Sivun näyttöjä yhteensä

7. kesäkuuta 2006

Kemppinen kirjoittanut kirjan!

Digitaaliongelma
Kirjoitus oikeudesta ja ympäristöstä"Mikään mitä tiedät tekijänoikeudesta, ei pidä paikkaansa."
– John Perry Barlow, Harvard University

"The traditional tool for dealing with use and misuse of information is intellectual property law, the constellation of statutes and case law that govern copyrights, patents, and trade secrets. Part of the case for granting rights in intellectual property (IP) is the belief that protecting IP promotes the development of new products and services, and that erosion of those rights could threaten the economic performance of the information sector and curtail the major benefits it has brought. But as this report argues, with this new abundance of information and the ease with which it can be accessed, reproduced, and distributed have come problems that must be seen in all of their complexity, including related economic, social, technical, and philosophical concerns, as well as the accompanying legal and policy challenges. Debates over these issues matter because the outcome will have a significant impact on today's information sector companies and will help determine the character of the digital economy of the future. – The Digital Dilemma"


Lukijalle

Kiitän Lappeenrannan teknillistä yliopistoa tämän teoksen sisällyttämisestä Acta Universitatis Lappeenrantaensis –julkaisusarjaan.

Käytän samalla tilaisuutta hyväkseni tähdentääkseni, että kirjani on rakenteeltaan epätavallinen. Tutkimuksen ja siis etenkin immateriaalioikeudellisten ongelmien selvittelyn ja kohdittain aikaisemmasta poikkeavan jäsentämisen lisäksi olen kirjoittanut useita jaksoja ajatellen kirjan käyttämistä yliopiston oppimateriaalina.

Yleensä tutkimukset ja oppikirjat pidetään tiukasti erillään, ja se on perusteltua. Tekijänoikeudesta on olemassa aivan ajan tasalle saatettu oppikirja, ja myös patentti- ja tavaramerkkioikeudesta on tarjolla suomenkielistä aineistoa.

Nuo suomenkieliset teokset on kirjoitettu oikeustieteen opiskelijoille ja lakimiehille. Se on ongelma nyt kun näitä asioita aiheellisesti opetetaan kauppatieteen opiskelijoille ja muille. Juristi joutuu opettelemaan jossain vaiheessa käsiterakennelman ja sen takana olevat toiset käsiterakennelmat, niin sanotut yleiset opit. Muille tavoite on oivaltaa lakien rakennepiirteet ja kehittää normitiedon lisäksi vainu. Opettaja pyrkii välittämään kauppatieteilijöille, humanisteille ja insinööreille tietoja vaaran paikoista – eräänlaisen miinakartan, ja tietoja suurista mahdollisuuksista – eräänlaisen aarrekartan.

Lisäksi on henkilöitä, jotka tarvitsevat tietoja näistä asioista eli siis immateriaalioikeuksista, henkilörekistereistä, sähköisestä kaupankäynnistä. Sellaisia ovat kolme lastani ja vaimoni – yliopisto-opettaja, kustannustoimittaja, filosofian ylioppilas, elokuvaohjaaja.

Kun en usko, että juridiikka olisi enää erillisalue tai että juristi kykenisi edes vastaamaan tärkeisiin kysymyksiin, olen valinnut tietoisesti hyvin kaunokirjallisen eli siis eräässä mielessä epätieteellisen kirjoitustavan. Tarkoituksena on avartaa tekstiä ja kylvää terveellistä epävarmuutta. Perinteinen oikeudellinen tyyli, jolla toki on sijansa, harhauttaa helposti luulemaan lauseita täsmällisiksi ja ohjeita selviksi. Ei lainsäädäntö voi olla selkeämpi kuin se ajatuksellinen ja aineellinen konteksti, jossa se toimii. Maailmaamme ei kukaan ole väittänyt yksinkertaiseksi.

Tarkoitukseni on jatkaa tämä saman asian kirjallista käsittelyä. Painavin syy muodonvalintaan on lainsäädännön ja sopimuskäytännön poikkeuksellisen raju muutos. Viimeksi kuluneet viisi vuotta tekijänoikeuslain muutoksia on ollut koko ajan eduskuntakäsittelyssä, direktiivejä tekeillä ja hyvin merkittäviä muutoksia esimerkiksi patenttijärjestelmään harkinnan kohteena.
Maailma ei pysähdy. Jos pysähdyn, taannun.

29.5.2006
Jukka Kemppinen
professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (informaatio- ja teknollolgiaoikeus), tohtori, dosentti, Helsingin yliopisto (yleinen oikeustiede), dosentti Turun yliopisto (kulttuurihistoria),


Lukijalle................3
1 Oikeuskulttuuri.............12
2 Tiedon rakenteet............23
2.1.1 Informaation aika...........23
2.1.2 Monimielisyys.............25
2.1.3 Tänään, vuonna 2006..........28
2.2 Immateriaalioikeuksien outous.........31
2.2.1 Vuosisadat kuin minuutteja..........31
2.2.2 Vaikea lapsuus............42
2.2.3 Teollistuminen............47
2.2.4 Onko tekijänoikeus tarpeen?..........51
2.2.5 Tavaramerkki tekijänoikeutena..........54
3 Teoskäsite...............55
3.1 Kysymyksen asettelu............55
3.2 Tekijänoikeuden subjekti ja objekti.........59
3.2.1 Informaation suunta............67
3.3 Erottelua ja analyysiä............69
3.4 Keskeiset termit.............80
3.4.1 Tietokanta ja luettelo............83
3.4.2 Teos ja teoskappale............90
3.4.3 Idea – ilmaisu; sisältö – muoto.........101
3.4.4 Rajoitusperiaate............108
3.4.5 Kirjallinen teos............112
3.4.6 Konsepti eli formaatti..........114
3.4.7 Sankarin tekijänoikeus...........118
3.4.8 Liiketoimintamalli............124
3.4.9 Yksiselitteiseen informaatioon ei tekijänoikeutta......125
3.5 Yhteisteos ja tekijäryhmä..........130
3.5.1 Haamukirjoittaja ja salanimi.........135
3.5.2 Virka ja yhtiö.............136
3.6 Palkanmaksajan oikeus............139
3.6.1 Yliopistot..............141
3.7 Teoksen muunnelma...........145
4 Omistaminen ja levittäminen..........147
4.1 Kompetenssi ja edustus............149
4.1.1 Aineeton aine............151
4.1.2 Rajoitettuja esineoikeuksia..........154
4.2 Kappaleen levittäminen...........159
4.3 Tekijänoikeuden luovuttamisesta.........171
4.3.1 Suojaus ja lead-time...........178
4.3.2 Esimerkki tietokannasta..........180
4.3.3 Tietokannan funktio ja tietokantasuojan laajuus.....186
4.3.4 Laadullisesti tai määrällisesti olennainen osa......190
4.3.5 Organisaatiomallit............191
4.4 Kysymyksiä jalostusasteesta..........193
4.4.1 Strateginen informaatio...........198
4.4.2 Voiko oikeudesta tehdä totta?..........202
4.4.3 Kannattaako oikeudesta tehdä totta?........205
4.4.4 Kannattaa, mutta kenen oikeudesta?........208
5 Digitaaliongelma: tietokoneohjelma.........213
5.1 Tietokoneohjelma ja data...........216
5.1.1 Erilaisista tietokoneohjelmista..........217
5.1.2 Lyhyesti algoritmeista...........219
5.1.3 Digitoinnista............220
5.1.4 Peleistä ja säännöistä..........222
5.2 Tekijänoikeus tietokoneohjelmaan.........225
5.3 Tietokoneohjelman määritelmiä ja kuvauksia......226
5.3.1 Koneista ja automaateista..........236
5.3.2 Lainopillisia kuvauksia koneista........239
5.4 Emergenssi, kontingenssi ja konvergenssi........243
5.4.1 Tietokoneohjelman valmisteluaineisto.......246
6 Kenen tekijänoikeus?............248
6.1 Teos vai teoskappale...........249
6.2 Informaationtuotanto ja informaatioliiketoiminta.......252
6.3 Julkishyödyke............254
6.3.1 Historiallinen argumentti..........256
6.4 Tavara ja palvelu.............259
6.5 Tekijänoikeuden subjekti ja objekti.........260
6.6 Appropriability............264
7 Kriittinen massa.............266
7.1 Transaktiot..............267
7.2 Palvelut...............270
7.3 Verkkokaupasta.............273
7.4 Tekijänoikeuden murhenäytelmä.........275
8 Informaatio.............276
8.1 Teollisuus ja informaatio..........283
8.2 Informaatio informaatiosta..........290
8.3 Verkosto..............293
8.4 Kompetenssi.............295
8.5 Dynaaminen ja staattinen käsitys.........302
9 Patentti ja salaisuus.............314
9.1 Liiketoimintamallit ja softapatentit........321
9.2 Oikeudenkäynti ja todistustaakka..........326
9.3 Sopimukset ja lisenssit............331
9.4 ”Peri-informaatio”.............335
10 Tunnusmerkit - tavaramerkki ja toiminimi.......338
10.1 Franchising.............353
10.2 Mainos vai merkki...........356
10.2.1 Logo..............358
11 Sähkökauppa............364
11.1 Sähköinen kauppa IPR:n kannalta........364
11.1.1 Peruskysymys...........366
11.1.2 Perusvastaus.............367
11.2 Alustava yhteenveto...........369
11.3 Yleisistä opeista.............374
11.4 Edustuksesta ja edellytyksistä.........375
11.5 Erinäisistä sopimuksista...........377
11.6 Esine vai oikeus?............381
11.7 Sähköisen kaupan liiketoimintamalleja.......384
11.8 Yleisistä opeista.............388
12 Vahinko ja vastuu............394
12.1 Digitaalisen palvelun oikeudellinen suoja........394
12.2 Vastuun lajit.............401
12.3 Elinkeinotoiminta............405
12.4 Tavara ja palvelu.............409
13 Pehmeä laki ja digitaalinen talous........412
13.1 Suomalainen Common Law..........415
13.2 Kova laki vai pehmeä laki?..........417
13.2.1 Edunvalvontajärjestöt..........423
13.2.2 Ekskursio muotoiluun...........427
13.2.3 IPR-portfolio............431
13.3 Välittäjä.............433
13.4 Digitaaliset asiakirjat...........439
13.5 Miksi sähköisiin suhteisiin?...........443
13.6 Henkilö vai laite?.............444
14 Aineellinen immateriaalioikeus..........448
14.1 Tahdonvaltainen oikeus...........452
14.2 Välillinen suoja............454
14.3 Rikosoikeudellinen suoja...........456
14.3.1 Sopimaton menettely...........459
14.3.2 Salassapitorikos ja salassapitorikkomus.......463
14.3.3 Henkilön suoja............466
15 De lege ferenda............469
15.1 Kehyslaki..............469
15.2 Jälkimarkkinat............471
15.3 Sivullissuoja..............474
15.4 Tekijänoikeuden reaalisosialismi..........477
15.5 Kannustin eli insentiivi...........481
15.6 Innovaatio.............484
15.7 Omaperäisyys............490

= = =

Kirjan kappaleita voi ostaa esimerkiksi Pertti Kolarilta
Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
PL 20, 53851 LAPPEENRANTA
Fax 05-6212350
Sähköposti: pertti.kolari@lut.fi

Kirja on tänään Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjaston e-kirjoissa

www.lut.fi - palvelut - kirjasto - kirjasto Wilma - haku jne.

Tätä kirjoittaessani tietokannassa on vasta painettu versio, mutta ladattava tulee.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti