Sivun näyttöjä yhteensä

31. toukokuuta 2023

Herättää pahennusta


 


Harmaapartainen mies herättää pahennusta.

Viimeksi hän meni säädyttömästi Säätytaloon ja vaati vahtiturvamieheltä, että pääministeri Latosirkiö oli välittömästi toimitettava hänen puheilleen, koska hän vaati rahansa takaisin.

Ennen kuin turvahenkilö oli ehtinyt saada patukkaa käteensä, pääministeri kiirehtikin eteisaulaan, tulossa jostakin ja menossa johonkin.

“Minä vaadin rahani takaisin,” sanoi harmaapartainen mies.

Pääministeri ällistyi niin että pysähtyi.

“Veljenpoika ei päässyt Lääketieteelliseen”, harmaapartainen mies sanoi. “Piti päästä.”

“Olen vapaaehtoiset veronmaksajat -yhdistyksen johtokunnan varapuheenjohtaja ja luonnollisesti jäsen. Tässä jäsenkorttini. Kuten herra pääministerikin tietää, toimintamme perustuu yhteiskuntasopimukseen. Tämän valtion edustajana herra pääministeri on vastuussa siitä, että palveluyhteiskunta toimii kuin klosetti. Tiedekunta ei ole mikään karjakunta, vaan sen tehtävä on opettaa tiedettä niille, jotka tiedettä tarvitsevat. Veljenpoikani aikoo hoitaa etäpotilaita lähtöpalkkaan kymmenen tuhatta euroa kuukaudessa, mihin eivät sisälly kalliinajan lisät, vitkuttelupalkkkiot ja vappusepelit.

“Tässä on nyt jokin väärinkäsitys”, pääministeri Latosirkiö sanoi.

“Niin on”, harmaapartainen mies sanoi. 

Lukija käsitti jo monta riviä sitten, että puhe on tekoälystä ja sen lisäksi käännöskoneiden versioista.

Jonkin asteen ärtymys johtuu kahdesta syystä. Piti poiketa asioilla ja ajella tapaamaan ihmisiäkin. Nyt käy ilmi, ettei ihan onnistu. Pojista polvi on parantunut aivan hurjasti, mutta isästä eli minusta itsestäni ei. On kuulemme kulumia. 

Toinen syy on jonkinasteinen hermostuminen selvään kusetukseen.

Miksi kukaa ei ole vieläkään sanonut, että päälle kaatuvat maahanmuuttaja- ja ympäristökysymykset, josta Säätytalossa pitäisi puhua, ovat bittejä ja euroja.

Esimerkiksi asiantuntevat ja asioita tuntemattomat maahanmuuttajat = lukutaito + kielitaito = kielen käyttäminen ja sen hinta.

Olen valmis uskomaan parin asiantuntija vihjauksen, että nyt ku sosiaali- ja terveysalan suuri uudistus, sote, tuli valmiiksi, on käynyt ilmi kaksi ikävää asiaa. Siihen ei ole rahaa. Se on täysin vanhentunut jo syntyessään.

Jossain vaiheessa perustettiin tulevaisuusvaliokunta. Missä viipyy nykyisyysvaliokunta?

Saamme viihdettä keskutseluista, joissa kysellään, tuleeko koneista älykkäitä ja tavoittavatko ne tietoisuuden. Vastaukset ovat yhdentekeviä, koska kysymykset ovat virheellisiä.

Voiko ihminen oppia älyllisiä toimintoja? Empien vastaan, ettei toivoa kai pidä heittää.

Pane tähän yhden ainoa esimerkin tämän päivä ongelmista. Kääntäminen on tekijänoikeuden suojaamaa toimintaa. Kuka maksaa ja miten palkkioita ja kuka myöntää luvat? Minä olen alan asiantuntija, mutta en tiedä, miten toimia. Kuvitelkaa nyt huviksenne, että halua julkaista tässä blogissa 100-sivuisen kirjan, jonka luin juuri ranskaksi. Tähän asti minulla olisi mennyt sen suomentamiseen ainakin 2 kuukautta. Koneen käännökset ovat niin hyviä, että hiukan tinkien tasosta jälki menettelee pienen korjaukse jälkeen. Minulta menisi tuon 100-sivuisen tekstin saattamiseen siedettävään suomenkieliseen asuun 2 kuukauden sijasta 2 tuntia. No hyvä - mutta kuka silloin olisi kääntäjä? Ja mistä luvat?22. toukokuuta 2023

DeepLOlen järkyttynyt. Heti rahaa maksulliseen versioon, runsaat 20 euroa kuussa! Tämä on Free Trial. Pojanpoika neuvoi. Alla olevat kolme kappaletta ovat, mitään muuttamatta, koneen englannista suomentamia. Valitsin tämän tekstin The Economistista, koska tunnen käsitellyn asian.

Tähän en ollut varautunut. Teksi on vaikea ja sisältää useita knoppeja. Virheitä on vain muutama. Irlanti on suomessa “Vihreä saari”, ei niinkään Smaragdisaari.

“Toistaiseksi eu:n sääntelyvallan symboli tekniikan alalla on ollut yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, gdpr). Tässä yksityisyyden suojaa koskevassa laissa edellytetään muun muassa, että yksityishenkilöt antavat nimenomaisen suostumuksen ennen kuin heidän tietojaan voidaan käsitellä. Toukokuusta 2018 lähtien voimaan tullut laki on valloittanut maailman. Graham Greenleaf Uuden Etelä-Walesin yliopistosta sanoo, että lähes 160 maata on hyväksynyt lainsäädäntöä, johon se on "vaikuttanut merkittävästi". Pari muuta lakia, jotka Euroopan parlamentti hyväksyi heinäkuun alussa, tulevat kuitenkin todennäköisesti kilpailemaan sen kanssa: digitaalisia palveluja koskeva laki ja digitaalisia markkinoita koskeva laki, jotka alkavat tulla voimaan ensi vuonna. dsa käsittelee muun muassa vihapuhetta, laittomia tavaroita ja mainontaa. dma:ssa määritellään uusi luokka määräävässä asemassa olevia "portinvartija-alustoja", joita useimmiten johtavat amerikkalaiset teknologiajätit, ja kielletään niitä harjoittamasta kilpailukyvyttömiksi katsottuja käytäntöjä, kuten suosimasta omia palveluitaan tai estämästä pikaviestipalvelujaan toimimasta yhteistyössä kilpailijoiden kanssa.


Gdpr on kuitenkin jo osoittanut, miten vaikeaa tällaisten digitaalisten sääntöjen noudattaminen on. Täytäntöönpano on ollut hidasta, ainakin sakkoina mitattuna. Vuodesta 2018 lähtien rangaistukset ovat lakiasiaintoimisto cms:n mukaan olleet lähes 1,7 miljardia euroa (1,7 miljardia dollaria) noin 1 200 tapauksessa. Vaikka asetuksen pääkohteille, amerikkalaisille teknologiajätille - Alphabetille, Amazonille, Applelle, Metalle ja Microsoftille - langetetut kumulatiiviset sakot olivat yhteensä 1,3 miljardia euroa, se on alle tuhannesosa siitä, mitä ne yhdessä tekivät liikevaihtoa viime vuonna.


Tärkein syy tähän suhteelliseen lempeyteen on tapa, jolla eu on järjestänyt täytäntöönpanon valvonnan. Rajat ylittäviä tapauksia käsittelee sen maan tietosuojaviranomainen, jossa yritys sijaitsee. Tämän pitäisi tehdä Irlannin tietosuojakomissiosta eu:n tehokkain yksityisyyden suojaa valvova viranomainen: kaikki suurten teknologiayritysten eurooppalaiset pääkonttorit Amazonia lukuun ottamatta sijaitsevat Smaragdisaarella. Yksityisyyden suojan puolustajien tyrmistykseksi maa on kuitenkin osoittautunut pullonkaulaksi. Sillä ei ole riittävästi resursseja, eikä se ole varma, kuinka aggressiivisesti sen pitäisi tavoitella yrityksiä, jotka tarjoavat paljon paikallisia työpaikkoja ja verotuloja. Välttääkseen saman sääntelyn jumittumisen uuden dma:n ja dsa:n kanssa komissio on nyt antanut itselleen valvojan roolin. Se on jo alkanut rakentaa uutta alan vahtikoiraa. Sen palveluksessa on lopulta noin 220 virkamiestä, sopimussuhteista työntekijää ja kansallista asiantuntijaa. Sillä on oma rahoitus, joka perustuu sen sääntelemiltä yrityksiltä perittävään maksuun, ja se saa räätälöidyn ohjelmistoalustan, jolla se voi seurata tapauksia.”


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

So far the symbol of the eu’s rulemaking power in tech has been the General Data Protection Regulation, or gdpr. This privacy law requires, among many other things, that individuals give explicit consent before their data can be processed. Enforceable since May 2018, it has taken the world by storm. Graham Greenleaf of the University of New South Wales says nearly 160 countries have adopted legislation “influenced substantially” by it. A pair of other laws, however, which the European Parliament passed in early July, are likely to rival it: the Digital Services Act and the Digital Markets Act, which will start entering into force next year. The dsa deals with such issues as hate speech, illegal goods and advertising. The dma defines a new category of dominant “gatekeeper” platforms mostly run by America’s tech titans—and prohibits them from engaging in practices deemed uncompetitive, such as giving preference to their own services or blocking their instant-messaging services from interoperating with rivals.

Yet the gdpr has already shown how difficult it is to make such digital rules stick. Enforcement has been slow, at least when measured in fines. Since 2018 penalties have amounted to nearly €1.7bn ($1.7bn) in about 1,200 cases, according to cms, a law firm. Although the cumulative fines meted out to the regulation’s main targets, America’s tech titans—Alphabet, Amazon, Apple, Meta and Microsoft—reached a hefty €1.3bn, this is less than a thousandth of what they collectively made in sales last year.

The main reason for this relative leniency is the way the eu has set up enforcement. Cases that cross borders are handled by the data-protection authority in the country in which a firm is based. This should make Ireland’s Data Protection Commission the eu’s most powerful privacy watchdog: all of big tech’s European headquarters bar Amazon’s are based in the Emerald Isle. Yet to the dismay of privacy advocates, the country has proved to be a bottleneck. It does not have enough resources and is unsure how aggressively it should go after firms which provide a lot of local jobs and tax revenues. To avoid the same regulatory logjam with the new dma and dsa, the commission has now given itself the role of enforcer. It has already started building what will amount to a new industry watchdog. It will eventually boast some 220 civil servants, contract workers and national experts. It will have its own financing, through a levy on the firms it regulates, and a bespoke software platform to keep track of cases.

(The Economist, 22.5.3023, The World in Brief - excerpt)21. toukokuuta 2023

Täällä tämänsä


 


Kuva on eilisen kirjoituksen “Arnulfinien avioliiton” miehen ja naisen välissä takaseinällä oleva kupera peili. Toinen peilissä näkyvistä hahmoista lienee maalari, Jan van Eyck.

Eilen kuuntelin ja katselin televisiosta konsertin. Minusta tuntuu samalta kuin sopraano Anu Komsista, joka lauloi. Kaija Saariaho on uskomaton orkestroija. Niin kevyttä ja samalla täyteläistä. Mahdotonta - mutta mahdollista.

Saarikosken runot ovat kokoelmasta, jota en ole erikoisesti arvostanut, “Alue”. Ne ovat niitä pieniä runoja.

“Jokaisella on täällä tästä lähtien tämänsä, josta hän pitää kiinni…” Vaikka se kirja on myöhempi, säveltäjä on ikään kuin huomauttanut siitäkin, ettei vuorella oikein voi olla tanssilattiaa. 

Toisaalta taas: vietimme useita kertoja aikaa vuoressa Päijänteen rantajyrkänteellä. Kartan mukaan järvi on lähes 200 metriä Päijännettä korkeammalla. Se on lähdejärvi. Mittasimme telttanarulla syvyyttä. Vähän alle kilometrisen järven päässä on kohta, jossa 25-metrinen köytemme ei riittänyt.

Aamulla ja illalla se oli tanssilattia, ja kirkas kuin ihme. Otimme paikan niin täydestä, että kerran ajoimme Jussin kanssa moottoripyörällä Kauhavalta Jämsään. Kaaduimme kaksi kertaa. Pääsimme ehjinä Loilon pihaan, josta oli vielä kova nousu jalan.

Samassa paikassa olimme partiopoikajoukossa talvellakin.

Huima paikka on nykyisin helposti tavoitettavissa. Siitä myytiin hiihtokeskukseksi rakennettu Himos.

Yhden kerran ajoin siitä tieten tahtoen hiljaa ohi, vaikkei seudulla tietääkseni asukaan nyt sukulaisia eikä tuttuja, paitsi mökkeillessään. Päijänteen vanha puoli on autolla paljon hitaampi ja siis kauniimpi kuin itäpuoli, Laukaan suuntaan menevälle.

Mutta tahdoin katsoa ja kuvata kaikessa rauhassa Säynätsalon kunnantalon. Sekin oli elämys. Kuvista tuli huonoja tai korkeintaan keskinkertaisia. Olisi tarvittu iltapäivän aurinko, jotta olisi voinut yrittää tehdä näkemänsä välimatkat seinätiilien hehkulla.

On arveltu, että “Arnulfinien avioliiton” vaimo oli taulua maalattaessa kuollut. Kauppias Arnulfini tunnetaan, ja taulussakin näkyvän vuoden jälkeen hän jäi leskeksi.

Vaimon hameessa on asiantuntija-arvion mukaan 35 metriä kangasta, ja tuollainen vihreän värjääminen oli tosi kallis taidonnäyte. Kuvan peili lienee tuon ajan tekniikalla mahdoton valmistaa eli taiteilija olisi keksinyt sen.

Arnulfinin ammattiin viittaa peilin vieressä oleva rukousnauha: meripihkaa. Vaikuttavia ylellisyystuotteita olivat ikkunan appelsiinit, kaukaa Bruggeen tuotuja. Kaupungissa oli aloittanut toimintansa maailman ensimmäinen pörssi, vuonna 1307, ja sen keskusta on keskiaikaisessa asussaan. Itse pidän vielä enemmän Gentistä, jossa on se samaisen van Eyckin alttaritaulu - triptyykki. Vihreää, sinistä, kultaa. Nukuin yön matkustajakodissa, joka oli kuulemma ollut saman suvun omistuksessa 1100-luvulta. Olin menossa Passchendaeleen katsomaan maailmansodan pahinta paikkaa, josssa ei ollut nykyisin mitään näkemistä.

Lontoossa käyn aina katsomassa tätä avioliitto-taulua. Se on National Galleryssä. Menen sen luokse ympärilleni vilkuilematta. Holbeinin “Lähettiläät” on kyllä siinä vieressä.

Arnulfini-taulun syvin ja pääasia on mielestäni sielulintu, joka näkyy avoimesta ikkunasta tanssimassa taivaalla.


20. toukokuuta 2023

Viridiana


 Tulin onnelliseksi, kun lakkasin katsomasta elokuvia. Siitä on nyt yli 40 vuotta.

Hiukan pelkään, ettei edelle kirjoitettu ole aivan totta. Mutta vihreitä olivat ne tabletit, joita minulle syötettiin. Sitten jatkettiin toisilla keinoilla.

Hyvin paljon myöhemmin aloin aavistella, että sydämen ja reumaattisen taudin yhdistelmä voisi liittyä tavalla tai toisella sekapäisyyteen.

Minullahan ilmeni 10-vuotiaana sydämen sisä- ja ulkokalvon tulehdus ja nivelreuma. Armeija-aikana olin sen 3 kuukautta sairaalassa reumaattisen kuumeen vuoksi. Muistan lääkärin mutisseen jotain sellaista, että ei mene sydämeen. Sitä ihmettelin jo silloin, ettei minusta tehty vähintään B-kelpoisuusluokan miestä, vaan A säilyi, vaikka palvelusaika putosi kahdeksaan kuukauteen ja tulin tykkimiehenä siviiliin. Sen koommin armeija ei ole osoittanut mielenkiintoa minua kohtaan, enkä minä sitä.

Ymmärsin 50 vuotta myöhemmin, että heiveröisyyten oli isälleni paha pettymys. Juuri tuohon aikaan, 1974, jouduin epäillyksi myös henkisestä heiveröisyydestä. Minulla todella on tallessa paperi, jossa isäni oli hyvin tiukkana. Vedin Kemppisen hyvän nimen lokaan kiittelemällä jopa sellaista pahamaineista kommunistia kuin Mauno Koivisto. Enkä minä ollut ennen edes kuullut, että Kemppinen olisi hyvä nimi. Sen tiesin, että Borenius oli. He olivat herrasväkeä, me taas emme sinne päinkään.

Se elokuva oli Peckinpahin “Pat Garret ja Billy the Kid”. Istuin katsomassa sitä Ritzissä. Pulssi nousi kaikessa rauhassa ollessani yli kahdensadan ja minun alkoi tehdä aika pahaa. Mehiläisessä sydänfilmissä todettiin kyllä arpiääni mutta ei suoraa syytä ilmiöön.

Kysyttiin, onko suvussani monta mielipuolta. Sanoin että ei ole. Tervejärkistä joukkoa joka sorkka.

Söin lääkkeitä. Sitten lakkasin. Parannuin depressiivisyydestä ja peloista, mutta sairastuin runouteen. Siihen asti oli riittänyt lukeminen, mutta nyt piti kirjoittaakin. Ihmettelin, kun kustantajat alkoivat painaa niitä. Kun vaimoni sairastui syöpään, kirjoitin säikähdyksissäni väitöskirjan. Se ei auttanut.

Muutimme Amerikkaan. Kun tulimme siihen käsitykseen, että etenkin Kalifornia on hirvittävä väärinkäsitys, Berkeleyssä pidin luennon kauppiaallisesta oikeudesta (lex mercatoria) koko tiedekunnalle. Sanoin että kirkko ja Tuomas Akvinolainen vastustivat koron ottamista, koska aikaa ei voi myydä. Kerroin että samat oppineet vastustavat tekijänoikeutta, koska rahan ottaminen kirjoituksesta on varkautta - siinä varastaa Jumalalta. Verba enim Dei sunt. Sanat ovat hänen. Tätä jo Goethe kiukutteli Faustissa. “Alussa oli sana.”

Kävin katsomassa San Franciscossa “Punaisen kyyneleen” (oikeastaan “Vertigo” eli huimaus tai pyörrytys) paikkoja, jotka on elokuvassa sekoitettu taitavasti. Tiesin että Petteri v. B. piti filmiä kaikkie aikojen huippuna ja oli kai kirjoittanut gradunsakin siitä.

Minä arvostin elokuvissa vihreää, jota Vertigossakin kyllä on. Buñuelin “Viridiana” - naisen nimi tarkoittaa vihreää - oli minulle vastaavanlainen potku mahaan. Molemmat ovat tarinaltaan sairaalloisia. Itse asiassa ihailemani Buñuelin elokuvista “Tuhon enkeli” on huikein. Pariisissa kävin näyttämässä pojalleni elokuvateatterin, jossa “Andalusialainen koira” oli esitetty niin että poliisi puuttui asiaan. Saapuvilla olivat ohjaajan lisäksi Lorca ja Dali. Picassoa ei näkynyt vaikka hän oli kulmakunnan poikia, mutta vanhempi.

Mielestäni Carlos Saura ja P. Almodovar ovat perillisiä alenevassa polvessa. Jollain kumman tavalla luen Peckinpahin samaan porukkaan. Ainakin hän käytti dolly-temppua. Katsojaa pyörryttää, kun kamera zoomaa eteenpäin ja vaunu vetää sitä samalla taakse päin. Katsojaa saattaa sattua sydämeen.


17. toukokuuta 2023

VihersiirtymäKuva on vaalimateriaalia. Puhe ei ole sen viestitä, joka on nähdäkseni väärä ja samalla harhaanjohtava.

Sana on tullut ministeriön katsauksesta, vihreä siirtymä. Ennen oli tähtitieteen punasiirtymä. Valon taajuus pienenee sen etääntyessä katsojasta. Mittaamalla tuo siirtymä lasketaan kohteen nopeus, ja nämä tiedot johtavat sitten käsityksiin maailmankaikkeuden laajenemisesta.

Muistelen että vain P. Mustapää on käyttänyt suhteellisuusteorian sanastoa runoissaan ja arvelen, että ainakin punasiirtymä sisältyy koulukurssiin.

Vihersiirtymä tarkoittaa siirtymistä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Uskottavat tahot ovat lupailleet suuria myös Suomelle, ja EU ja USA ovat jo nokkapokkasilla alan investoinneista.

Eilen ymmärsin, että Käärijä on Suomen vihersiirtymän keihäänkärki. Euroviisun esitys on Spotifyn Top 10 -listalla. Se merkitsee hyvin vakavasti huomioon otettavaa rahaa. Äsken katsoessani ilmoitettiin 32 miljoonaa latausta.

Nokia todisti aikoinaan, ettei Suomessa osata tehdä myyvää kaupallista sisältöä, kuten käyttöliitymää. Pari pelifirmaa on todistanut päinvastaista, aika pienessä mittakaavassa.

Ruotsi on informaatiobisneksen suurmaa. Yksi potku siihen suuntaan oli kauan sitten Abba. Ja Spotify on ruotsalaisten firma, joka näyttäisi menestyvän myös nyt, kun Microsoft on liittoutunut sen kanssa ja Apple ei näytä saavan musiikin myyntiään toimimaan.

Televisiossa kerrottiin eilen, millainen määrä erittäin hyvää ammattitaitoa tuohon esitykseen oli käytetty. Taustalla näyttää olevan kansainvälinen raha eli Warner, mutta myös muiden ohella Yle.

Minulle valkeni vasta nyt, ettei kysymyksessä ole iskelmä, laulelma tai kappale, vaan uusi taidemuoto, elävä esitys. Sen käsitän että taitoa vaaditaan todella paljon. Vasta katseltuani listoja käsitin, että joku pienoisnero on käyttänyt suomen kieltä tavoittaakseen sen, mitä amerenglantilaisetkin hakevat kuumeisesti, nimittäin artistin tai kappaleen nimen omituisen kirjoitusasun.

Tuo asia selvisi minulle, kun lapseni kertoivat pyynnöstäni, miksi yhden bändin nimi on Mobius. No nyt meillä on “skandit” pinnassa, kun menestyneen artistin taiteilijanimessa on kolme ä-kirjainta ja lisäksi varmasti vaikea i-j-ä -yhdistelmä.

Suomalaisittain pukeutuneet vakoilijat ammuttiin lähimmän järven jäälle viime sodissamme, elleivät he osanneet sotapoliisin vaatimuksesta sanoa “Äyräpää”. Se ei kuulemma onnistu puhtaasti Neukkulan neukkoveikoilta ja väittävät, että “Kaunis Karjala” on myös vaikea.

Se ei ole sattunut silmiini, oliko vihreä väri laulajan kamppeissa tietoinen valinta.

Tuo vihreä on erikoinen. Nyt toteutettuna kysymyksessä on tähtitieteellinen “vihersiirtymä”.

Jos hallitusneuvottelijat olisivat fiksumpia - sellaista käsitystä ei ole toistaiseksi syntynyt - siellä olisi jo ymmärretty, että “vihreä” erään erikoislaatuisen puolueen nimenä kuoli ja katosi.

Käärijän mainostaminen alkoi jo ennen sotia. Federico Garcia Lorca oli vuosisadan todella suuria runoilijoita. ‘Unissakävijän romanssi’ alkaa:

“Verde que quiero verde. Verde vento. Verdes ramas…” - Vihreä miten haluan sinua vihreää. Tuuli vihreä. Vihreät oksat, vene on meressä ja tamma on vuoressa, varjo selässä uneksuu verannalla, liha vihreä, vihreä karva ja silmät jäistä hopeaa. Vihreä miten haluan sinua vihreää mustalaiskuun alla tavarat katsovat tamma, ja se ei voi katsoa niitä…(./.J.K.)


14. toukokuuta 2023

Kaukomatkoiltani
Kukaties olisin hiihtänyt Tampereelle. Nansenin “Yön ja jään matka”on saanut mielessäni pettämättömän sijan. Ja onhan Tampere eräänlainen Grönlanti tai sitten Lorcan mainostama Cordoba, “etäällä ja yksin”.

Perillä minun teki mieleni huutaa asemahallissa tulkaa kaikki katsomaan! Täällä on ihmisiä. Sen verran oli pyörällä päästäni, että tällä kertaa jäivät Tammelan tori ja vaihtoehtoinen Laukon tori väliin ja musta makkara syömättä. En muista että Nansenilla olisi ollut mustaa makkaraa eväänä, yhtä vähän kuin Herzogilla hänen kiipeillessään Himalajan Annapurnalla.

Tämä puolestaan johtuu siitä, että tuo maan mainio makkara suorastaan vaatii voimaunet syömisen päälle. Itsensä turruttaminen luentojen edellä ei ole hyvä ajatus. Muistan hyvin, miten eräs nyt jo vainaja kertoi ongelmista pyytää Turun kulttuurihistoriaan luennoitsija Helsingistä, koska monellakin tulijalla oli tapana soittaa viisi minuuttia luennon ilmoitetun alkamisajan jälkeen rautatieasemalta ilmoittaakseen, että tulossa ollaan. Piti nauttia vain yksi olut. Mikä tarkoitti yhtätoista olutta.

Sekä Turun että Tampereen rautatieasemat on suunniteltu ja rakennettu Helsingin olympialaisia 1940 varten. Siksi ne ovat erilaisia kuin kaikki muut rautatieasemat Suomessa. Paitsi Tikkurila, joka on muuten vain erilainen.

Olivat oppineet kai Tapiolasta, että on tyylikästä viritellä rakennustyömaita joka paikkaan, sulkea katuja ja vetää maajalassa kulkevia ajoradalle. Konttorin korkeudesta kieltämättä näkyi Reuhari, jonka ympäri appeni hiihti 60-luvulla. 

En sitten viitsinyt järjestää kiertoajelua katsomaan kunnostetun Hämeensillan näkymiä enkä muutenkaan Hämpile, kun oli käynyt ilmi, että Rummin Jussin patsas - eräiden versioiden mukaan Vapaudenpatsas Hämeenpuistossa - voisi olla jälleen ajankohtainen. Saman kulmakunnan toisesta veistoksesta olin nähnyt, miten räjähtävän seksikäs Minna Canth oli nuorena, kunnes sitten erehtyi avioituneena muuttamaan vallan Kuopioon.

Paluumatkallan torkuin ja kuunelin naapuripenkken rupattelua, joka oli mukavaa, johdonmukaista ja perinteistä. Keskeinen kysymys oli, mitä at oli tarkoittanut ja miksi Petteri hymyili. Lauserakenteesta päätellen ainakin yksi juttelijoista oli lääkäri ja muutkin hyvin koulutettuja.

Menomatkalla oli junaylellisyys. Vieressä istuva jonkin verran minua nuorempi herra antoi aiheen mietiskellä Raippaluodon erikoista maisemaa ja sain kuulla, että siitä sillalta ongitaan tavattoman pitkällä vavalla juksaamalla eli tavoittelemalla saada saalis takertumaan vaikka evistään tai pyrstöstä vieheen koukkuihin. Siellä siis ongitaan silakkaa. Tällaisesta en ollut ennen kuullut. Mutta onhan silakka meriemme herkullisimpia kaloja siinä missä muikku on ylittämätön herkku järvistä. Itse asiassa olen ottanut tietokoneeseeni myös seikkaperäisen tutkimukse kilohailin pyynnistä Kotkan edustalla 1920-luvulla. Kansalliskirjaston Doria tarjoaa tällaisia aarteita.

Junakeskustelujen etiketti on, ettei nimiä eikä ammatteja tai työpaikkoja mainita. Se on ihmisten yhteydenpitoa puhtaimmillaan ja kullekin tilaisuus irtautua henkilöstään ja roolistaan.

Palatessa oli lieviä vaikeuksia ostaa lippu Pasilasta. Myyjä tuli ensin siihen tulokseen, ettei mitään Masalaa ole olemassakaan. Minä sanoin, että aamulla oli. Sitten piti kysyä apua, kun en erota lukulaseillani monitoria. Juna Kirkkonummelle lähti raiteelta 8. Puhelimen VR-ohjelman lataaminen ei ollut junassa onnistunut. Muistelin kun kerran kävin muka kerjäämässä Nourolta rahaa, kun pitäisi päästä junalla Jakomäkeen. Se meni aluksi täydestä. Hovioikeus-kollega arvioi minut puliukoksi. Olin kulkenut siitä kai kymmenen vuotta. En ole raaskinut etsiä valokuvaa, jossa Pasilan aseman - silloin “Fredriksberg” - edusta oli täynnä juuri teloitettuja punaisia. Rauhanasema-rakennuksen nykyiset käyttäjät eivät varmaan tiedä, että tästä saksalaiset tulivat ja tätä he tekivät.

Olen jo melkein kehittänyt taikakameran, jolla näkymät voi valokuvata aitoina kääntämällä Compurin sulkimen taakse vuosiluvun. Esimerkiksi kuularuisku massapaalilla Ratinassa 1918 tai vaimoni eno, joka kaatui koulupoikana Kalevankankaalla kiviaidan juureen tuonan vuonna. Tai Juice Sorsapuisstossa.

Kuvassa laamapaidankin keksinyt tohtori Lahmann (oik.) kylpylaitoksellaan 1905. Omaa laamapaitaani en ole nähnyt aikoihin.


10. toukokuuta 2023

Läsnä


Joku sai tuntuvan rangaistuksen sanottuaan “läsnä”, kun olisi pitänyt sanoa “täällä”. Olisiko ollut armeijassa? Vai ehkä koulussa?

Olin eilen läsnä Tampereella, vaikka pyristelin vastaan. Paluumatkalla huomasin tulleeni mielenvikaiseksi. Kukaties en ole ollut pariin vuoteen missään itte. Niinpä Pasilan asemalla piti kysyä pullapuodista, mistä lippu ostetaan, taistella R-kioskin myyjän kanssa, joka oli sillä kannalla, ettei mitään Masalaa ole olemassakaan.

Junassa tulivat mieleen erään kertomuksen lampaanostajat, jotka istuivat vaunussa varmuuden vuoksi lattialla ja pitivät penkinjalasta kiinni, kun niin kovasti viemisti. Sitä ennen olin kysynyt naishenkilöltä oikeaa raidetta, koska en sitten näe lukulaseillani monitoria.

Näin tein, vaikka Eleniuksen Jaska oli aikoinaan varoittanut minua teologian tohtorin arvovallallaan Helsingin huonoista naisista. Voivat vaikka viedä kellon!

Jos käskevät toiste Tampereelle, esitän versioni nyt kuulemastani. Ystäväni sanoi, että Rampe Helminen oli yksi kaikkien aikojen jääkiekkoilijoita, koska hän oli jäällä koko ajan läsnä. Ymmärsin, että tämä oli sama asia kuin Oksalan etevyys lentäjänä. Isäni kertoi, että esimerkiksi Joensuussa päivystävän upseerin tehtävä oli aina hakea ntsi putkasta, koska hän piti humalassa poliisin lyömisestä melkein yhtä paljon kuin selvänä lentämisestä, pommikoneella. 

Hän sai Mannerheim-ristin. Kaikki halusivat aina hänen kyytiinsä. Se ei kuulemma ollut maagista, vaan pommikoneenn ohjaajan täydellistä läsnäoloa. Vaikka oli hän vetänyt kerrankin takaa ampuvan Jakin sakkaamaan ja pintoihin.

Koska oli Eurovision voiton päivä, ajattelin puhua Chopinista ja Schubertista. Se nyt kuitenkin jäi tähän blogiin.

En tietenkään ajattele, että ihmisten pitäisi opetella kuuntelemaan niin sanottua klassista musiikkia. Se on aika työlästä.

Mutta YouTubessa oleva Horowitzin Moskovan konsertti 1980-luvulta on joka tapauksessa hurmaava ja aika erikoinen. Hyvin vanha mies soittaa aika tavallista ohjelmaa palattuaan käymään isiensä mailla 60 vuoden tauon jälkeen. Hyvin täydessä salissa ihmisten ilmeistä näkee että kaikki ovat ammattilaisia ja tuntevat kuuntelemansa kappaleet yksityiskohtaisen tarkasti.

Horowitz oli suurista suurin.

Kun hän istuu flyygelin ääreen aloittaakseen hyvin tutun kappaleen, kuka tahansa näkee, että hän on täysin läsnä ja että soitto ei tule soittimesta, vaan miehen sisältä. Hän ei huoju eikä ilmeile, paitsi kenties yllättyneen näköisenä. Hän on juuri löytänyt jotain itselleen hyvin odottamatonta kappaleesta, jota hän on esittänyt ja levyttänyt 70 vuotta.

Nykyhetkeä ei ole olemassa - fysiikassakaan. Havainnon tekeminen muuttaa sen. Pelkkä aikomus tajuta tämä sekunti johtaa tietoon, että se meni juuri ohi. Tulevaisuutta ei näe eikä menneisyyteen voi katsoa.

Myykää kellonne. Aikaa ei olemassa, kuten ei avaruuttakaan, eikä painovoimaa.

Jos meillä olisi leikisti kyky saada tietoa rinnakkaisesta todellisuudesta tai naapurina olevasta maailmankaikkeudesta, toisin sanoen aikakone, se ei toimisi.

Lukija voi rauhassa ajatella, että tässä vain venkoillaan. Näin ei ole.

Onneksi tieteen voi aina korvaa taide, joka aiheuttaa mielentiloja. En tiedä miksi otin tähän jokseenkin epätaiteelisen valokuvan. Se vain miellyttä minua tänään. Miehekäs uimari on isoisäni, paikka on Lappajärvi ja vuosi on ehkä 1937.

Kelejä näkyy pidelleen. Silloinkin.


8. toukokuuta 2023

TodistaminenAnteeksi että olen näin kiinnostunut kulttuurihistoriasta. Olisiko se lieventävä asianhaara, että olen - luullakseni - tänäkin päivänä kulttuurihistorian dosentti.

Jo vuosikymmeniä sitten perään kuuluttamaani juridiikan kulttuuri- ja aatehistoriaa ei ole näkynyt edes Ranskassa.

Lukija ei voine tietää, että oikeudellinen todistaminen on hyvin myöhäinen keksintö. Tunnustaminen oli se ainoa oikea. Sitä käytettiin noitaoikeudenkäynneissä ja vain siihen luottavat venäläiset. Stalin vaati, että hänen näytösoikeudenkäyntejään varten syytetyiltä oli hakattava sopivalla putken pätkällä sääriluut ja polivlumpiot palasiksi. Niinpä hänen vanhat “ystävänsä” sitten useimmiten tunnustivat oikeudenkäynneissä kuka mitäkin.

Jo pienet lapset tietävät, että kanteleminen opettajalle tai äidille on halveksittavaa.

Nykymaailmassa valtiot ja sotajoukot kostavat toisilleen julkisesti ja julkeasti. Moni ihminen empii. Niin sanotun hyvän tavan ohella järki ja kokemus tähdentävät, että kostaminen ei ole toimiva keino. Hitler, jonka koko elämä taisi olla pelkkää kostamista, antoi raketeilleen nimen V 1 ja V 2, lyhenteenä sanasta “kosto”, Vergeltung. Kuinka moni mahtoi silloin muistaa, että siviilien ottaminen sodan kohteeksi, etenkin Englannin kaupunkien pommitukset, oli nimenomaan saksalaisten keksintö. Siitä ei ole aivan selvää tietoa, miten laajasti siellä ymmärrettiin, etteivät pommitukset tehonneet. Putin ei ole vieläkään ymmärtänyt, että Douhetin oppi oli väärä. Ympäri maailman uskottiin italialaista asiantuntijaa. Sodista tulee muka lyhyitä, koska kaupunkiväestö ei kestä kuolemaa ja hävitystä ympärillään. 

Putinilla olisi Ukrainan kaupunkeja hävittäessään esimerkki omalla maalla: Leningrad, nykyisin Pietari. Kaupunkilaisten kestokyky osoittautui uskomattomaksi. He kestivät senkin, että lähes miljoona kuoli nälkään kommunistieliitin syödessä ja juodessa tarkoin vartioiduissa huoneistoissaan. Tunnetusti Englanti ja USA toimivat niin rikollisesti Saksaa pommittaessaan, että ainakin minä tunnen ikäviä tunteita, Lontoon Westminsterissä Sir Arthur Harrisin patsaan kohdalla. Hän vaati ja johti pommituksia ja suosi kaupunkeja tehtaiden ja liikenneyhteyksien kustannuksella.

Luulen, että 70 vuotta jatkunut otollinen aika Euroopassa johtui osaksi siitä, että sotaa käyneet osapuolet jättivät kostamatta. Toisin sanoen ensimmäisen maailmansodan päättyessä tehty erehdys ei toistunut.

Luulen, että sama viisaus koskee ihmissuhteita. Todistamisesta puhun otsikollani siksi, että niin vähän voi todistaa. Ennen insinöörit ja lakimiehet tahtoivat vierastaa toisiaan. Kaikki insinöörit eivät aina muistaneet, että todistaminen käy päinsä suljetussa tai muutoin hyvin määritellyssä kokonaisuudessa. Maailma ei ole sellainen, ei liioin kaupunki eikä perhe. Eikä liioin ihminen.

Englanninkielinen “yli järjellisen epäilyn” eli beyond reasonable doubt on vain sievää kieltä. Suomalaisessa lakikielessä “katsoo todistetuksi” sisältää vihjauksen. Rikosasiassa todistettua on se, mikä tuomioistuin hyväksyy, Oman alanlyysini mukaan kysymyksessä on tuomarien omaan tietoon ja elämysmaailmaan liittyvä ilmiö yhdistettynä oikeuskulttuuriin, tässä tapauksessa lakimiesperinteeseen.

Siitä oli kai kysymys, kun käräjiä istuessani vuonna 1979 herastuomari Björklund, joka yleensä todella nukkui, vaikkei siihen siis voinut luottaa, oli paikalla syytetyn kerrottua, että syytteenalaisen teon oli tehnyt tuntematon Arska-niminen mies, jolla oli musta kumiteräsaappaat jalassa.

Herastuomari sanoi ääneen:” Arska kaatui talvisodassa.”

Ja minä hyväksyin syytteen.

“Seitsemässä vejeksessä” Juhani Juhaninpoika Jukola, seurassaan nuorempi veljensä Timoteus, toistelee käräjillä kuultua syytetyn viisautta, “Totta on, mutta todistettakoon!”


7. toukokuuta 2023

Paljonko on vähän?


 


Hyvinkin nuori sukulaismies luki sissiteltassa Schopenhaueria. Vähän ihmettelin ja kysyin, eikö uusplatonismi olisi mitään. Platonin keskeiset dialogit on jo luettu, hyllystäni.

Olemme perustaneet Kirkkonummen peripateettisen koulukunnan, jonka yksi tarkoitus on edistää tekoälyn (AI) syväopettamista syöttämällä dataannennäisesti nurinkurista tavaraa runoudesta ja kirjallisuudesta.

Kukaan vapaalla jalalla kulkeva ei tietenkään kiistä sitä, etteivätkö 1800 -luvun alun naiset, etenkin romaanikirjailijat Charlotte Brontë ja Jane Austen olisi ymmärtäneet ihmistä paremmin kuin nykyinen kognitiivinen psykologia tai neurobiologia.

Näin kirjoittaneeni eilen esillä olleeseen kirjaani, että virkatuomarin pitäisi ymmärtää ihmistä ja käsittää, että rangaistuksella viedään vähäosaiselta sekin vähä pois.

Ajatus on Schopenhauerin. Suomalaiseen juridiikkaan sisältyvä ajattelun tapainen on Kantin tai Hegelin perua. Siksi suositan Schopenhaueria ja teen sen turvallisin mielin, koska tiedossani ei ole häneltä suomenkielistä tekstiä, jonka voisi lukea tosissaan. 

Minulla on käytännön syistä (laiskuus) englanniksi hänen ja Nietzschen kootut teokset, vaivaiset 3900 sivua, josta tietenkin löytyy “Maaima tahtona ja mielteenä” (Welt als Wille und Vorstellung).

Vakka mies oli tuon näköinen, kuka ei heltyisi tietäessään, että mm. Vermeerin maidon kaatajat ja korvakorut olivat hänelle helpotus elämän kärsimyksestä, ja etenkin Mozartin oopperat sielun levon tyyssija, koska ne eivät tarkoita mitään.

Yksi ainoa vihje. Korvatkaa sana “tahto” sanalla “energia” ja ajatelkaa Einsteinia, joka syntyi vasta myöhemmin mutta luki Schopenhaueria tämän nerokkuuden vuoksi aina kun ei soittanut viulua tai sivutoimisesti puuhannut fysiikan teorioita. Toinen jäsenkortin omistanut fäni oli E. Schrödinger.

Schrödnger oli siis merkittävä tai merkittävin kvanttimekaniikan kehittäjä ja teoksellaan “What is Life” (1944) ennakoi sitä kemiallista ilmiöryhmää, jonka Crick ja Watson sekä Rosalind Watson seuraavalla vuosikymmenillä osoittivat DNA:n emästen kaksoiskierteeksi.

Taustalla oli siis Schopenhauer, joka oli väittänyt on aistimamme on vain luulottelua (“mielle”) ja totta on vain tarkoitukseton tahto, joka ei tottele ajan eikä avaruuden lakeja. Eli oman suomennoksenani: energia ei tarkoita mitään eikä pyri mihinkään, joten tuo joka mielestäni on puu, on minun mielikuvani kvanttipuurosta eli valintani mukaan jo ainetta ei energiaa.

Filosofi käsitti ja tunnusti, että tuo ajatus merkitsee yhtä monta rinnakkaista todellisuutta (maailmankaikkeutta) kuin havaitsijaa, ja jakomieliset päälle.

Hänen vaistonsa veti buddhalaisuuteenja osittain hindulaisuuteen sekä siis taiteeseen.

Kirjassani kirjoitin, että sekä oppi vapaasta tahdosta että oppi sidotusta tahdosta johtavat kestämättömiin tuloksiin. Ihmisen ainoa vapaus on oivallus, että toisinkin voisi olla tai että mitään ei olisi.

Oikeudellinen ratkaisu merkitsee, että jokin ratkeaa eli repeytyy. Samoin englannin ja ranskan kielissä ja latinassa: leikkaaminen. Jokin ratkaisijassa repeää.

Kun ansaitsee palkkaansa ja elää lillittää, sopii muistaa, että varmuus ja oikeus ovat todennäköisyyslaskentaa eli tilastollisia suureita eli epävarmuustekijöitä.


6. toukokuuta 2023

Ilmestyi vuonna 1990


 OIKEUSTAISTELIJAT 


Suomalaisen laillisuuden perikuva on Svinhufvud, joka vietiin tuomarinpöytänsä takaa Luumäen käräjiltä tukka suorana Siperiaan. Hän oli kieltäytynyt soveltamasta yleisvaltakunnallista manifestia, joka oli itsevaltiaan keisarin antama mutta loukkasi Suomen perustuslakeja. 

Suomalaisen vääryyden perikuva on Risto Ryti kalpeana mutta kauniina sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä tuomittavana toisten aikakauden etevimpien miesten kanssa jostain sellaisesta, mitä ei voinut välttää mutta mikä pelasti Suomen. 

Suomalaisen laillisuuden perinne on kuitenkin tarkemmin katsoen enemmän kuin epäselvä. 

Perustuslaillinen laillisuus perustui vuoden 1772 hallitusmuotoon ja vuoden 1860 valtiopäiväjärjestykseen. Vuoden 1772 hallitusmuoto oli Ruotsin laki, joka oli Ruotsissa aikakausien myllerryksessä jo korvattu toisella ja kolmannella. Sitä ei ollut koskaan ajateltu autonomisen suuriruhtinaanmaan perustuslaiksi. Se oli suvereenin valtion perustuslaki. 

Aleksanteri I oli Porvoon valtiopäivillä jonkun yllytyksestä taannut valtakunnan vanhat lait. Mahdollisesti tämä joku oli Speranski, jolla oli kykyä innovatiiviseen ajatteluun. 

Muinainen laki ja epämääräinen, propagandistinen ja tilapäiseen poliittiseen tarpeeseen annettu sitoumus alettiin vuosisadan lopulla ymmärtää kuin taivaallisiksi liikelaeiksi, joiden muuttaminen on ajatuksenakin vastoin jumalallista säätämystä. 

Outoa ettei Snellmankaan Hegelin oppilaana kiinnittänyt huomiota siihen, että juuri hegeliläisittäin perustuslainkin tulisi muuttua historian puristuksessa. Toisaalta Snellman oli Venäjälle uskollinen ja Venäjän luottamusmies Suomessa. 

Julkisoikeudellinen laillisuusaate oli politiikkaa. Suomen perustuslaillinen taistelu Venäjää vastaan sortokausina ei eroa rakenteellisesti jonkin ammattijärjestön taisteluista saavutetuista eduista. Keinotkin ovat samat, jarrutus, saarto ja lakko. 

Mystinen, maaginen laki alkoi tarkoittaa eräitä valtiosääntöoikeudellisia säännöksiä, joiden sitovuus oli kyseenalainen. 

Suomalaiset pelkäsivät maansa sulauttamista Venäjän keisarikuntaan. Aikalaislähteistä ei tapaa ajatusta, että kysymys olisi voinut olla myös integraatiokehityksestä. 

Sortovuositaistelut alkoivat posti-, raha-ja tullikysymyksillä. Keisarikunnan postimerkit oli otettava käyttöön suuriruhtinaanmaassa, raha oli yhdenmukaistettava eikä häiritseviä tullimuureja saanut pitää yllä. 

Venäjän sortotoimenpiteet koskivat siis täsmälleen samoja asioita, jotka aiheuttavat edelleen valtioiden välistä kitkaa ja joita pyritään järjestelemään kansainvälisin sopimuksin. 

Maailman postiunioni oli suurista kansainväli tä järjestelmistä ensimmäinen. Sitä seurasivat immateriaalioikeudelliset konventiot, Pariisin liittosopimus ja Bernin konventio. Tämän hetken Eurooppaan muunnettuna tuon ajan postikysymys tarkoitti samaa kuin tämän ajan esteetön tiedonkulku yli rajojen. Se on asia, joka oli ETYK-neuvottelujen keskeisiä kohteita. 

Rahalaitosta ohjaavat nyt Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki. EY on luonut yhteisen laskennallisen rahayksikön, ecun, josta voi tulla todellinen rahakin. Valuuttakurssien keskinäinen riippuvuus ja valuuttojen liikkeet suhteessa toisiin valuuttoihin ovat finanssipolitiikan arkipäivää. 

Venäjä teki yrityksiä Suomen markan poistamiseksi käytöstä ja korvaamiseksi Venäjän ruplalla. Käytännössä se tyytyi sitten pariteettisuhteen määräämiseen, mikä oli järkevää. 

Nykymaailmassa ei ole lainkaan harvinaista, että vieras vahva valuutta käy sellaisenaan maksuvälineestä. Dollarit ovat tervetulleita Puolassa ja markat Viipurissa. Mutta Greshamin lain mukaan huonompi raha työntää tieltään paremman. Hyvä raha menee piiloon, sukanvarteen tai ulkomaille. 

Koska Suomen Venäjän kauppatase oli pysyvästi ylijäämäinen, markalla oli taipumus käytännössä revalvoitua. Tämän kehityksen pysäyttäminen vetämällä markka liikenteestä tai määräämällä markalle ja ruplalle virallinen - todellista vastaamaton - vaihtokurssi oli rationaalista politiikkaa. 

Ensimmäisen maailmansodan päättyessä Suomen pankki oli lattiasta kattoon täynnä venäläisiä paperiruplia ja on pieni ihme, että tilanteesta selvittiin kultakantaan hyvissä ajoin ennen vuoden 1929 suurta talouspulaa. 

Tsaarin tuhannen ruplan seteli ei tänäkään päivänä maksa suomalaiselle numismaatikolle kuin parikymmentä markkaa. 

Tullikysymyksen aiheuttama ärtymys oli niin ikään hyvin ymmärrettävää. Suomen on väitetty hyötyneen tavattomasti muun muassa siitä, että Venäjän vilja oli tullitonta mutta jalostettujen teollisuustuotteiden vienti Suomesta Venäjälle oli niin ikään vapaata vientitullista niin että etenkin suomalaisen sahatavaran kilpailukyky Venäjän markkinoilla oli mainio eurooppalaisten valtojen tuotteisiin verrattuna, niistä kun kannettiin tuontitulli, ja vilja oli halpaa. 

Neljäs kysymys, joka laukaisi avoimen poliittisen taistelun, oli yleinen asevelvollisuus. Suomi oli ollut samassa asemassa kuin myöhemmin toisen maailmansodan häviäjät Saksa ja Japani eli vapaa armeijan ja siirtomaiden rasituksista ja siten taloudellisesti poikkeuksellisen iskukykyinen. Säästö oli suuri. 

Asevelvollisuuskysymys nähtiin oikeuskysymyksenä. Suuriruhtinaanmaan kohtuuttoman edullista asemaa vanhan sotaväen lakkauttamisen jälkeen ei tajuttu tai myönnetty. 

Jäljelle jäävät kansalaisuus- ja kielikysymys, jotka ovat kulttuurien perinteistä kitkapintaa. 

Kahden kulttuurin eristäminen toisistaan vaatii onnistuakseen rautaesiripun. Kulttuuri voi kukistua ja korvautua toisella, kuten Bysantti 1453 tai Espanja, jonka islaminuskoiset maurit valloittivat. Kulttuuri voidaan pyyhkäistä kartalta, kuten Puolan juutalaiset toisen maailmansodan aikana. Mutta kulttuurit voivat elää rinnan erikielisinä, kuten Belgian ranskan- ja flaaminkielinen osa tai Suomen suomen- ja ruotsinkielinen kulttuuri eräillä alueilla itsenäisyyden ajan alussa.

Kulttuurit voivat absorboitua niin että elinvoimaisempi peittää vähä vähältä hennomman. Pohjois-Italia oli kansainvaellusaikana jatkuvien hyökkäysten kohde, mutta vanha kaupunkikulttuuri osoittautui niin vahvaksi, että perättäisinä aaltoina hyökkäilevät barbaariheimot kaupunkilaistuivat yhdessä sukupolvessa ja karvaisten raakalaisten pojat seisoivat kaupungin muurilla torjumassa seuraavien raakalaisten aaltoa.

Kieli-ja kansallisuuskysymys oli mahdollisesti vuosisadan vaihteen Suomelle elinkysymys. Venäjälle Suomen politiikka oli tältäkin osin reunavaltiopolitiikkaa. Samat venäläistämistoimet, joita me nimitämme sortokausiksi, vaikuttivat pitkin Venäjän länsirajaa Suomesta Turkkiin. Suomi pääsi moneen muuhun vähemmistökansallisuuteen verrattuna vähällä. Kuka itkee ruteeneja? Moniko muisti ennen vuoden 1989 tapahtumia, että Ukrainalla olisi kansallisuus, kieli ja väestöpohja tulla valtioksi?

Kieli-ja kansallisuuskysymys ovat julkisoikeudellisia. Oikeus elinkeinon harjoittamiseen, joka oli sortovuosina kiistan aihe, ja kelpoisuus suuriruhtinaanmaan virkoihin, ovat oikeastaan molemmat julkista oikeutta. Elinkeinon harjoittamisesta säädetään nykyisin yksityisoikeudessa, mutta jos oikeus työhön formuloidaan vapausoikeudeksi, kuten itsenäisen Suomen hallitusmuodossa, tai ihmisoikeudeksi, jollaisena se on alkanut jälleen näyttäytyä, sekin asia on valtiollinen. 

Laillisuus on tapana esittää oikeutena tulla tuomituksi oman maan miesten toimesta oman maan lakien mukaisesti. Suomen laillisuustaistelu ei ollut tätä. Näitä oikeuksia ei juuri asetettu kyseenalaisiksi. Karkottamiset Siperiaan ja Pietarin Krestyssä ja Spalernajassa suoritetut vankeusrangaistukset olivat seuraamuksia valtiollisista rikoksista. 

Sitä vastoin tiedossa ei ole, että Suomessa olisi esiintynyt ongelmia sovellettavasta oikeudesta: Suomen vai Venäjän rikoslaki, Suomen vai Venäjän siviilioikeus. Riita koski uusien lakien säätämistä, niin sanottua valtakunnanlainsäädäntöä, jonka tuli olla samanlaista koko keisarikunnassa. Siihen kuului muun muassa kauppaoikeus ja koko immateriaalioikeus. Patenttilakia ja tekijänoikeuslakia ei saatu annetuksi, kun ei voitu sopia, saiko Suomi määrätä näistä alueista itse. 

Territoriaaliperiaate oli kiistaton. Jos suomalainen joutui poliisin käsiin Pietarissa mellastettuaan, hänet tuomittiin siellä sikäläisten säännösten mukaan. Jos kannakselainen kartanonherra ja talonpoika kävivät oikeutta nautinnasta metsiin tai kiinteistönsaannosta, juttu ratkaistiin Viipurin hovioikeuspiirissä Suomen voimassa olevien lakien nojalla. 

Bungen komitean hanke kodifioida Suomen voimassa olevat lait aiheutti Suomessa hätääntymistä, mutta hankkeesta ei tullut mitään. 

Laillisuuden ongelma on näin alustavasti viipaloitu. Yksityis-, rikos- ja prosessioikeuden territoriaaliperiaate ei ole vanha eikä selvä. Keskiajalla oli mahdollista, että jos kolme miestä tappeli yöllä ladossa, yksi tuomittiin tappelupaikan, esimerkiksi Burgundin lain mukaan, toinen kotimaansa, esimerkiksi Ranskan lain mukaan ja kolmas partikulaarioikeuden mukaan esimerkiksi pappina tai ylioppilaana erikoistuomioistuimessa. 

Autonomian ajan Suomessa kansainvälisen yksityisoikeuden ongelmat olivat tiettävästi samat kuin nykyisin, ja partikulaarioikeutta oli vain papeilla, yliopiston virkamiehillä ja sotilailla, kuten pitkälle itsenäisyyden aikaan, ja erinäisiin laitoksiin kuuluvilla, joihin kohdistui laitoksen erityinen kurinpitovalta, kuten osittain yhäkin (vangit, koulut). 

Laillistuustaistelua ei siis käyty luonnonoikeutena positiivista oikeutta vastaan. Lainsäädäntö oli jo viime vuosisadan lopulla monin kohdin retuperällä, mutta uudistusvaatimuksia ei esitetty merkittävän kiihkeästi. Jopa uuden rikoslain säätäminen oli yhtä rauhallista kuin pitkällistä, eikä konkurssisäännön, meri- ja osakeyhtiölain säätäminen kohdannut voittamattomia esteitä. 

Laillisuustaistelu ei liioin esiintynyt taisteluna väärää lainsoveltamista vastaan vanhojen statuuttien puolustamisena. Yksittäisen jutun ratkaisu oli oikeuskysymys, josta voitiin olla tätä tai tuota mieltä. Tuomarikarriääri oli muodostunut ammatilliseksi ja eristetyksi vuosisadan loppupuoliskolla. Matrikkelitiedot osoittavat, että alituomari ja hovioikeudenneuvos tai asessori olivat erikoistuneita ammattimiehiä - siinä kuin pappi tai lääkäri. 

Senaatissa tilanne oli toinen. Sen oikeusosastoon nimitettiin karriäärivirkamiesten lisäksi poliittikkoja valtiopäiviltä tai talousosaston puolelta ja tutkijoita, kuten Montgomery, Wrede ja Julian Serlachius. 

Senaatin nimitykset olivat määräaikaisia. Käytännössä nimityksiä jatkettiin niin, että senaattorin ura saattoi kestää yli kolmekymmentä vuotta. Hovioikeuksissa nimitykset eivät olleet määräaikaan sidottuja, mutta nykyisen tuomarikunnan aseman kulmakiveksi sanottua erottamattomuutta ei havaitse käytännön sääntönä. 

Tasavallan hallitusmuodon antamisesta alkaen tuomari on voitu erottaa tehtävästään vain virkasyytteen johdosta, kun hänen on havaittu syyllistyneen virkavirheeseen. Hallinnollista kurinpitomenettelyä ei ole voinut käyttää. Autonomian ajan Suomessa ylin valta oli hallitsijalla. Keisari antoi viran ja hänellä oli valta ottaa se pois. Laillisuustaistelun ydin oli suomalaisten väite, jonka mukaan hallitsija ei ollut yksin oikeutettu määräämään suuriruhtinaanmaan laeista. Tämä käsitys oli venäläisille outo ja loukkaava, mutta sillä oli jokin perustus vanhassa hallitusmuodossa. Sitä vastoin ei ole havaittavissa, että virkamiesten virassapysymisoikeudesta olisi vastaavasti nostettu taistelua. Jos tuomari, professori tai kansleri joutui yksinvaltiaan epäsuosioon, hän yleensä erosi itse tai hänet erotettiin ja samalla karkotettiin. 

Toisen maailmansodan jälkeen presidentti Paasikivi vaati muuttuneessa tilanteessa uusia kasvoja eduskuntaan ja pyrki uudistamaan virkamiehistöä uusia oloja vastaavaksi. Monet sotapolitiikassa mukana olleet poliitikot panivat pahakseen ajatuksen, että heitä estettiin asettumasta vaaleissa ehdokkaiksi, mutta useimmat suostuivat. Jotkut virkamiehet eivät liikahtaneet paikalta, vaikka heihin kohdistettiin ankara paine. Yliopiston tiedekuntiin jäi jyrkästi Neuvostoliiton vastaisesti suuntautuneita professoreja, jopa Isänmaallisen Kansanliikkeen kansanedustaja. Kun asianomainen - rikosoikeuden professori B. Salmiala - ei ottanut vihjeestä vaarin eikä eronnut, häntä ei käyty erottamaan. Erottamiseen ei ehkä olisi ollut oikeudellista perustetta, koska kansanedustajan toiminta ei liity professorin viran hoitamiseen. 

Aktiivinen oikeus virassa pysymiseen on siis tasavaltalainen uutuus. Useimpien virkamiesten ei toisin kuin ministereiden tarvitse nauttia hallitovallan luottamusta eikä julki lausuttu epäluottamus johda eroon. 

Niinpä tuomarin asema on Suomessa perin vahva. Tuomareita on itsenäisyyden aikana pantu viralta neljä tai viisi. Kaikki tapaukset ovat johtuneet ankarasta alkoholismista. Painostettuina on eronnut ehkä kymmenen - kaksikymmentä, samasta syystä. Joissakin harvoissa tapauksissa tuomari on yksityiselämässään syyllistynyt rikokseen, kuten rattijuopumukseen, ja tehnyt itse siitä johtopäätökset pyytäen eron. 

Jos tuomari menettää sairauden tai henkisen tasapainon järkkymisen vuoksi kykynsä hoitaa tehtäviään, asialle ei yleensä mahda mitään. Tuomarin eroamisikä oli virkamieslain antamiseen 1988 asti 70 vuotta. Se on korkea ikä. Joistakin tuomareista erottiin haikein mielin, koska heidän työkykynsä oli tallella ja heidän kokemukselleen olisi ollut käyttöä. Sotien jälkeinen tapa käyttää 70 vuotta täyttäneitä tuomareita ylimääräisinä oikeusneuvoksina tai lainvalmistelukunnan jäseninä on valitettavasti jäänyt käytöstä. Eläkkeelle siirtyneet tapaavat luopua kaikista tehtävistään. 

Joissakin harvoissa tapauksissa 70 ikävuoden raja arvioitiin käytännössä liian korkeaksi. Niillekään asioille ei mahtanut mitään. 

Tällä hetkellä virkamieslaissa on sääntely, jota olisi käytettävä, jos tuomari tai muu virkamies tulee virkakautensa kestäessä terveydellisestä syystä kykenemättömäksi hoitamaan virkaansa. Säännöksen soveltamisesta käytäntöön ei ole toistaiseksi tietoa. 

Oikeudenkäymiskaari on osa vuoden 1734 lakia. Sen ensimmäisessä. luvussa on ohjeita tuomarille ja siihen sisältyy säännöksiä tuomarin jäävistä. 

Suomalainen tuomarikulttuuri on tähdentänyt viimeistään sortokaudesta asti tuomarin riippumattomuutta ja suomalainen tuomarietiketti on ollut erittäin kireä. Hovioikeudet eivät ole katsoneet voivansa suoraan ohjata alioikeuksia lainkäyttökysymyksissä ja oikeusministeriön kiertokirjeet pulmallisiksi osoittautuneiden säännösten soveltamisesta muotoillaan perinteisesti hyvin varovasti. Oikeusministeriö ei anna ohjeita esimerkiksi alituisesti muuttuvia sakkojen yhteenlaskemista ja muuntoa koskevien säännösten soveltamisesta eikä hovioikeus neuvo rangaistusten yhdistämistä koskevissa pulmissa. 

Ohjausta tapahtuu ennakkotapauksin, joita alempien oikeuksien toivotaan noudattavan. Yleensä sana menee perille. Joskus alituomarit toivovat hovioikeudelta ohjaavaa ratkaisua havaittuaan laissa tulkinnanvaraisen kysymyksen. Vastaavasti korkein oikeus ohjaa ratkaisuillaan sekä hovioikeuksien että alioikeuksien käytäntöä. 

Ylempien oikeuksien ratkaisuja ei kuitenkaan tunnusteta alempia oikeuksia sitoviksi. 

Tuomarien virkasyytteet ovat olleet koko itsenäisyyden ajan tavallisia. Miltei poikkeuksitta ne ovat koskeneet teknisiä yksityiskohtia, kuten virheellistä rangaistusten yhdistämistä tai esimerkiksi latitudin alittamista. Tuomari joka unohtaa mainita erittäin lieventävät asianhaarat alittaessaan lain teosta määräämän minimirangaistuksen, joutuu periaatteessa virkasyytteeseen ja saa rangaistukseksi huomautuksen tai joskus varoituksen virkavirheestä. 

Tuomari joka sivuuttaa erittäin lieventävät asianhaarat, vaikka niihin on vedottu, ei saa rangaistusta eikä kukaan ilkeä edes neuvoa häntä. 

Tuntuma on ollut se, että tuomarien virkasyyteasioissa on ollut vain harvoin kysymys kenenkään kansalaisen oikeuksien loukkaamisesta. Kysymys on useimmiten tuomarin harhailemisesta pykälien sokkeloissa, joutavanpäiväisistä pikkuvirheistä ja niin sanotuista inhimillisestä erehdyksestä. 

Huonosta judiciumista ei Suomessa voida panna syytteeseen. Jos tuomari ratkaisee asian päin seiniä arvioiden esimerkiksi näytön väärin tai soveltaen virheellistä lainkohtaa, hänen ratkaisunsa kaatuu hovioikeudessa tai se voidaan purkaa korkeimmassa oikeudessa. Hovioikeuksilla on käytettävissä kiertotie. Juttu voidaan palauttaa lisäselvityksiä varten, mikä tarkoittaa käytännössä näytön parempaa harkintaa. Tämä käy korkeimmassa oikeudessakin päinsä; mutta on harvinaista. 

Näissä tilanteissa tuomariin itseensä ei kohdistu haitallisia seuraamuksia. Korkealta taholta on väitetty, etteivät toistuvat ja jatkuvat huonot ratkaisut haittaisi edes tuomarin edistymistä virkauralla. Tämä käsitys ei kuitenkaan nykyaikana voine pitää paikkaansa laajemmin kuin korkeintaan tuomioistuinten sisällä. Eteneminen esittelijänviroissa perustuu edelleen miltei poikkeuksetta virkaikäjärjestykseen, ja poikkeuksellisen taitamattoman esittelijän sivuuttaminen nimityksissä virkaiältään nuoremman mutta taidoiltaan etevämmän hyväksi on suuri harvinaisuus. 

Tuomari on erottamattomuudessaan kritiikin ulkopuolella. Pitääkö tuomari ratkaisujensa muuttumista ylemmissä asteissa arviointina omista kyvyistään, jää hänen harkintaansa. Ammattikunnan piirissä pidetään kyllä yleensä selvänä, että tuomari, jonka ratkaisut harvoin muuttuvat ylemmissä oikeuksissa, on hyvä tuomari. 

Koska tuomariin ei saa pyrkiä vaikuttamaan jutussa ja koska tuomarin toimintaa ei saa suoraan ohjata, tuomaria ei muka saa myöskään kouluttaa. Kouluttautuminen on kunkin tuomarin oma asia. 

Asenteet vaihtelevat. Nykyisin kaikissa oikeusasteissa on väitelleitä miehiä ja kihlakunnantuomareissa, hovioikeudenneuvoksissa ja korkeimman oikeuden jäsenissä on erikoisalojen ja koko yleisten tuomioistuinten käsiteltävän juridiikan erinomaisia asiantuntijoita. Suoranaista vastusta uusien oppien omaksumiseen ei esiinny ainakaan avoimena, mutta suurten säädösten muuttuessa tuomareita ei ilman muuta kouluteta. Hovioikeudet järjestävät neuvottelupäiviä ja muissa tuomioistuimissa voidaan pitää tilaisuuksia, joissa uusien lakien periaatteita selvitetään, mutta välttämättä jonkin avioliittolain tai kauppalain voimaantuleminen ei aiheuta tuomioistuimissa mitään toimenpiteitä. 

Aikaisemmin silloin tällöin ja nykyisin harvakseltaan tuomioistuimet kieltäytyvät ottamasta vastaan selvitystä lain tulkinnasta ja suhtautuvat nurjasti asiantuntijalausuntoihin tai jopa kirjallisuusviittauksiin. Tuomarin suussa repliikki jura novit curia eli "oikeus tuntee lait" tarkoittaa useimmiten, että asianomainen tuomari ei tunne lakia eikä haluakaan tuntea. 

Asiantuntijalausunnoissa on oma riskinsä ja sellaisten hankkiminen ja esittäminen on hiukan ongelmallinen asia. Kaikilla ei ole niihin varaa. Tarjolla on vaara, että rikas asianosainen pääsee "ostamaan itselleen oikeutta". 

Kun lakien tulkinnanvaraisuus on tunnustettu tosiasia ja kun uusien lakien tullessa voimaan esiintyy aina haparointia ennen kuin tulkintalinjat vakiintuvat, tuomareiden koulutusta kohtaan tuntemalle vastenmielisyydelle ei ole olemassa hyväksyttäviä perusteita. 

Organisaatio on rakentamatta. Oikeusministeriö on tehnyt yhtä ja toista, mutta koulutusta ei ole keskitetty. Lakimiesliitto järjestää vuosittain suuren määrän kursseja, mutta ne ovat verrattain kalliita. 

Aikaisemmin esiintyi sellaista tapaa, ettei ylioikeuksiin esittelijäksi tulevia juristeja koulutettu. Heidän otaksuttiin osoittavan kykynsä ottamalla itse selvän asioista. Kun edes ratkaisujen kirjoitusmalleja ei ollut koottu mutta malleista oli pidettävä kiinni, tilanne oli outo. Tätä nykyä ainakin korkeimmassa oikeudessa on käytössä laaja esittelijän opas, jossa selostetaan yksityiskohtaisesti jutun kulku tuomioistuimessa ja esitetään mallit kirjoittamistavoista ja tiedot tarvittavista kirjeistä, toimituskirjojen kappaleista ja jäljennöksistä, lomakkeista ja ilmoituksista. 

Aikaisemmin ylioikeuksilla ei ollut omia kirjastoja eikä ylioikeuksien jäsenillä eikä esittelijöillä ollut työhuoneita virastossa. Työt oli tehtävä kotona ja kirjat hankittava itse, jos katsoi kirjoja tarvitsevansa. 

Tämäkin tilanne on muuttunut. Tuomioistuinten omiin kirjastoihin pyritään hankkimaan kaikki tarvittava aineisto ja ainakin korkeimmassa oikeudessa harvinainenkin teos saadaan eduskunnan kirjastosta tai kauempaakin hyvin nopeasti. Lainvalmisteluasiakirjat, kuten komiteoiden mietinnöt, niistä annetut lausunnot, laintarkastuskunnan lausunnot sekä hallituksen esitykset ja muut valtiopäiväasiakirjat, hankitaan systemaattisesti ja niitä on osattava käyttää. Kaikilla on työhuoneet talon puolesta ja useilla on käytettävissään tietokonepääte, jota käyttäen pääsee suoraan käsiksi aikaisempiin ratkaisuihin, lakien esitöihin ja kirjastojen bibliografioihin. 

Sellaisesta ei ole merkkejä, etteivät tuomioistuimet pyrkisi toimissaan noudattamaan lakia ja laillisuutta ja ylläpitämään ratkaisuillaan oikeusturvaa ja oikeusvarmuutta. Tuomarit nielevät kakistelematta jopa valtavan määrän tarpeellisuudeltaan kyseenalaisia rutiinitoimia ja sietävät vanhentunutta ja hankalaa menettelyä. Tietokoneiden, valokopio-koneiden ja kuulakärkikynien vastustus oli suhteellisen voimatonta. 

Sitä vastoin tuomarikunta on edelleen hyvin privatisoitunutta. Lankeaa luonnostaan, että lakimies alkaa ja päättää virka-uransa samassa tuomioistuimessa aloittamalla esimerkiksi hovioikeudessa ylimääräisenä esittelijänä ja siirtymällä vanhuuseläkkeelle hovioikeudenneuvoksena. Neljäkymmentä vuotta samassa talossa ei ole harvinaisuus. Matrikkelitietojen mukaan vaikuttaa myös normaalilta, ettei virkatuomari osallistu lainsäädäntötyöhön eikä julkiseen keskusteluun. Myös julkisten ja yhteiskunnallisten asioiden harrastus on usein heikkoa. Henkilö voi olla elämänsä päivät tuomari ja vain tuomari. Hän seuraa alansa kirjallisuutta ainakin sikäli kuin se liittyy ratkaistavana oleviin juttuihin, mutta tyytyy useimmiten suomalaiseen lakikirjallisuuteen. Itse hän ei kirjoita lakimiesalan julkaisuihin, vaikka hänellä olisi siihen hyvät edellytykset. Hän ei tunne henkilökohtaisesti hallintojuristeja eikä hallintovirkamiehiä. Hän ei harrasta politiikkaa. Hän ei ole henkilökohtaisesti tekemisissä oikeustieteen tutkijoiden kanssa. Pahimmassa tapauksessa tuomari voi olla tyhmä, ilkeä ja ylpeä siitä. 

Tämä kuva on karkeistus. Siitä on suuria poikkeuksia. Korkeimmassa oikeudessa on vanhastaan tunnettu myös toisenlainen tuomarityyppi. On entisiä yliopiston opettajia. On lainvalmistelutyöhön laajasti osallistuneita henkilöitä, kuten aikaisempia lainvalmisteluosaston päälliköitä, ja on tieteellisesti aktiivisia henkilöitä. 

Ainuttakaan puoluepoliittiseen toimintaan osallistunutta henkilöä ei korkeimman oikeuden jäsenissä eikä esittelijöissä ole. Usealla korkeimman oikeuden presidentillä on ollut läheiset tai hyvin läheiset suhteet puoluejohtajiin. Korkeimman oikeuden presidentiksi ei ole nimitetty henkilöä, joka ei olisi nauttinut tasavallan ylimmän johdon henkilökohtaista luottamusta. 

Koko maan tuomarikunnan poliittista profiilia on yritetty piirtää, mutta piirustukset on todettu puutteellisiksi. Lars Björne on Turun hovioikeuden poliittisia oikeudenkäyntejä käsitellessään katsonut voivansa väittää, että tuomarikunta oli oikeistolaista ja edusti kauttaaltaan niin sanottuja yhteiskuntaa säilyttäviä voimia. 

Tämä käsitys pitää paikkansa, mutta entä sitten? Miten mahtoi olla opettajien, lääkärien ja pappien laita? Nämä ammattikunnat on arvioitu avoimen äärioikeistolaisiksi historian eräissä vaiheissa. Ehkä puolet maan lääkärikunta ja apteekkarit kaupan päälle olisi kannattanut IKL:oa sen toiminnan alkuvaiheessa, Mäntsälän kapinasta selvittyä vuonna 1932. Samassa puolueessa pappismiesten edustus oli hyvin näkyvää, joskin piispat ja arkkipiispat olivat kokoomuksen miehiä, kuten puoluepoliitikkona pitkän ja ansiokkaan päivätyön tehnyt arkkipiispa Lauri Ingman. 

Kun tuomarin tehtävä on soveltaa voimassa olevaa oikeutta ja kehittää ja tuottaa sitä lisää, olisi outoa, jos vaistonvaraisesti yleisliittolaisista arvoista irtisanoutuva ihminen olisi yrittänyt tuomarin tehtäviin. Hänen omat aatteensa ajavat hänet puoluepolitiikkaan, politiikan liepeille keskusvirastoihin ja virastoihin, lainsäädäntötehtäviin tai asianajajaksi. Urho Kekkonen virkatuomarina ... 

Vasta nyt, kun on käymässä ilmeiseksi, ettei tuomari voi olla lainsäätäjän rukkanen eikä lakiasäätävän vatsastapuhujan nukke, alkaisi tuntua mahdolliselta, että tuomarin tehtäviin ryhtyisivät ihmiset, joilla olisi vahvaa mielenkiintoa lain perusteisiin ja päämääriin. 

Oikeustaistelu on kehitysyhteiskunnan normaali vaihe. Varsinainen poliittinen taistelu edellyttää poliittista organisoitumista puolueiksi, jotka äänestävät itselleen kannattajat. 1800-luvun suomalaisen piti olla uskollinen alamainen, joka maksaa pienet veronsa, kunnioittaa maallista esivaltaa ja toimii blokkina eli neljän säädyn symboloimana " kansana". 

Snellmanin kansallinen herätystyö ei ollut kansallista, vaan poliittista. Kansallisuus oli päämäärä, johon hän tähtäsi, eikä perusta, jolle hän rakensi. Sellaista perustaa ei ollut eikä voinut olla ennen kuin kansa oli havahdutettu näkemään voimansa ja harjoitettu käyttämään sitä. 

Tästä työstä versoi puolueita, jotka olivat aluksi kielipuolueita. Taloudellinen liberalismi sopi yhteen liikepääomien kanssa; sitä esiintyi ruotsalaisessa puolueessa. Agraari- ja väestökysymykset hiersivät suomenkielisiä; heidän puolueensa joutui määrittelemään kantansa sosiaalireformistisiin liikkeisiin. 

Asiakirjoista tai aikalaiskertomuksista ei ole havaittavissa, että laillisuudesta olisi kannettu huolta tai että juridista paatosta olisi esiintynyt ennen venäläistämistoimien alkua. Lakien henki ja tuomarinohjeitten mystiikka olivat hyvin yleisprotestanttisia. Maailmankatsomuksellinen kiivaus ja radikaalit maailmankuvat kanavoituivat kirkon piiriin, etenkin herätysliikkeisiin. 

Venäläistämistoimet - Venäjän maltillinen ja taktikoiva reunavaltiopolitiikka, joka ei kohdistunut vain Suomeen - hajoittivat Suomen orastaneen poliittisen ryhmityksen ja repäisivät uuden vuosisadan alkaessa suomalaisen puolueen kahtia, vanhasuomalaiseen eli suomettarelaiseen leiriin ja nuorsuomalaisiin eli perustuslaillisiin. Ruotsalainen puolue säilyi paineista huolimatta kokonaisena ja liittyi Venäjän käsityksissään perustuslaillisiin. Sen oli pakko, koska venäläisten nationalistien silmissä juuri ruotsinkieliset suomalaiset olivat separatisteja, jotka tilaisuuden tullen lähentelisivät Skandinaviaa. 

Työväenpuolue oli ilmoittanut ohjelmansa jo 1903 Forssan kokouksessa mutta suoritti esiinmarssinsa vasta ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 1906. Työväenpuolueen suhde Venäjään ja kanta laillisuustaisteluun oli toinen kuin kolmen porvarillisen puolueen. Venäjä oli muuan porvarillinen, sortava mahti mutta ei sinänsä parempi eikä pahempi kuin kotimaiset, omankieliset riistäjät. Työväenliike suhtautui laillisuustaisteluun joko epäluuloisesti tai laimeasti. Koska se näki koko porvariston ja koko työväestön edut vastakkaisina, se ei voinut nähdä, että myöntyvyyslinja tai passiivinen vastarinta voisivat olla ensimmäisen luokan kysymyksiä. Ensimmäisen sortokauden päättänyt suurlakko 1905 oli työväenliikkeelle jotain aivan toista kuin porvareille, vaikka nämä kaksi ehkä luulivat hetken löytäneensä toisensa ja yhteisen asian. Toisella sortokaudella työväenliikkeen suhtautuminen kielikysymykseen ja sitten myös aktivismiin ei vastannut porvarillisten puolueiden toiveita. Liike oli luonteeltaan internationalistinen. Porvarilliset puolueet olivat nationalistisia. 

Jälkeen päin on havaittu, että suomettarelaisuus oli pappien ja historiantutkijoiden liike kun taas nuorsuomalainen perustuslaillisuus oli juristien liike. Ruotsinkielisestä myöntyvyydestä ei voi puhua. Se olisi ristiriitainen käsite. Ne ruotsinkieliset, jotka toiminnallaan edistivät avoimesti keisarikunnan asiaa, olivat "venäläistyneitä" tai " bobrikoffareita". Heitä oli sekä senaatissa että armeijassa - muun muassa maailmansodassa ratsuväessä kenraalimajuriksi kohonnut Mannerheim, joka sukulaistensa maastakarkotuksista huolimatta näyttää olleen vailla kosketuksia ja mielenkiintoa laillisuudesta taisteleviin maanmiehiinsä maaliskuun vallankumoukseen 1917 asti.