Sivun näyttöjä yhteensä

9. helmikuuta 2009

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalleEduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Asia: HE 48/2008 vp. (sähköisen viestinnän tietosuojalaki ym.)

Lausumanani ilmoitan kunnioittavasti seuraavan.

Tässä valiokunnassa kysymys ei ole lakiesityksen asiasisällön yksityiskohdista, vaan vastattavana on kysymys, onko ehdotettu sääntely toteutettavissa muutoin kuin perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Perusoikeuden rajoittaminen on tunnetusti punnintakysymys. Nyt kysymys ei kuitenkaan ole kahden perusoikeuden yhteen sovittamisesta. Luottamuksellisen viesti salaisuus on loukkaamaton. Perusoikeussuoja ei kuitenkaan koske oikeushenkilöitä, sellaisia kuin yhteisötilaajat.

Kysymys on siis perusoikeuden rajoittamisesta yhteisön – nyt lähinnä kaupallisen yrityksen – edun vuoksi. Tuo etu on useimmiten yrityssalaisuuden suoja, josta säädetään rikoslaissa.

Yritysten suojan tarve on sinänsä selvä, jopa kiistaton. Yrityssalaisuuksia loukataan ja loukkauksista rangaistaan. Ongelma on, miten tuo suoja on toteutettava.

Rikoslain mukaan ratkaistavissa tapauksissa toimijoita ovat eräin vähäisin rajoituksin viranomaiset, siis poliisi ja tuomioistuimet.

Lakiesityksen mukaan yksityisellä olisi esityksestä ilmenevissä tilanteessa oikeus toimiin, jotka ainakin periaatteessa voivat vaarantaa sen työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden viestien salaisuutta.

Jos tällainen järjestely todetaan välttämättömäksi, perusoikeuden suoja vaatii ehdottomasti konkreettisia, muillekin kuin asiantuntijoille aukeavia määräyksiä poikkeustilanteista.

Esityksen tekstissä tämä on sivuutettu muotoilulla ”on perusteltua aihetta epäillä”. Muotoilu on tuttu muualta lainsäädännöstä, mutta esimerkiksi poliisien ja syyttäjien normistossa sen tukena on virkavastuu, joka voi johtaa ankariin seuraamuksiin.

Nyt ”perustellun aiheen” harkinta on jätetty ilmaan. Lakiesityksestä ei löydy riittävää ohjausta noiden aiheiden toteamiseen eikä liioin vastuuta, joka selkeästi kohdistuisi harkinnan suorittajaan.

Tämän vuoksi ehdotettu menettely on mielestäni selvästi perustuslain tarkoittaman viestintäsalaisuuden suojan eli viime kädessä sananvapauden vastainen, eikä lakia voida säätää tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Asia on vakava, sillä kun viestin salaisuus on kerran murrettu, asia ei ole enää autettavissa. Perääntymistietä ei ole.

Huomautan myös siitä, että lakiesitys on kytketty mielestäni liiaksi yrityssalaisuuksiin. Sisällöltään rikollisten verkkosisältöjen käyttäminen näyttää jo kasvaneen vakavaksi ongelmaksi. Otaksuttavasti sellaiset ilmiöt kuin nyt puheena ollut pyramidimarkkinointi eli suurten ihmisjoukkojen pettäminen verkkotoiminnoilla, tapahtuvat usein yhteisötilaajien laitteistoja käyttäen eli työntekijöiden toimesta. Sama koskee tiettyjä yleisvaarallisia ja erittäin haitallisia viestejä.

Lainsäädännössä olisi tältä osin saavutettava tasapaino yksityisen edun (yrityssalaisuudet) ja yleisen edun kesken. En osaa nähdä, että yksityisen tahon (työnantajien) toimintavaltuuksien lisääminen suoranaisesti edistäisi tämän vaikean kysymyksen selvittämistä.

Mielestäni hallituksen esitys olisi jälleen palautettava jatkovalmisteluun. Se voi tuntua vaikealta ratkaisulta, koska ongelma on kiireellinen. Mielestäni kuitenkin se toimija, jonka intressissä sääntelyä valmistellaan – yhteisötilaajat – on sopivampi kantamaan viivytyksen aiheuttaman riskin ja jopa vahingon kuin yksityishenkilöt, joiden sananvapaudesta on kysymys.

Helsinki 9.6.2008

Jukka Kemppinen
Professori, dosentti, FT

= = =
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
• viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö
• tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio
• professori Mikael Hidén
• professori Jukka Kemppinen
• professori Olli Mäenpää
• professori Tuomas Ojanen
• professori Teuvo Pohjolainen
• professori Ahti Saarenpää
• professori Veli-Pekka Viljanen

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut
• professori Kaarlo Tuori.
= = =

54 kommenttia:

 1. Myös Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle ja kaikille sananvapaudesta huolissaan oleville oikeusoppineille

  Asia: HE 48/2008 etc.

  Lukemani perusteella kysyn (taas) kunnioittavasti seuraavaa:

  MISSÄ ihmeessä Olitte ja miksi Olitte niin Hiljaisia Muhammed-pilakuvakohun aikoihin??

  Silloinhan Sananvapaus myytiin pilkkahintaan

  ja uhrattiin yksimielisesti Suomessaja koko Euroopassa uskonnollisen fundamentalismin ja suvaitsemattomuuden alttarille.

  Eikä kukaan nostanut ääntään Sananvapuden, tuon jalon asian puolesta. Paitsi tietenkin Tanska, joka taisteli demokratian ja sananvapauden puolesta urheasti.

  Juuri tämän vuoksi Tanskan ylle demokraattisesti ja yksimielisesti asetettiin Euroopan maiden toimesta suvaitsemattoman häirikön musta viitta.

  Ristiriitaista, eikö totta?

  VastaaPoista
 2. ”Kokoomus puolustaa ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia.” – Kimmo Sasi kotisivuillaan, 15.8.2006

  VastaaPoista
 3. Ad Catulux: - kuulehan nyt - Tanskan pilakuvaan liittyviä asioita ei käsitellä Suomessa eduskunnassa eikä tuomioistuimissa.

  Tämän päivän paperi koskee Suomen lainsäädäntöä.

  Puhut kuin Putin. Kysyttäessä Moskovan murhista sanoo että niin niin mutta Baltian venäläisvähemmistöt.

  VastaaPoista
 4. Catulux varmaan yritti viestittää, että Suomen huippuasiantuntijoita lainopin alalla vedetään kuin mätää kukkoa. Perässä.

  VastaaPoista
 5. Muslimien meininkeihin puuttuminen on sikäli ongelmallista, että ihmisillä - myös oikeusoppineilla -on ns itsesuojeluvaisto olemassa.

  Kuka haluaa fatvan niskaansa Salman Rushdien tapaan?

  VastaaPoista
 6. Catulux: Uskonnon luoma kuva ei poistu pilapiirroksilla. Se ei ole mikään oikea reitti ns. sananvapaudelle. Voitko todella olla niin ilman kääntökykyä/fantasiakykyä ettet voi mitenkään käsittää sen, että heille maa on heidän silmillä se mistä maailma on kyse ja sinun maailmasi on silloin upsidedown; ylös alas. Ei kait muslimi (jos hänkin on rigidi) silloin voi mitenkään olla sitä mieltä, että Tanska taisteli sananvapaudesta kun pilapiirros herjasi heidän symboliaan. Sinäkin lennät palasiksi, jos sinun rakkaita asioita herjataan.

  Paitsi, että alan uskomaan, että ne, joiden kädet ompelevat liput joita sitten poltetaan tai joiden kädet piirtävät tuollaisia kuvia eivät oikeasti ja juuri sen takia ikinä tule käsittämään sitä, että eri uskonnot eivät ole leffateattereita mistä haetaan inspiraatiota vaan USKONTO on osa fundamentteja mikä on ylös ja mikä on alas. Maapallo on pyöreä, muistathan. Joku meistä seisoo pää alaspäin ja heidän mielestä se olet sinä.

  VastaaPoista
 7. JK:"Lakiesityksen mukaan yksityisellä olisi esityksestä ilmenevissä tilanteessa oikeus toimiin, jotka ainakin periaatteessa voivat vaarantaa sen työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden viestien salaisuutta."

  Yritys voi tehdä rikosilmoituksen tutkittuaan lokitietoja niiden henkilöiden osalta, joilla pääsy vaaditulla tavalla suojattuhin tietoihin edellyttäen että viestejä lähetetty kiellettyihin osoitteisiin. Missä kohden työntekijöiden viestintäsalaisuus rikkoutuu?

  VastaaPoista
 8. Ad Lauri Gröhn - väärinkäsitys - myös sisällöltään rikollinen viesti on tietysti salainen, mutta tuon rikollisuuden vuoksi salaisuus voidaan säädetyin menettelyin murtaa.

  Vastaavasti kirjesalaisuus estää avaamasta kirjekuorta, mutta poliisi voi pakkokeinolain säännösten mukaisesti tehdä sen, jos vaikuttaa vahvasti siltä, että kuoressa on pernaruttobakteereja.

  VastaaPoista
 9. JK:"Ad Lauri Gröhn - väärinkäsitys - myös sisällöltään rikollinen viesti on tietysti salainen, mutta tuon rikollisuuden vuoksi salaisuus voidaan säädetyin menettelyin murtaa."

  Niin. Poliisi voi kun yritys on tehnyt rikosilmoituksen. Ei yritys. Missä se perustuslakiongelma oikein luuraa?

  VastaaPoista
 10. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 11. HYVA, HYVA JUKKA K.!!

  Siis voiko tata PC-IT juttua verrata kirjeen lahettamiseen??

  Jos mina virman tyontekijana kaytan virman kuorta ja postimerkkia, se ei anna oikeutta kirjeeni avaamiseen eika velvoita
  sellaisten kirjeitten vastaanottajien listaamiseen saati
  etta virmna sais sen listan tutkia tietyissa tapauksissa??
  Korkeintaan kirjekuoren ja postimerkin kahvellyksesta voisi torua?

  Nainko se menee?

  VastaaPoista
 12. Ad Lauri Gröhn;- en ole varma, pilailetko. Asia on moneen kertaan toistettu: muun kuin viranomaisen oikeus käsitellä tunnistamistietoja.

  Perustuslakivaliokunta aloittaa mietintönsä näin:

  "Arvioinnin lähtökohtia. Sääntely yhteisötilaajan oikeudesta käsitellä sähköisen viestinnän tunnistamistietoja on merkityksellistä luottamuksellisen viestin salaisuudelle perustuslaissa säädetyn suojan kannalta. Perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Saman pykälän 3 momentin nojalla lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön ja yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. Tämän perusoikeussääntelyn ensisijaisena tarkoituksena on suojata luottamukselliseksi tarkoitetun viestin sisältö ulkopuolisilta (HE 309/1993 vp , s. 53/II). Viestin tunnistamistietojen on perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa käytännössä katsottu jäävän luottamuksellisen viestin salaisuutta suojaavan perusoikeuden ydinalueen ulkopuolelle (PeVL 23/2006 vp , s. 2-3, PeVL 3/2008 vp , s. 2/I). Perustuslakivaliokunta on tällöin pitänyt mahdollisena, että tunnistamistietojen saamisoikeus jätetään sitomatta tiettyihin rikostyyppeihin (PeVL 9/2004 vp , s. 4/I). Toisaalta myös tunnistamistietojen salaisuuden suojaan puuttuvan sääntelyn on täytettävä perusoikeuksien rajoittamisen yleiset edellytykset (PeVL 23/2006 vp , s. 3)."

  Asia on siis mm. valiokunnan mielestä ongelmallinen. Useimmat muut ovat samaa mieltä.

  VastaaPoista
 13. Ad Anonyymi A: - ei. Kirjesalaisuudesta on säädetty erijkseen. Oli jo vanhassa hallitusmuodossa.

  Sähköisiä viestejä koskee Sähköisen viestinnän tietosuojalaki.

  Jos lähetän sinulle kirjeen, jossa on nimesi, työosoitteesi ja varmuuden vuoksi "ykistyinen", työnantajan edustaja ei saa avata kirjekuorta, vaan hän joutuu kiikuttamaan sen poliisille.

  VastaaPoista
 14. Ad Omnia: - se säännös, joka on tässä asiassa taustalla, on rikoslaki 38:3 -

  3 § (9.6.2000/531) Viestintäsalaisuuden loukkaus
  Joka oikeudettomasti
  1) avaa toiselle osoitetun kirjeen tai muun suljetun viestin taikka suojauksen
  murtaen hankkii tiedon sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla tallennetusta,
  ulkopuoliselta suojatusta viestistä taikka
  2) hankkii tiedon televerkossa välitettävänä olevan puhelun, sähkeen, tekstin-,
  kuvan- tai datasiirron taikka muun vastaavan televiestin sisällöstä taikka tällaisen
  viestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta,
  on tuomittava viestintäsalaisuuden loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään
  yhdeksi vuodeksi.
  Yritys on rangaistava.

  VastaaPoista
 15. [EDIT: korjattu&täydennetty versio aiemmasta]

  Gröhn etsi esimerkkiä tapauksesta, jossa esitetyn lainmuutoksen tarkoitus olisi kohdallaan. Niitä toki onneksi löytyy. Kannatan ilman muuta keinoja, joilla yrityssalaisuudet turvataan tehokkaasti. En tiedä ovatko nyt esitetyt keinot mahdottoman huonoja, mutta keskustelussa on ollut piirteitä, jotka huolestuttavat. Kun keinoja kohtaan esitetetään monipuolisesti muotoiltuja huolia, saadaan lobbareilta tavoitteen toistoa ja päätöksentekijöiltä asiantuntemattomuuden ilmauksia.

  Tämä blogikeskustelu - jossa en suinkaan ole asiantuntija, vaan potentiaalinen uhri - on tai voisi olla siitä, millaisissa tilanteissa laimuutos veisi epäasianmukaisuuksiin. Varmasti parempia esimerkkejäkin löytyy, mutta mieleen tulee esimerkiksi seuraavia:

  - yhtiön välijohtoa haluaa selvittää, kuka alaisista toimi whistleblowerina (kannustettuna ja esimerkiksi yhdusvaltalaisessa sääntelyssä suojattuna sisäisenä ilmiantajana) heidän toimistaan ylimmälle johdolle/valvojille;
  - yhtiön johdolle kiusallisia, mutta paikkansapitäviä uutisia kerrotaan lehdistössä, ja lokitiedoista etsitään yhteyksiä ko. mediaan tai
  - tietohallintojohtaja seuraa mustasukkaisena yhtiössä työskentelevän ex-puolisonsa tekemisiä voidakseen paremmin ahdistua ja kenties -ella

  Kuvitellaan, että kaikissa em. tilanteissa voitaisiin esittää perusteeksi, että (muun) yrityssalaisuuden vuotoa oli syytä epäillä Suomessa, kun amerikkalainen kilpailija kehitti Intiassa liian kilpailukykyisiä tuotteita, joita valmisti Kiinassa ja myi Japanissa. Tätä voisi olla vaikea osoittaa jälkikäteen vääräksi perusteeksi, ja yleensäkin kiinnijäämisen riski olisi varmaan aika pieni, koska yhteisötilaajan verkon sisäiset tapahtumat, kuten lokitietojen käsittely, lienevät nekin viestintäsalaisuuden piirissä, jota kukaan ei ilman konkreettista syytä epäillä pääse tutkimaan.

  En ole lainsäätämisenkään ammattilainen, mutta mieleen tulee etsimättä sellainen malli, että yhteisötilaajalla olisi velvollisuus hakea menettelylleen etukäteislupa tuomioistuimelta, vai riittäisikö esitutkintaviranomaisen lupa.

  VastaaPoista
 16. Koska lakitekstien saivarteleva todellisuus ei sovi mentaliteetille, niin kuvasta ainakin voisi antaa 10+

  VastaaPoista
 17. "Puhut kuin Putin."

  Päin vastoin. K valittaa "venäläisten sorrosta Baltiassa" ja C kysyy, että "entä murhat Moskovassa?".

  C yrittää käsittääkseni sanoa, että tämä touhu on hyttysten kuurnimista, sillä todelliset isot ongelmat ovat tunkemassa tänne rajan takaa.

  Yhtenä muiden puolesta sanon, että professorikunta tuhlaa ruutia väärään lakiin.

  VastaaPoista
 18. JK: "Perusoikeuden rajoittaminen on tunnetusti punnintakysymys. Nyt kysymys ei kuitenkaan ole kahden perusoikeuden yhteen sovittamisesta. Luottamuksellisen viesti salaisuus on loukkaamaton. Perusoikeussuoja ei kuitenkaan koske oikeushenkilöitä, sellaisia kuin yhteisötilaajat."


  Perusoikeussuoja ei koske oikeushenkilöitä suoraan, mutta kylläkin välillisesti siten, että näiden oikeushenkilöiden omistajien omistusoikeutta suojataan.

  VastaaPoista
 19. "3 § (9.6.2000/531) Viestintäsalaisuuden loukkaus
  Joka oikeudettomasti (snip)
  2) hankkii tiedon televerkossa välitettävänä olevan puhelun, sähkeen, tekstin-,
  kuvan- tai datasiirron taikka muun vastaavan televiestin sisällöstä taikka tällaisen
  viestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta,
  on tuomittava viestintäsalaisuuden loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään
  yhdeksi vuodeksi."

  Anteeksi nyt, mutta maallikkona vielä varmistus:

  Perustuslakia rikkoo siis se, että tuo "oikeudettomasti" tehtiin erittäin yksityiskohtaisilla erityisehdoilla oikeutetuksi? Ja sen vuoksi, että rikosilmoitus olisi mahdollista nyt tehdä perustellusti?

  VastaaPoista
 20. Olemme varmasti yhtä mieltä yksityisen viestintäsalaisuuden tärkeydestä.

  En osaa kuitenkaan operationalisoida tätä työpaikkaviestintään.

  Joa sattuisin olemaan autonasentaja, myöntyisin työnantajan oikeuteen valvoa, etten käytä hallia ja työkaluja kaverin auton luvattomaan korjaamiseen.

  Eikö viestintä työajalla työnantajan välineillä ole analoginen tilanne, eli minkälaatuisia ovat elämän konkretiassa ne viestit, joiden loukkaamattomuuden puolustamisesta on kyse?

  Olli Saarinen

  VastaaPoista
 21. PS. Koko lakiesityksessä ei ole sanaa "aihetta"

  vrt. "perusteltua aihetta"...

  VastaaPoista
 22. PS2 Mitä korjauksia esitykseen on tehty tuon kesäkuun jälkeen?

  VastaaPoista
 23. Hallia ja jakoavainta ei ole katseilta perustuslaissa suojattu.

  Viestivälineitä käytettäessä on käyttäjälle säädetty suojaa ihan perustulaista saakka. Suoja murtuu vasta kun epäily on tarpeeksi rankka.

  Kaverin auton nostaminen työnantajan tunkilla olisi luvatonta käyttöä, eikä vastaava 15 päiväsakon tekemisen epäily murtaisi viestinnän suojaa.

  Postimerkin näpistäminen ei riitä kirjeen avauttamiseen. Epäily siitä, että viesti on yksityinen ei nykyisin anna oikeutta tutkia viestin sisältöä. Toisin on, jos epäillään, että viestillä syyllistytään esim maanpetokseen.

  Loogista.

  VastaaPoista
 24. Olli Saarinen: Lakiehdotuksessa ei ole puhe vain työnantajan vaan minkä tahansa yhteisötilaajan oikeudesta valvoa viestejä. Työpaikan oikeus valvoa viestejä on vain millä tätä lakia myydään, ei todellinen lain syy. Älä ole propagandan uhri.

  VastaaPoista
 25. Tässäkin tullaan uusien ajatusten tarpeeseen.

  Luvaton käyttö saa sähköllä aivan toiset mittasuhteet kuin paperilla. Arkkien ja kuorien anastaja huomataan, muttei työpäivän liruttamista omiin meileihin ja surffailuun.
  Saakohan salauksiakaan purkaa virusten etsimiseksi. Nykykäsittein ollaan aivan pulassa digitaalisesti.

  Aijai ku ois paljonnii sanottavvoo, vuan mittee tuota... eiköhän nuo ou jo tietävviin piirisä vanhhoo kammoo ni oun mielummi hiljoo.

  VastaaPoista
 26. Koko soppa koskee vain pientä osaa työntekijäpopulasta. Suurimmalla osalla ei ole mitään mahdollisuutta netinkäyttöön.

  Nyymiö;

  Olemme varmasti yhtä mieltä yksityisen viestintäsalaisuuden tärkeydestä.

  Mitä ihmeen tekemistä yksityisyydellä on työaikana... yksityisasiat hoidetaan kotona.

  VastaaPoista
 27. Kemppinen:

  " kuulehan nyt - Tanskan pilakuvaan liittyviä asioita ei käsitellä Suomessa eduskunnassa eikä tuomioistuimissa."

  Eipä tietenkään käsitellä, mutta kyllä kait molemmissa asioissa sekä pilakuvakohussa ja Lex-Nokiassa on kysymys pohjimmiltaan sananvapaudesta.

  Lex-Nokiasta ja viestintäsalaisuudesta koohataan joka puolella;

  mutta silloin kun Euroopan maiden vapaata tiedonvälitystä Neuvottiin ja Määräiltiin pääministeritasolta lähtien (!) mitä lehdet saavat kirjoittaa ja millaisia kuvia ei saa julkaista vaikeni koko poliittinen eliitti ja myös johtavat oikeusoppineet.

  Länsimainen vapaa tiedonvälitys ja riippumaton media uhrattiin uskonnollisen fanatismin alttarille ja samalla Eurooppa mielestäni kielsi itsensä ja hylkäsi tärkeimmät ja pyhimmät periaatteensa.

  Lainoppimattomana en pysty keskustelemaan Lex-Nokian juridisesti. KOmmentoin täältä kansan tasolta ja taholta.

  Ja ainakin Lex-Nokian aikaansaama julkisuus osoittanee sen että lainsäädäntömme on toimiva ja ennen kaikkea Läpinäkyvä, enkä usko Lex-Nokian hurjasti uhkaavan meidän suomalaisten perustuslaillisia oikeuksia.

  VastaaPoista
 28. Jos oikein ymmärsin, perustuslakivaliokunnan pj Sasi oli istä mieltä, että laki "edellyttää", että vastaisuudessa yrityssalaisuuksista pitää muodostaa tiedosto, josta tulostaminen ja kopioiminen esim. muistitikulle jättää merkin, eli tästä syystä esimerkiksi muistitikulla tai hotmaililla yrityssalaisuuksien varastaminen olisi mahdotonta.

  Kemmppinen ja muut professorit eivät vissiin ottaneet tätä huomioon lausuntoa antaessaan, ja näinollen Sasi lienee oikeassa: professorit eivät tunne tekniikkaa.

  http://areena.yle.fi/toista?id=1827922

  Touko Mettinen

  VastaaPoista
 29. Eikö työsopimuksessa voitaisi sopia, että kaikki työpaikalta tapahtuva viestintä on työnantajan tarkastettavissa?

  Ellei ole sovittu, niin suu suppuun ja näpit irti!

  VastaaPoista
 30. Ad Anonyymi: - kyllä professorit tuntevat tekniikkaa ja eräät heistä istuvat maan parhaan asiantuntemuksen keskellä.

  Lisäksi meiltä on osa porukkaa MIT:ssa, Berkeleyssä ja Tokiossa. Olen ollut ymmärtävinäni, että siellä tunnetaan tekniikkaa.

  Tikkujuttu on humpuukia - ainakin nykyisillä tietokoneilla.

  Mistä lienee Sasi saanut tämän esimerkin; kesäkuussa siitä ei ollut puhetta.

  Lokin rukkaaminen ei ole millään muotoa mahdotonta.

  VastaaPoista
 31. Kemppisen lausunto on päivätty 9.6.-08. Sen jälkeen on paljon vettä virrannut Vantaassa, ja lakiesitys on saanut valiokuntakäsittelyissä koko lailla uuden sisällön.

  Eipä purrut Kemppisen tai kenenkään muunkaan "kahdeksan koplaan" kuuluneen asiantuntijan lausunto perustuslakivalokuntaan, joka antoi yksimielisen lausunnon. Nämä kahdeksan olivat kuulemma eri mieltä lakiesityksen kanssa vain yhdestä asiasta, kuten Sasi on kertonut.

  Ei taida riittää, että asiantuntija sanoo istuvansa tekniikan "parhaan asiantuntemuksen keskellä", pitäisi ilmeisesti hallita tekniikka ja tuoda tekniset nyanssit jotenkin esiin myös omissa lausunnoissaan.

  Kaarlo Tuori oli toisella kannalla kuin Kemppinen ja kumppanit, mutta hänpä ehti antaa jo v. 2006 EK:lle tulossa olevaa lakiesitystä puoltavan lausunnon!

  VastaaPoista
 32. Tikkujuttu on niin suurta humpuukia, etten voi teille edes kertoa...

  VastaaPoista
 33. Arkkien ja kuorien anastaja huomataan, muttei työpäivän liruttamista omiin meileihin ja surffailuun.

  Työnantaja saa toki valvoa työntekoa. Se on ihan oma ongelma, jos tämä ei kiinnosta.

  VastaaPoista
 34. "JarMom sanoi...

  Koko soppa koskee vain pientä osaa työntekijäpopulasta. Suurimmalla osalla ei ole mitään mahdollisuutta netinkäyttöön.

  Mitä ihmeen tekemistä yksityisyydellä on työaikana... yksityisasiat hoidetaan kotona."

  --------------------

  Mitä työasioita hoidetaan kirjaston yleisöpäätteillä? Taloyhtiöiden yhteiskäyttönettiliittymillä? Eivät kirjastot ja taloyhtiöt ole esimiesasemassa netin käyttäjiin, päinvastoin.

  USAssa yleisökirjastot raportoivat tiedusteluviranomaisille lainaajista ja lainattavista kirjoista. Näitä urkintayhteiskunnan periaatteita kai tännekin kopioidaan.

  Ei pidä unohtaa, että Nokia on amerikkalainen yritys amerikkalaisine arvoineen.

  T.

  VastaaPoista
 35. " catulux sanoi...

  Lex-Nokiasta ja viestintäsalaisuudesta koohataan joka puolella;

  mutta silloin kun Euroopan maiden vapaata tiedonvälitystä Neuvottiin ja Määräiltiin pääministeritasolta lähtien (!) mitä lehdet saavat kirjoittaa ja millaisia kuvia ei saa julkaista vaikeni koko poliittinen eliitti ja myös johtavat oikeusoppineet."


  Suomessa ei kai ole ketään viety oikeuteen "Muhammed-pilakuvien" julkaisemisesta.

  On kai eri asia paheksua sotaa käyvän Tanskan typerää sotapropagandaa. Ei kai siitä sentään tarvitse pitää.

  T.

  VastaaPoista
 36. Ad Omnia: - lyhyt yhteenveto.

  Olen nyt kirjoittanut vain perustuslain mukaisuudesta, en lainsisällöstä enkä tarpeellisuudesta.

  Kun sitä niin tiukattiin, julkaisin kesäkuisen lausuntoni, jonka lisäksi tietenkin käytiin suullista keskustelua.

  Nyt eräskin kommentoija sekoittaa tekniikalla - asiantuntija vastaa hänelle esitettyihin kysymyksiin. Tekniset näkökohdat kansanedustaja K. Sasi veti esiin nyt - perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja K. Sasi selvitti lain säätämisjärjestystä.

  Kesäkuun juristi-asiantuntijat keskittyivät kaikki menettelyn täsmällisyysvaatimukseen. Toisin kuin on annettu ymmärtää, tätä asiaa on parannettu. Olivathan oikeusministeriö ja oikeuskansleri samaa mieltä.

  Täsmällisyysvaatimus tarkoittaa, että lailla määrättävän poikkeuksen (viestintäsalaisuuden murtaminen) edellytykset on määriteltävä laissa niin selkeästi kuin mahdollista.

  Se on eri kysymys, onko yhteisötilaajille lainkaan myönnettävä tällaisia oikeuksia.

  Tämä ei ole helppo kysymys. Esimerkiksi laissa yksityisyyden suojasta työelämässä on nähdäkseni oikeasuhtaisia määräyksiä. Kun työntekijä esimerkiksi äkillisesti kuolee tai sairastuu, työnantajalle voi olla hyvinkin suuri ja järkevä intressi saada nopeasti käyttöön esim. käynnissä olevia töitä koskevia asiakirjoja.

  Siksi toistan vielä tässä vaiheessa vanhan lauluni: työntekijän ei pidä säilyttää työnantajan koneissa mitään hermostuttavaa dataa.

  Oma ratkaisuni on yksityinen ja itse maksettu tietokone, jossa on luottamuksellisia asiakirjoja, esimerkiksi joitakin pyynnöstä esittämiäni kommentteja vireillä olevissa oikeusjutuissa. Sitä vastoin mm. tämä blogi menee back-upina myös työnantajan palvelimeen, luvallisesti.

  VastaaPoista
 37. T: "Suomessa ei kai ole ketään viety oikeuteen "Muhammed-pilakuvien" julkaisemisesta."

  Suomen pääministeri pyysi julkisesti maailman muslimeilta anteeksi Suomessa julkaistuja vastaavia pilakuvia.

  Ymmärrettävä reaktio. Niin minäkin tekisin, jos fanaatikot uhkaisivat tappaa muuten.

  Paitsi jos itsekin olisin hampaisiin asti aseistautunut aggressiivinen öykkäri.

  Naapurimaassa ei muuten pyydetätä anteeksi edes kansanmurhia, väitetään vaan että itsehän sitä kerjäsitte.

  Se on oikeaa sananvapautta. Vastaanväittäjät ammutaan.

  VastaaPoista
 38. "On kai eri asia paheksua sotaa käyvän Tanskan typerää sotapropagandaa."

  Tässä sitten päivän paras riman alitus.....

  VastaaPoista
 39. Nii, minä taisin olla se kommentoija, joka toi tämän tekniikan esiin. Oli hienoinen vedätys: Vaikka en paljoa tiedä, sen tiedän, että
  a) jos olisi mahdollista pitää yrityssalaisuuksia sellaisessa tiedostossa, jonka lokiin jäisivät idioottivarmat merkit esimerkiksi muistitikuista

  niin b) olisi silloin yrityksellä melkoinen ase jo käytössään, eikä se mitään tunnistetietojen seuraamista enää tarvitsisikaan.

  Mutta näin ei ole.

  Eli blondiksi tuomittiin sekä minut että Sasi, mutta minä haluaisin vetäytyä tästä hölmöydestä.

  Touko Mettinen

  VastaaPoista
 40. Tapsa P:
  Kyllä vastaväittäjät ammutaan täälläkin Suomessa; joutuu heti syrjäytetyksi kun näkee jotain muuta kuin ne: ammmmutaan siis lehmäksi.

  Hiton puoskarit, hiton kirkollistorvit, hiton kaikki olevinaan olevat, jotka käyttävät pensseliään miten sattuu (ks. Tillman-maailma.blogspot.com tänään).

  Kun tavallista, hauskaa, normaalia, luovaa, herkkää, lievästi vainoharhaista, jne idealistia ruvetaan herjaamaan oikein koko kylän kustannuksella se on lähes tappo: oikea tappo on jopa vähemmän sadistista.

  VastaaPoista
 41. HG: Uskonnon luoma kuva ei poistu pilapiirroksilla.

  Kylläpäs poistuu, ei heti mutta pala kerrallaan murentuen. Asiapohjaisia argumentteja vaaditaan toki myös, mutta ei ole olemassa väärää tapaa nakertaa hörhöjen kieroutunutta maailmankuvaa. Herja ja pilkka ikäänkuin kalvavat vahingollisen aatteen sydäntä, siinä missä väitöskirjat ja kolumnit jäytävät sen aivoja.

  Sinäkin lennät palasiksi, jos sinun rakkaita asioita herjataan.

  Itse asiassa tykkään ajatella että minä olen jo sen verran sivistynyt ihminen että kestän minkä tahansa solvauksen ilman tarvetta mennä kadulle ölisemään ja vaatimaan kenenkään päätä vadille. Ja vaikka en kestäisikään, niin se on minun vikani eikä solvaajan. Katson että ihmisillä on ihmisyytensä mukana tullut velvollisuus olla joutumatta eläimellisen raivon valtaan toisten puheista.

  Ja kuten Toipila täysin oikein totesi, hissunkissuttelu muslimiasioista on 90-prosenttisesti silkkaa itsesuojeluvaistoa. Kaikesta muusta saa puhua miten haluaa, koska niiden muiden asioiden kannattajilla ei ole tapana puukottaa ihmisiä kadulle siitä että kertoivat mielipiteensä. Ainoa vastaava asia mitä keksin ovat johtajat kommunistisissa maissa.

  VastaaPoista
 42. Hyvä, että nuoriso jaksaa kiinnostua politiikasta ja ottaa kantaa! Kannattaa kuitenkin muistaa lukiessaan näitä nettijuttuja, että netissä asiantuntemattomat tahot kirjoittelevat mitä sattuu. Lukekaa se lakiteksti ennenkuin tulette tänne mieltä osoittamaan.

  VastaaPoista
 43. Tapsa.

  Kosminen yksinäisyyteni ja kaiken lävistävä eksistentiaalinen ahdistukseni helpottivat hiukan kommenteistasi.

  En siis ole ihan täysin yksin ajatusteni kanssa.

  Täällä Kemppisessä olen kera mielipiteitteni usein kuin harmaat kalsarit silkkipyjamoiden joukossa. Tai kuten keltainen naakka.

  Mutta sellaista elämä on.

  VastaaPoista
 44. Ad: Kimmo Sasi sanoi: - olen samaa mieltä.

  VastaaPoista
 45. Sasi (Itse?):

  "Lukekaa se lakiteksti ennenkuin tulette tänne mieltä osoittamaan."

  Kemppinen: " olen samaa mieltä"

  Omasta puolestani pyydän nöyrästi anteeksi!!

  Tarkoitukseni ei suinkaan ollut häiritä johtavien poliitikkojen ja suurten, kaikentietävien oikeusoppineiden työtä ja tärkeitä ajatuksia!

  Erehdyin siis suuresti ja pahoittelen sydämeni pohjasta!

  Luulin vain, että kansakoulua nostalgisesti ihaileva ja peruskoulun nimiin vannova Kemppinen suvaitsee myös rahvaan ja proletaarin edustajien tunnepitoisia mielipiteitä blogissaan.

  Olen aina pitänyt Kemppisen blogia eräänlaisena virtuaalisena kansakouluna, mutta errare humanum est. Erehdyin. Siis.

  Edustaja Sasin pitää (!!) karjaista sama ehdotus myös tuonne Irlantiin päin. Lissabonin sopimuksen luonnos kun on niiiiin mielenkiintoista tekstiä ja sytyttää jokaisen KUNNON kansalaisen miettimään lakipykälöitä ja syntyjä syviä.

  Työhön vaan edustaja Sasi!!

  VastaaPoista
 46. P.S.

  Edustaja Sasi. Ennen kuin kirjoitetaan erikseen.

  VastaaPoista
 47. Näinkö se oli?

  http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/49518-uusi-lex-nokia-jyrahdys-”vakava-asia”#comment-149716

  VastaaPoista
 48. "Tapsa P sanoi...


  T: "Suomessa ei kai ole ketään viety oikeuteen "Muhammed-pilakuvien" julkaisemisesta."

  Suomen pääministeri pyysi julkisesti maailman muslimeilta anteeksi Suomessa julkaistuja vastaavia pilakuvia.

  Ymmärrettävä reaktio. Niin minäkin tekisin, jos fanaatikot uhkaisivat tappaa muuten.

  Paitsi jos itsekin olisin hampaisiin asti aseistautunut aggressiivinen öykkäri."

  ------------------


  Tanskalaisten typeryydelle Vanhanen ei mahdakaan mitään. Eikä ainakaan sitä kannata pyytää anteeksi heidän puolestaan.

  Sotapropagandan kyllä tunnistaa sotapropagandaksi, eikä sille korkeaa arvosanaa voi antaa.

  "Muhammed-pilakuvien" piirustelijat eivät tiedä hönkäsenpöläystä lännen strategisista tavoitteista Lähi-Idässä.

  T.

  VastaaPoista
 49. Kai me voidaan Muhammed-pilakuvista kiihkoilla lukematta Lex Nokiaa?

  T: " "Muhammed-pilakuvien" piirustelijat eivät tiedä hönkäsenpöläystä lännen strategisista tavoitteista Lähi-Idässä."

  Muslimimaissa verihumalassa riehuvat lynkkausjoukotko tietävät?

  Eivätköhän he ole hirmuhallitustensa nöyriä säätkynukkeja, paikallisia na(t)si-nuoria.

  VastaaPoista
 50. 1. Mitenkä Jarmom, onko työntekijän oikeus viestinsä salaisuuteen ainoa perusoikeus jonka olisit valmis murtamaan?

  Entä muut oikeudet? Entä oikeus fyysiseen koskemattomuuteen? Onko työnantajan edustajalla oikeus käyttää työntekijää seksuaalisesti hyväkseen, koska työajalla työntekijä on työnantajan omaisuutta. Oletko sitä mieltä, että palkanmaksaja omistaa työajalla työntekijän aivan kokonaan? Mitkä kaikki oikeudet työntekijältä mielestäsi pitäisi poistaa työnpäivän ajaksi?

  2. Jos vakooja on niin tyhmä että lähettää työnantajan sähköpostilla salaisuuksia kilpailijalle, hän on varmasti niin tyhmä että jää muutenkin kiinni.

  3. Miksi isännöitsijällä pitäisi olla paremmat "telekuunteluoikeudet" kuin keskusrikospoliisilla?

  VastaaPoista
 51. Anonyymikin tietänee sen, että arabimaiden diktaattorit ja sheikit lähettävät ihmiset kadulle silloin kun se sopii heidän tarkoituksiinsa.

  Useimmiten heidän tarkoituksena on säilyttää valtansa ja varansa.

  Anonyymi ei tiedä sitä, että naurulla ja narreilla asioita suhteutetaan ja katsellaan niitä uudesta näkökulmasta.

  Länsimaissa valta kestää narrien naurun, koska se seisoo demokraattisilla jaloilla.

  Arabimaat ja niiden diktaattorit ovat valjastaneet Koraanin pönkittämään omaa valtaansa.

  Pilakuvat, joiden HYvänä tarkoituksena oli osoittaa fundamentalismin typeryys ja turhuus, käännettiin arabidiktattorien toimesta täysin päinvastaiseksi. Jos pilakuvien ydinsanoma olisi huomattu myös muslimimaissa, olisi se ollut selvä uhka epädemokraattisille huuhaa-hallituksille.

  Ja länsimainen media meni tähän uskonollisen hallitsemisen halpaan ansaa kuolaten ja häntää heilutellen.

  Mutta pidä vaan rauhassa oma relativistisen sokea uskosi, hyvä ano.

  Emmehän me kuitenkaan ole vaihtamassa maailmankatsomuksia....

  VastaaPoista
 52. Catulux kirjoitti hyväätarkoittavista pilapiirroksista ja hyödyllisistä narreista, mutta jotenkin teoreettisesti.

  Miksi tanskalaisten "Muhammed-pilapiirrokset" kuitenkin olivat vain sotapropagandaa?

  Piirrokset demonisoivat vihollista ja lavensivat viholliskuvaa melko levein siveltimenvedoin. Loukkaaminen oli erityinen tarkoitus, koska Muhammedia ei pidä kuvata ainakaan sunnimuslimikulttuurissa.

  Propaganda ei ollut suunnattu vihollisille vaan kotiyleisölle kuten sotaprogandan tehtävä yleensäkin on. Omien taistelumoraalia kohotetaan.

  Tanska on ollut sodassa niin Irakissa kuin myös Afganistanissa. Tanskalaisia sotilaita on kaatunut ja haavoittunut. Tämä tuntuu unohtuneen monelta. Sodassa käytetään sotapropagandaa ja sitä on syytä odottaa näkevänsä.

  Tanskalaispiirtäjät eivät olleet taiteen tai politiikan asialla spontaanisti, vaan osallistuivat poliittisesti aktiivisen lehden kilpailuun, jossa lehti lunasti kymmenkunta sääntöjen mukaista piirrosta julkaistaviksi. Sodassa tiedotusvälineet innostavat, kun meidän poikamme ovat sankareina
  maalla, merellä ja ilmassa. Propaganda muuttuu taiteeksi vasta sitten, kun Pekka ja Pätkä liikkuvat Suezilla, vaikka tästä voi joku olla toista mieltä.

  Kauniiksi lopuksi on muistutettava, että länsimaat eivät kulje arabimaissa edistämässä ihmisoikeuksia, vaan varmistamassa energiansaantia ja estämässä vallankumousta arabimaista vanhoillisimmassa eli Saudi-Arabiassa. Islamilaisen maailman muutokset syntyvät kuitenkin vain sisäisen kamppailun tuloksena. Länsimailla on taas vain intressejä.
  Jos diktatuuri palvelee näitä intressejä, se on hyvä diktatuuri.

  T.

  VastaaPoista
 53. "Tanska on ollut sodassa niin Irakissa kuin myös Afganistanissa. Tanskalaisia sotilaita on kaatunut ja haavoittunut. Tämä tuntuu unohtuneen monelta. Sodassa käytetään sotapropagandaa ja sitä on syytä odottaa näkevänsä."

  Herra Anonyymin pitäisi myöntää se tosiasia, että todellisessa sodassa kuolee kymmeniä ja satoja tuhansia sotilaita. Tanskalaisia lienee kuollut kymmeniä.

  Itse asiassa Anon. syyllistyy samaan virheeseen kuin vähemmän suuri ajattelija G.W. Bush, joka puhui "terrorismin vastaisesta sodasta"!

  Kyseinen "sota" oli verhona fundamentalistisen sokealla ja typerälle politiikalle, joka sai aikaan kansainvälisen politiikan ja talouden täydellisen katastrofin.

  Puheet sodasta ovat propagandaveikkojen, joihin herra x kuuluu, parasta ja laadukkainta peruskamaa.
  Ne kun vetovat tunteeseen ja vetävät pimennysverhon tosiasioiden ja totuuden eteen.

  Rohkeille tanskalaisille pitäisi myöntää joku mitali, esim. Journalismin rauhanpalkinto.

  Tanskalaiset olivat ainoa porukka, joka yritti tarjota peiliä arabikiihkoilijoitten eteen. Imaamit syyttivät peiliä, kun naama näytti väärältä ja sehän on turhaa ja väärin. Eikö totta? Olethan lukenut?

  Pilakuvat syntyivät sen jälkeen kun muslimit

  1)olivat kaataneet ihmisentäyteisiä pilven piirtäjiä !
  (Vaikka eräs tampereentautia poteva kiihkomielinen "tutkija", syytti silmät kiiluen uhria eli

  USA:a hullujen fanaatikkojen teoista. Vielä Samana iltana kun WTC-tornit olivat vielä tulessa ja uhrien ruumiit kylmenivät savuavassa rauniokasassa!

  2) tappaneet viattomia siviilejä Lontoossa sadoittain

  3) teurastaneet tavallisia espanjan kansalaisia huvin vuoksi ja Allahin nimessä.

  Kaupasta ja länsimaisen öljyn janon puolesta on sanottava, että ilman sitä arabimaat olisivat vielä suuremman keskiaikaisen pimeyden vallassa, kuin he tällä hetkellä ovat.

  VastaaPoista
 54. Lisäksi vielä:

  "Piirrokset demonisoivat vihollista ja lavensivat viholliskuvaa melko levein siveltimenvedoin. "

  Vetoan vielä edellisiin kohtiin 1.2ja 3.

  Ei kait näin demonisia tekoja harrastavaa fundamentalistipoppoota voi mitenkään demonisoida. Hehän tekevät sen ITSE.

  VastaaPoista