” ei ole kovin kaukana tuosta merkityksestä. Suomesta tulleet sijoitettiin eräiden vaiheiden jälkeen jääkäripataljoonaan, eikä se merkinnyt saksalaisen korvin mitään sen erikoisempaa.

Nimityksestä tuli Saksassa koulutettujen sotilaiden yleisnimitykseksi hyvin varhain. Se liitettiin aikanaan sotilasarvoihin. Ennen piti osata sanoa että kyllä, herra jääkärikenraalimajuri.

Nykyisin jääkäri tarkoittaa suunnilleen samaa kuin jalkaväen osasto. Sodan aikana oli erikseen esimerkiksi panssarijääkärit, jotka olivat valiojoukkoja, ja kyllä sen näki uhrien lukumäärästä. Panssaridivisioona menetti suuremman osan vahvuudestaan kuin mikään toinen yhtymä.

Mutta tämä vakiintunut sanonta ja vakiintuneet mielikuvat ovat peittäneet tosiasiat. Oikeustieteen kursseilla esitin itse joskus retorisen kysymyksen, syyllistyivätkö jääkäriksi lähtenee rikokseen, lähinnä maanpetokseen tai valtiopetokseen. Opiskelijat kuuntelivat tätä hämmästyneen oloisina. Heille oli syytä selittää, että kysymys on pahasti epämääräinen. Jääkärit eivät syyllistyneet rangaistavaan tekoon.

Suomen laissa oli silloin ja on nyt laillisuusperiaatteen osana taannehtivuuden kielto. Se on se sama sääntö, jota rikottiin antamalla vaikeassa tilanteessa laki sotaan syyllisten rankaisemisesta.

Ollakseen rangaistava teon tulee olla lainvastainen sekä tekohetkellä että tuomiota määrättäessä. Kun Suomi itsenäistyi 1917, jääkäreiden ei voitu edes teoreettisesti sanoa liittyneen sotatilan vallitessa vihollisvaltion armeijaan. Saksa ei ollut itsenäisen Suomen vihollisvaltio. Sotatoimien alkaessa 1918 Saksa ei ollut myöskään Neuvosto-Venäjän vihollisvaltio.

Tämä on ajattelua, jonka oikea paikka on opetuksessa oikeusperiaatteiden selventäjänä.

Mutta itse haluaisin käyttää ainakin tässä ja nyt jääkäreistä toista nimitystä: vastarintaliike. Saksaan lähtijät nousivat silloin laillista esivaltaa vastaan ja alkoivat tavoitella riippumattomuutta Venäjän keisarikunnasta. Voi olla, että kansallisen vapauden ajatus kehittyi aste asteelta.

Silti asetelma on täsmälleen sama kuin esimerkiksi toisen maailmansodan ajan Ranskassa, jossa saksalaisten asettama Vichyn hallitus oli laillinen. Metsiin ja vuorille aseistettuna lähteneet miehet ja naiset olivat vastarintaliike, joka eräässä mielessä vastusti asein laillista esivaltaa pyrkiessään kaikin keinoin edistämään Ranskan perinteistä vapautta ja kansanvaltaa.

Vastarintaliike on nimityksenä kärsinyt kolhuja. Esimerkiksi Balkanin alueen ja Kreikan toisen maailmansodan aseellisista järjestöistä on eräin kohdin todella vaikea sanoa, minkä puolesta ja ketä vastaan ne taistelivat.

Sekin on historiassa tavallista, että kamppailun ratkettua erinäisistä virastoista ja kanslioista purkautui kaduille ihmisiä, jotka selittivät hekin olleensa jollain toisille vaikeasti käsitettävällä tavalla vastarintaliikkeessä.

Norjassa tilanne oli saman tyyppinen, ja siellä vastarintaliike sai paljon aikaan. Toisaalta koston luonteiset toimet olivat sodan jälkeen paljon laajempia kuin meillä tiedetään tai siellä halutaan muistaa. Puolan ja Ukrainan vastarintaliikkeet jatkoivat taistelua Neuvostoliittoa vastaan useita vuosia rauhanteon jälkeen, ja samoin tapahtui Virossa.

Jääkäriliikkeellä ja sen historialla on vielä yksi erittäin painava opetus. Meidän nykyisten on kyettävä vastaamaan kysymykseen, ovatko partisaanit ja terroristit vastarintaliikettä. Partisaanit ovat useimmiten todellisuudessa sotaa käyvän armeijan osa. Nimityksellä viitettiin etenkin rintamalinjojen takana taistelemiseen.

Mutta entä terrorijärjestöt? Vastaus vaatii käsitettä ”legitimiteetti”. Yli sata vuotta sitten etenkin Venäjällä oli erilaisia anarkisteja, jotka olivat järkeilleet, että esimerkiksi hallitsijan surmaaminen olisi oikein tehty. Espanjassa vasemmistoon painottuvat tasavaltalaiset olivat laillinen hallitus ja Francon falangistit kapinoivat ja voittivat. Nyt uutisissa päivittäin esiintyviltä terroristeiksi nimetyiltä järjestöiltä puuttuu kansainvälisoikeudellinen legitimiteetti.

Järjestöt eivät ole legitiimejä. Hyvin yksinkertaisesti sanoen kansalaisten pakottamiseen turvautuva järjestö ei ole legitiimi, paitsi jos pakko perustuu sääntöjä noudattaen säädettyyn lakiin. Legitiimejä pakkovallan käyttäjiä ovat esimerkiksi Suomessa armeija ja polisi. Erotuskriteeri on pakkovallan käytölle asetetut tarkat rajat.

Jääkärit räjäyttelivät varastoja aina Enontekiöllä asti. Se oli sotaa Venäjää vastaan. Kysymys ei ollut myöskän terrorismista.

19 kommenttia:

 1. Minua vähän ihmetyttää tämä kuvauksesi jääkärien teon laillisesta pohjasta. Nähdäkseni on selvää, että jääkärit syyllistyivät silloisen rikoslain 12:1 pykälän rikkomiseen eli maanpetoksen törkeämpään tekomuotoon. Laki kuului:

  Suomen mies, joka vieraan maan palveluksessa sodan aikana käyttää aseita Suomea, Venäjää tahi näiden sotaliittolaisia vastaan, rangaistakoon maanpetoksesta kuritushuoneella elinkaudeksi taikka vähintään kahdeksaksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi. Jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät; tuomittakoon kuritushuonetta vähintään neljä ja enintään kahdeksan vuotta.

  Jääkärit lähtivät sotaan Venäjää vastaan, mikä oli lain mukaan maanpetos, jos se konkretisoitui sotatoimiin osallistumisena. Ne, jotka eivät päässeet mukaan taisteluihin, rikkoivat ainakin kolmatta pykälää:
  Suomen mies, joka muulla kuin nyt sanotulla tavalla tahallansa auttaa vihollista, taikka vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea, Venäjää tahi näiden sotaliittolaisia, rangaistakoon sellaisesta maanpetoksesta kuritushuoneella vähintään yhdeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.

  Samalla jääkärit syyllistyivät myös yksin teoin tehtyyn valtiopetokseen (ainakin toisen kohdan tunnusmerkistö täyttyy, varmaan myös kolmannen):

  Joka, aikoen:
    - -
   2. saattaa Suomenmaan tahi jonkun osan siitä, taikka Venäjän aluetta vieraan vallan alle; taikka irrottaa jonkun osan Suomenmaata Venäjän Keisarikunnasta; taikka
   3. laittomalla tavalla kumota tahi muuttaa Suomen valtiotilaa tahi Suomen perustuslakia, taikka Venäjän valtiotilaa, taikka purkaa Suomenmaan ja Keisarikunnan välisen yhdistyksen, taikka rikkoa vallanperimyksestä säädetyn järjestyksen;
    tekee teon, jolla hän aikomuksensa toteuttaa taikka sitä yrittää, rangaistakoon valtiopetoksesta kuritushuoneella elinkaudeksi taikka vähintään kahdeksaksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.

  Eli jääkärien teot olivat tekohetken lain mukaan selvästi oikeudenvastaisia. Valtiopäivät olivat nimenomaisesti kriminalisoineet aseellisen vapaustaistelun Venäjää vastaan. Sen sijaan jääkäriliike oli moraalisesti oikein ja varmaan hienoimpia tekoja maamme historiassa. Joskus laki ja oikeus eivät ole sama asia. Jääkärien tapauksessa laki muutettiin jälkikäteen niin, että oikeuden mukainen toiminta tuli myös lailliseksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei siitä ole vuottakaan, kun tästä puhuttiin viimeksi ja olin juuri tätä EA:n mieltä. Kemppinen ei vain uskonut?

   Toistan kantani: Jääkärit syyllistyivät maanpetokseen. Se petetty maa oli Venäjä.

   Todetaan se marssissakin: "Meill' armoa ei, kotimaata. (...) Ei ennen uhmamme uupua voi,
   kuin vapaa on Suomen kansa."   Poista
 2. Jääkärit olivat vapaustaistelijoita. Heidän toimintansa seurauksena syntyi vapaa Suomi. Riippuu tarkastelukannasta, oliko lopputulos hyvä vai huono.

  VastaaPoista
 3. Yhdysvallat pitää listaa terroristi järjestöistä, ja niitä tukevista valtioista, josta kuuba ollaan nyt poistamassa. Yhdysvallat tunnusti PolPotin hallinnon Kambozan lailliseksi hallitukseksi silloinkin kun se oli ajettu kapealle viidakkovyöhykkeelle. Ja piti Vietnamin tukemaa uutta hallitusta laittomana.
  Toisen maailmansodan aikana saksalaiset miehittäjät antoivat hallinnollisia virkoja paikallisille ihmisille. Vapautuksen jälkiselvittelyssä oli epäselvää pitäisikö joku määritellä yhteistoiminta mieheksi vai sankariksi.
  Vakiintuneen käytännön - mitä Suomikin noudattaa - mukaan valtaapitävien hallitusten suvereniteetti tunnustetaan. Niiden politiikkaa voi ja pitääkin arvostella ,mutta mikään universaalinen normijärjestelmä ei ole mahdollinen.

  VastaaPoista
 4. Eläinlääkintäjääkärivääpeli Aapeli Eemeli Ikonen , menikö oikein?

  Ilmeen suosittu tämä blogi, ottaen huomioon pääkohderyhmän, ikäluokka 1891. Ehdotan eliittijoukon määritelmän päivittämistä, mukaan otettaisiin omat tappiot. Enää ei riittäisi jos käsketään hyökkäämään vanhentuneella panssarivaunulla vihollisen ajanmukaista torjuntaa vastaan.

  Kuka on terroristi, vapaustaistelija tai sotarikollinen riippuu aika lailla kahinan lopputuloksesta. Sodassa ykkösprioriteetti on säilyä hengissä. Petrovski Jam , huoltokeskus ja onnistunut operaatio, taisi siitä Veikko Huovinenkin kirjoittaa oman versionsa. Viipurin menetys kesällä 1944, muistanko oikein, hävisikö siinä rytinässä Suomalainen sotilas-sairaala, henkilökuntineen ?

  Robert McNamara, logistiikka asiantuntija, niitä tarvitaan niin sodassa kuin rauhassa. Leffassa , " The fog of war ", jota en ole vielä saanut hankituksi, huhupuheiden mukaan sanoo , että hänet ja muutama muu olisi tuomittu sotarikollisina jos peli olisi mennyt toisin.

  VastaaPoista
 5. Ei kauan trenkää odotella kun joku kaivaa nuhjuisen pikkutakkinsa povitaskusta maanpetoskortin ja alkaa sitä heilutella ja viisastelee jääkärien toiminnasta laillista esivaltaansa vastaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jääkäriliike oli rikoslain mukaan maanpetos ja todennäköisesti myös valtiopetos. Tästä ei ollut jääkäreillä mitään epäselvyyttä. Jos he eivät olisi hankkeessa onnistuneet, heillä olisi ollut "ei armoa, ei kotimaata". Valveen muistelmissa kuvataan hyvin, miten keväällä 1917 emigroituminen Amerikkaan näytti todennäköisimmältä tulevaisuudenkuvalta.

   Jääkärit olivat sankareita juuri siksi, että heidän tekonsa oli juridisesti maanpetos. Miehet pistivät kaiken likoon isänmaan puolesta - ja voittivat.

   Poista
 6. Oliko Eugen Schauman terroristi? Entäs Hohenthal? Tai Verikoirien jäsenet?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Palestiinan nousun aikaan, 1970-luvun lopulla, Suomen lehdistö ja Yle käyttivät Israelia vastaan sotivista ihmisistä kritiikittä termiä palestiinalaisterroristit. Arafat oli pääterroristi ja roisto. Termi oli suomennettu suoraan amerikkalaisten uutistoimistojen sähkeistä.

   Jonkin aikaa myöhemmin heistä käytettiin nimitystä palestiinalaississit. Nyt he ovat yleisesti palestiinalaistaistelijoita, vain Israel taitaa yhä nimittää palestiinalaisia, koko taistelijajoukkoa, terroristeiksi.

   Tuollainen kritiikitön nimittäminen on helppo ja raukkamainen tapa yrittää saada yleistä mielipidettä muokatuksi. Suomalaiset taistelijathan olivat "Suuressa Isänmaallisessa sodassa" Hitlerin kätyreitä ja Mannerheimin rosvokopla.

   Onko terroristi-, sissi- ja taistelija-nimitysten välille tehty selkeä kansainvälinen käsite-ero, vai onko kyse vain puhujan asenteesta?

   Poista
  2. Isis-soturiurho peittoaa valkobandiitin.

   Poista
 7. Kuultuna esitelmä oli loistava, kiitos varsinkinesitelmän alussa pidetyn, varsinaisesta aiheesta poikenneen tuoreen katsauksen Venäjän tilanteesta.

  Se taisi tulla siihen siksi, että ensin esiintyneellä Puheloiselta irtosi Venäjästä vain että se myy energiaa ja Koillisväylällä on merkitystä! Yleisö odotti tältä Frunzen käyneeltä kenties jotakin muutakin.

  Jukka teki loistavan "paikkoheiton" ja eteläpohjalaisyleisö hyrisi tyytyväisenä.

  Näinä aikoina oli mieltä ylentävää käydä isänmaallisessa tilaisuudessa, kuulla jääkärimarssi ja nauttia hyvästä esitelmästä.

  Kannatti käydä Kauhavan Kortesjärvellä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pieni lisäys.Puheloiselle olivat seminaarin järjestäjät antaneet aiheeksi: "Turvallisuuspoliittinen tilanne".

   Tilannekatsaus oli maailmoja syleilevä arabikeväästä, ilmastomuutoksesta, jäätiköiden sulamisesta kolmiulotteisesti ym. Tilannekatsaus suorastaan vältteli Venäjää ja ystäväämme Putinia ei mainittu kertaakaan.

   Tiedoksi vain tuleville vastaavien tilaisuuksien järjestäjille nimi ei aina ole enne.

   Poista

 8. Menikö kerrankin överiksi ? Tuliko Kemppinen latoneeksi jokusen tietosanakirja sarjan -ja jokuselta erityisalalta- verran tietorikkakauttaan tähän juttuun? Ja vahinkonsa hoksattuaan, korjasi kaaoksen sitomalla sen lakikirjaansa liitteineen, muutama kymmenen tuhatta sivua? Onnittelut kuitenkin Juhlapuheesta ja sehän meni ihan toissa merkeissä kuin mihin duubioni viittailevat -olisin varma.

  Jääkärithän muuttivat todellisuuden eivätkä voittajina kysy tuomaria. He asettavat ne. Heidän toinen nousunsa oli kai Haminan (Venäjän) Kadettikoulukaaderien -maahanmuuttajien- ajaminen pois virkateiltään. Lisäksi pantiin pystyyn kaiken varalta, kansanvallan varalta, Suojeluskunta. Ilmoittaudun Kauhavan Suojeluskunnan 100-vuotta Kesäjuhlaan tässä nyt ja myös talkoisiin myös vaikka tänään iltapäivästä.

  Toiset kun muuttaa todellisuuden ovat nykyisin jo Yliopistoistakin, siis HarvardistaYalesta. Ne pirulaiset menivät rikastumaan alumni-vastapuoltensa kustannuksella tahi oikeastaan kumppanuudessa. Säätiöt alkoivat pursuta rahaa. Romahduksen jälkeen kavutaan takaisin. Mutta oikeasti maailma muutuu ratkaisevasti joskin arvaamattomasti. Extreme Money by Satyajit Das käyttää imperfektiä kuvatessaan Finansioitumien aikakautta vuoteen 2008.

  Sosiaalioppien, kristiteologian johdannaisia, esiintymien tieteenä väliin huvittaa kovempien tiedeiden miehiä. Hyvähän se on numeroida tuloksia kun koekappale pysyy paikallaan eikä karkaa kuten kuten Kortesjärven miehet ja muutu Matkalla Tampereelle. Niin sekin matka. Etelästä päin saapui Pentinkulman plutoona ja komealla junalla höyrysikin, punalippu nokassa. Paha tietää sosiologiassa kun ilmansuunnatkin hakusessa.

  Sen jos sanoisi että Nokia muutti maailmaa connecting it. Nokia möi ensin vapaat osakkeeensa USAaan ja sitten väärät osakesertifaatit ja sitten Pohjolan kautta lisää. Ja sitten liberalisoi tuoreitten amerikalaisomistajien paineella pääoman kulun ja itsesynnyn plus -paisunnan vapaaksi tältäkin perältä. Se vaihe meni Nokialta ja meni länsiglobaaliltakin Kiinaan. Uutta pukkaa.

  Soroksen Institute for New Economic Thinking INET on vetänyt välkkyjä puoleensa länsimaisen arvotradition tuoreuttamiseksi. Adair Turner josta pankkiirista Elisabeth II teki ylähuoneen jäsenen tämän palveltua Rahoitustarkastusta vuodet 2008-13 ja G 20 toimeksiantoa yhäkin. Mies tietää mistä normitieteessä eli opissa dogmissa kyse on. Turnerin tekstit lyhyeltä vapaalta vaiheeltaan kertovat nopeasta muutoksesta avautumisen ja raikkauden ajan tulla. Nyttemin hän ruotii jo suorin sanoin kuinka oppikirjatkin olivat paitsi vinot, niiden kuvaus rahan todellisuudesta oli yksinkertaisesti väärä. (Se jos saan lisätä oli kuin vanhan säästöpossu-säästöpankin todellisuuden kuvaus, siis pankin, jolle ei oltu liberaalin valtiovallan toimesta annettu lisenssiä luotonlaajennukseen pankkitaseensa kautta, ja sen rahan täytäntöönpanoa valtiovallan eli tuomioistuimen mahtikeinoin.)

  Siihen kun vielä pantiin limited liability eli oy ! Ja vihdoin Jack Welchin General Electrics, Edisonin-J.P.Morganin firma itsensä pankiksi luoneena, GE Capital. Ja nyt takaisin insinööritaloksi. Montakohan kirjaa jäljessä tiedekuntamme ovat, Wahlroos ja hänen juristinsa eivät ole.

  Roosevelt muutti Suomenkin kuolemansa jälkeen. New Deal se nytkin kolkuttaa. Näkee mistä raosta ja koska tulee sisään -neitsyet eivät ainakaan valppaina varro. Tai ei sitä voi tietää, tulee kuin astreoidi, todellisuuden aineista kuitenkin, mielen kiihkoista ja tempaa mukaansa kuten vaalikamppailu. En äänestä.Jukka Sjöstedt

  VastaaPoista
 9. Jääkärien merkitys ei jää itsenäistymiseen ja sisällisotavaiheeseen. Jo ns. heimosodissa heidän panoksensa oli retkien johtoportaasta ryhmänjohtajiin hyvin suuri. Puhumattakaan sitten talvi- ja jatkosotavaiheista. Hekö sen kaksi- kolmekymmenlukuisen hurraa-isänmaallisuuden loivat. Minkähänlainen olisi Suomen itsenäisyyshistoria ollut ståhlbergilaisella ajattelutavalla toteutettuna ilman jääkäreitä. Tiukan laillisin, joskin arkipäiväisin menoin suoritettuna.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Heimosodista en puhuisi suurena ansiona. Ne olivat vähän samanlainen ilmiö kuin Irlannin sisällissota: kansallisen vapautumisen jälkeen jotkut eivät kykene lopettamaan salaliittolaisen ja vapaustaistelijan roolissa oloa.

   Erityisesti sotilasammatillisesti heimosodat olivat surkea episodi. Muutama joukkueenjohtajan koulutuksen saanut luutnantti lähtee johtamaan rykmentin vahvuista osastoa äärimmäisen vaikeaan maastoon, huonojen huoltoyhteyksien varaan. Miehistöksi otetaan koulupoikia, kun hallitus on kieltänyt värväämästä asevelvollisuusikäistä miehistöä. Heimosoturien johdon olisi pitänyt ymmärtää, että heiltä puuttui riittävä ammattitaito menestykselliseen sotaretkeen. Asia oli kaunis ja hieno, Karjalan kansan vapautus, mutta se ei riittänyt. Olisi pitäny

   Tämän vuoksi on parempi muistella 1920-luvun vaihteen osalta hallitukselle uskollisten jääkärien ansioita. Niiden, jotka heimoretkeilyn sijasta jäivät kotimaahan kehittämään Suomelle rauhan ajan sotalaitosta.


   Poista
 10. Koko sodan ajan jääkäritappoiden vertaamista muihin joukko-osastoihin vaikeuttaa joukko-osastomuutokset. Kesän 1944 osalta itse asiassa JR 7:n kolme pataljoonaa kärsi suuremmat tappiot kuin panssaridivisioonan jääkäripataljoonat eli numerot 2,3,4 ja 5. Jääkäripataljoona 1 oli ratsuväkiprikaatin yksikkö ja JP 6 taas erillinen.

  Ajalta 01.06. - 14.09.1944 tappiot (taisteluissa menehtyneinä) olivat seuraavat:

  JP 1 : 96 menehtynyttä (Rv.Pr)

  JP 2 : 198 (PS.D)
  JP 3 : 215 (PS.D)
  JP 4 : 171 (PS.D)
  JP 5 : 153 (PS.D)
  Panssarijääkäripataljoona (tykkimiehet) : 19

  JP 6 : 117

  Jalkaväkirykmentti 7 (kolme pataljoonaa + tykkikomppania + krh-komppania + esikunta) : 819 joista 10 merkitty krh-komppanian ja 23 merkitty tykkikomppanian miehiksi. Lisäksi rykmentin esikuntaan kuuluviksi merkittyjä 55. Tulkitsen omalakisesti näin että JR 7:n kolme pataljoonan 731 miestä kuoli kesällä 1944. Näin ollen rykmentin pataljoonien tappiot olivat keskimäärin suuremmat kuin panssaridivisioonan neljän pataljoonan keskimääräist tappiot. Itseasiassa kolmanneksen suuremmat. Myös JR 49:n tappiot (739 kuollutta) lienevät olleet pataljoonakohtaisesti suuremmat kuin panssaridivisoonan.

  Nämä tiedot alleviivaavat vain Martolan 2.Divisioonan olleen aivan ainutlaatuisessa paineessa vuoden 1944 kovissa taisteluissa. Havaitsin myös tappiotilastoissa sen että 15.Divisioonan täytyi jo 7.heinäkuuta 1944 jälkeen tulla tukemaan Äyräpään torjuntataisteluja jonne muuten Ihantalasta oli juuri siirretty myös nuo Panssaridivisioonan jääkäripataljoonat.

  Joka tapauksessa Laguksen jääkäripataljoonat kärsivät 3-4 kertaa suuremmat tappiot viimeisenä kesänä kuin esim. JR 8 (Väinö Linnan yksikkö) joka muutenkin pääsi useimpia rykmenttejä helpommalla tuona jaksona (asia josta Tuntematon Sotilas ei taas kerro yhtään mitään).

  VastaaPoista
 11. Neuvostoliiton partisaaneista puhuttaessa ei ole syytä unohtaa sitä minkä eversti evp. Sampo Ahto on todennut. Ne koostuivat kolmenlaisista sotilaista: paikallisista, NKVD:n sotilaista sekä paatuneista rikollisista (vankiloiden pahimmat hirviöt). Ilmeisesti tuo jälkimmäinen porukka oli omiaan tekemään sellaisia rikoksia (yhdessä NKVD:n miesten kanssa) jonka julistamista sankarilliseksi on pidettävä perverssiyden eräänä malliesimerkkinä.

  VastaaPoista
 12. Ukrainan vastarinta näyttää jatkuneen aina 1950-luvun puoliväliin asti ja näytteli jonkilaista osaa siinä että Hrustsov teki typerän päätöksensä liittää Krimi Ukrainaan (mihin se ei ole todellisuudessa milloinkaan oikeasti kuulunut). Tämäkin valoittaa tuota Molotovin kuuluisaa toteamusta Suomesta ("olisi ollut avoin haava" miehitettynä).

  VastaaPoista