Sivun näyttöjä yhteensä

13. joulukuuta 2013

AnarkismiEilenpä kuultiin suoraan suden suusta luokkataistelun oppia. Proletariaatin diktatuuri puuttui, tässä vaiheessa. Televisiolle sanottiin, että kun kapitalistit ja luokkayhteiskunta on murskattu, tilalle syntyy ”jotain muuta”. Toisin kuin eduskuntaihmisten puheissa tämä ennustus tai arvio on varmasti totta. Tilalle syntyy jotain muuta.

Se jäi auki, mikä on luokkayhteiskunta. Puhujat ehkä tarkoittivat, että se on luokkajakoon ja luokkien erilaisuuteen perustuva yhteiskunta. Monet muut saattaisivat ajatella, että yhteiskunnat voi jaotella luokkiin eri tavoin ja että kysymyksessä on kuvaus, ei voima. Marx ja ainakin nyt kuullut vasemmistolaiset ajattelevat, että kysymyksessä on nimenomaan voima. Voima vain ei ole aivan riittävän vahva. Siksi sitä on lisättävä tarmokkaalla luokkataistelulla.

Sen voi kai jättää huomiotta, että yksilöt saattavat liikkua eri tavoin kuin voima vaatisi. Joku putoaa, joku toinen nousee. Sillä ei ole merkitystä, koska kokonaiskuva määrää.

En oikein osaa ajatella noin. Kaulusköyhälistön ja prekariaatin syntyminen ovat ainakin rahalla mitaten kiistattomia ilmiöitä. Kuten varmaan muutkin tasaiset taapertajat haluaisin puhua tästä elinkeinorakenteen muutoksena ja osoittaa, etteivät koulutustaso ja edut oikein vastaa toisiaan. Jotkut korkeakouluopettajat ja esimerkiksi maisterit joutuvat pätkätöiden pyörteeseen ja saavat palkkana selvästi vähemmän kuin viisi – kymmenen vuotta vähemmän koulutetut. Reipas siivooja voi ansaita enemmän kuin mieto maisteri.

Tämä ei ole uutta. Väitettiin että puoli vuosisataa sitten betoniraudoittaja tai muurari ansaitsivat ainakin joskus enemmän kuin saman rakennustyömaan rakennusmestarit ja insinöörit tai arkkitehdit. Siihen oli tapana huomauttaa, että vain työllisyyden ollessa erittäin hyvä.

Arvioituani päivän puhujien ikää tulin siihen tulokseen, että kovakommunistinen kielenkäyttö tuntuu heistä toiselta kuin minusta, jonka mieleen jo eräät termit tuovat Pol Potin, Kiinan ja Neuvostoliiton eliitin sekä eurooppalaiset ja amerikkalaiset ”intellektuellit”, jotka osoittivat suosiotaan. Niin, ja suomalaiset intellektuellit.

Jos kuvitellaan sellainen tilanne, että nuoria ihmisiä joutuisi opettamaan, harkitsisin vakavasti George Orwellin kirjan ”Katalonia, Katalonia” käyttämistä oheismateriaalina. Orwell taisteli Espanjan sisällissodassa anarkistisen tai anarkosyndikalistisen POUM:in joukoissa. Hänen kuvauksensa keskittyy tilanteeseen, jossa Madrid oli kahteen kertaa piiritetty. Neuvostokommunistien ”vapaaehtoisjoukot” piirittivät espanjalaisten kommunistien anarkistihenkiset joukot ja sitten mukana oli myös todellinen vastustaja, sodan lopulta voittanut hyvin oikeistolainen falangi.

Orwell tulee kuvanneeksi anarkismin heikkoudet tyhjentävän tuntuisesti.

Anarkistien päätöksenteko on liian raskasta ja tukehtuu. Taistelussa jopa äänestetään, ammutaanko tykillä vai kiväärillä ja vasemmalle, oikealle vai ylös. Olen miettinyt, pelastaisiko tietotekniikanmallin mukainen hajautettu, sopeutuva verkko anarkismin poliittisen aatteen. Sitä ei voi sanoa varmaksi, mutta vastaan että ei pelastaisi. Itsenäisyyttään vaalivat solut – anarkismi on kuin matkapuhelinverkko soluineen – eivät suostuisi verkottumaan eivätkä ainakaan vastaanottamaan tai lähettämään anonyymejä viestejä.

Tukehtumisella tarkoitan transaktiokuluja. Jos järjestelmän ylläpitäminen maksaa enemmän kuin järjestelmä tuottaa, edessä on tuho. Tuossa luokkataistelussa on sekin puoli, että se on kallista sekä harjoittajilleen että kohteille. Sama muuten koskee työtaisteluja, ainakin jossain määrin.

Parlamentaarinen demokratia toimii mielikuvien ja harhaluulojen turvin. Tämän piirteensä se lienee perinyt kirkolta, joka puolestaan peri sen entisiltä uskonnoilta. Jonkin tyyppinen shamanismi eli kuvilla johtaminen tuntuu olevan yhtä vanha kuin meidän kädellisten alkeellisinkin kulttuuri. Iskulauseeksi muuntaen uskomukset painavat enemmän kuin tosiasiat. Luulo asioiden tilasta on käytännössä tärkeämpi kuin asioiden tila.

Tuo ei ole kyynistä. Se on käsitys todellisuudesta, ja tie siitä pois on koulutus. Tähän sisältyy hurskas toive, että koulutus lisäisi taipumusta ajatella ja antaisi ajattelulle välineitä. Onko asia näin, sitä saa arvailla.

Englantilaiset toteuttivat tänä vuonna suuren projektin ja käyttivät siinä uutta yhteiskuntaluokkien jakoa, joka on omaksuttu Pierre Bourdieulta. Rahallisen pääoman lisäksi on otettava huomioon kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma. Minulla ei ole pätevyyttä eikä viisautta arviodia brittien valintaa. Olen ollut sellaisen käsityksen vallassa, että Bourdieun fiksu ajatus on jo elänyt aikansa.

Tämä ei ole vastine eikä selitys. En ole hätääntynyt enkä edes huolissani rähinästä kaduilla. Sen tiedän, että sosiaalinen levottomuus voi kasvaa pahaksikin vaaraksi. Kun media ja mellakkaväki vetävät samaa köyttä, asiat ovat vielä tolallaan. Media saa kirjoittamista ja väki julkisuutta.


En usko yleensäkään puheisiin, joita tekojen tai tekemättömyyden tueksi esitetään. Luokkataistelkoon rauhassa minun puolestani. Sen sijaan olen näennäisyyksien maailmassa aidosti levoton rahalla ja asemalla öykkäröinnistä. Rahaa edustavat esimerkiksi liikkeenjohtajat, öykkäröintiä voi edustaa vaikka rajoista piittaamaton poliisi. Taustalla mielessäni on syvä luottamus myös meidän kansamme peruspiirteeseen, jota on nimitetty oikein tai väärin kateudeksi. Siinä ainakin olemme eteviä. Ja kateus vie kalat vedestä, niin Suomenlahdelta kuin Pohjois-Atlantilta. 

35 kommenttia:

 1. Mekkalat ovat EU:n järjestämiä Falsch Flag operaatioita Kataisen tueksi. Gestapon agentit SKP:ssä, you know.

  VastaaPoista
 2. Hieno kirjoitus, kiitos. Monta hyvaa oivallusta.
  ...tie siita pois on koulutus! Juuri nain!

  VastaaPoista
 3. ...esimerkiksi maisterit joutuvat patkatoiden pyorteeseen ja saavat palkkana selvasti vahemman kuin viisi-kymmenen vuotta vahemman koulutetut...

  Tottakai, nainhan se pitaa ollakin. Ei nolsolle koulutetulle pida mitaan maksaa koulutuksen vuoksi. Hanen pitaisi maksaa korkeampia veroja yhteiskunnalle, kun on tata tuhlatun koulutuksen valtavaa katrasta.

  VastaaPoista
 4. Etteivat koulutustaso ja edut oikein vastaa toisiaan....
  Ei tietenkaan. Ei etuja pida, ei saa , maksaa koulutustason
  vuoksi. Mutta jos on joku Matti Alahuhta, joka saa aikaan,
  niin ei edes taivas saa olla kattona eduille.

  VastaaPoista
 5. Joo, luokkaviha on hauska ja tunteisiin vetoava termi. Ehkä se pitäisi korvata arv. blogistin oivan oivalluksen mukaisesti termillä luokkaevoluutio.

  VastaaPoista
 6. Tämä menee hieman ohi aiheesta, mutta haluaisin jakaa muutaman ajatukseni juuri luokkayhteiskunnasta. Itse itselleni olen määritellyt termit hieman omavaltaisesti siten, että luokkayhteiskunnalla tarkoitetaan yhteiskuntaa, jossa yhteiskunnallinen jako tapahtuu lähinnä tulotason mukaan, missä aikaisemman sääty-yhteiskunnan ne säädyt, jotka voivat omaksua samanlaisen kulutuskäyttäytymisen, alkavat sulautua luokiksi, siis vaikka suurporvaristo aateliston kanssa yläluokaksi, itsenäiset talonpojat pienporvarien ja ns. vapaiden ammatinharjoittajien kanssa keskiluokan ja niin edelleen. Luokkayhteiskunnan tunnusmerkillinen piirre on kulutustottumukset luokkaidentiteetin luojana, toisin kuin sääty-yhteiskunnassa, jossa kulutuksen määrää säädyn eetos, lisätuloja ei voi oikein käyttää ja vähäiset tulot pakottavat ylläpitämään säädynmukaista elämää vaikka lainaksi. Tästä voi jo nähdä, että Suomi säilytti varsinkin maaseudulla sääty-yhteiskunnan piirteitä pitkään vielä toisen maailmansodan jälkeenkin. Vanha puoluejärjestelmäkin hyvin vakiintuneine kannattajakuntineenkin suunnilleen maailmansodan aikoihin oli pohjaltaan oikeastaan säätyvaltiopäivät, kun jokaiselle säädylle oli oma puolueensa.

  Sinällään tässä arkaaisuudessa ei ole mitään uutta: eihän Ruotsi-Suomi ollut koskaan ehtinyt kehittyä keskiaikaiseksi feodaaliyhteiskunnaksi, siis korporaatioiden ja aatelisten yksityishenkilöiden johdonmukaiseksi vasallisuhteiden verkoksi. Tämä tietenkin helpotti modernisaatiota, kun Ruotsi-Suomi pystyi loikkaamaan suoraan varhaiskeskiajalta uuden ajan alkuun, moderniksi sääty-yhteiskunnaksi, jolle tunnusmerkillistä on feodaalisten vertikaalisten suhteiden purkautuminen ja eri korporaatioiden käsittäminen koko valtion puitteissa säädyiksi ja henkiökohtaisten valtasuhteiden korvautuminen keskusvallan suoralla vallankäytöllä. Tämä muuten saattoi olla osasyynä Suomen autonomian syntyyn, feodaalisesta Baltiasta poiketen Suomea ei voitu sellaisenaan nivoa osaksi Venäjän keisarikuntaa, vain vannomalla uudet uskollisuudenvalat, vaan Suomea varten oli perustettava oma keskushallinto, Suomen valtion alku, jotta Aleksanteri I pystyi pitämään lupauksensa ruotsinaikaisten lakien kunnioittamisesta.

  VastaaPoista
 7. Ja jos vielä hiukan jatkaisi, tulevaisuuteen päin. Marx onnistui jossain määrin ennakoimaan luokkayhteiskunnan synnyn arvioidessaan, mitä säätyprivilegioiden lakkauttamisesta seuraisi. Marx oletti myös, että luokkia olisi olennaisesti kaksi ja dynamiikka niiden taustalla pääoman omistus. Eli työväenluokan tuomitsisi kurjuuteen se, että sen jäsenet eivät voi hankkia elantoaan muuten kuin työtään myymällä, mutta kapitalistit saavat myös pääomatuloa. Tämä on teollisen ajan logiikkaa, jossa avainkysymyksenä oli riittävien pääomien kasaamiinen tehtaiden, rautateiden ja vastaavien hankkiminen. Mutta keskiluokan synty osoitti Marxin olleen ainakin osin väärässä, sillä keskiluokka tuli ihan mukavasti toimeen vain työtään taikka paremminkin asiantuntemustaan myymällä. Ainakin Spenglerin perusteella syynä Marxin virheeseen oli, että teollinen talous ei vaadi vain pääomien kasaamista, vaan myös osaamista, teknisiä innovaatioita, tämä taas koululaitosta, sivistyslaitoksia jne. Näin siis syntyy teollisen talouden tyypilliset keskiluokkaiset ammatit.

  Kaipa sitten luokkayhteiskunnan aika alkaa olla ohi, kun teollisuustalouden aikakin on ohi, ainakin siinä mielessä, että informaatiotaloudessa ei pääomia tarvita kuin vähän ja sitä myötä pääomatulojen merkitys yhteiskunnallisessa asemassa tulee aikanaan häviämään. Jo nyt pääomatulot alkavat perustua pelkkään keinotteluun tuotannoliseen toiminnan rahoittamisen sijaan. Mieleen tulee eräs erikoinen kirja, Haavikon Murtuva keskiluokka vuodelta 1993. Se on omituinen kirja, joka (aikanaan) tuntui samaan aikaan kertakaikkisen liioittelevalta ja lähes fantastiselta, mutta jota kuitenkaan ei voinut sivuuttaa. Ehkä kirjan aika onkin vasta nyt, ainakin Yhdysvalloissa keskiluokka on kriisissä juuri kirjan osoittamalla tavalla, minkä näkee suoraan jo tilastoista: jako kolmeen korvautuu jaolla kahteen. Teollisen ajan keskiluokasta jää jäljelle sen alkuperäinen ydin: vapaat ammatinharjoittajat, siis lakimiehet, lääkärit, insinöörit ja sen sellaiset. Toivottavasti tilalle syntyy kuitenkin jokin uusi keskiryhmä. Ilman sitä tulevaisuus ei näytä hyvältä. Jo Aristoteles huomasi, että vakaan yhteiskunnan edellytys on vahva keskiryhmä, jonka hän määritteli ihmisiksi, joilla on niin paljon, että sen menettäminen tuntuu, mutta silti niin vähän, että he tarvitsevat toistensa ja siis yhteisön tukea.

  VastaaPoista
 8. No joo.

  Eilinen luokkataistelu A-talkissa päättyi oikeistolaisten ja konservatiivisten voimien voittoon tuloksella 100 - 0. Punamusta-Jutilan aggressiivisuus ja viha "porvareita ja hallitsevaa luokkaa vastaan" täytti studion ja siitä myös riitti palasia jokaiseen suomalaiseen olohuoneeseen. Itse asiassa ko. miehen käytös synnytti ajattelevassa katsojassa myötähäpeää ja vaivaantumisen tunnetta. Heräsi kysymys. Onko Mies ihan tosissaan ja täysissä ruumiin ja hengen voimissa?

  Nasaalisesti natiseva nuori punavihertyttö täydensi punaisten mediatappion täydellisesti ja ontto argumentointi toi mieleen erään marakattimaisesti laittomiin paikkoihin kiipeilevän, julkisuushakuisen kettutytön. Tiedät kai kenet.

  Tärkein kysymys illan keskusteluissa oli tämä. Kenen joukossa seisot?

  Vastaus. Ensi vuonna kuntamme säästää kaikilla rintamilla ja luokanopettajien opetustunnit laskevat 24 tuntiin. Henkilökohtaisesti se tarkoittaa n. 400 euron palkanlaskua/kk ensi vuoden elokuusta lähtien. Tuoreena muistissa on verotiedot, jotka paperitehtaan korjaajan poika lähetti minulle n. 5 vuotta sitten. Kaksi vuotta ammattikoulua käynyt isä peittosi akateemisen valkokaulusköyhän open n. 1,5 kertaa paremmalla vuosiansiolla.

  Tässä ei puhu kateus, koska tiedän, että maassamme - kiitos noiden itsenäisyysjuhlissa "porsastelleiden" veteraanien - voi kuka tahansa rauhassa esittää mielipiteensä ilman pelkoa yöllä ovelle koputtavista mustanahkatakkisista miehistä, kouluttautua mille alalle haluaa, jos ja kun halua ja lahjakkuutta riittää.

  Tämä esimerkki nostaa esiin kysymyksen ketkä ovat porvareita ja kuka määrittää pahan pääoman?

  Orwellin Eläinten vallankumous lienee paras esimerkki "luokattomasta yhteiskunnasta." Ynnä Neuvostoliitto. Punamustalta taistelijalta lienee lukematta tämä klassisen teos. Ja monta muutakin luulen ma.

  Huolestuttavaa nykymenossa lienee se, että tällaiset kiakkohörhöt ja marakatti-Saarelat saavat mediassa älykkyyosamääräänsä nähden järkyttävän paljon huomiota ja julkisuutta, jonka äärelle pääseminen lienee kymmenkertaisesti miellyttävämpää kuin huoli maapallosta ja yhteiskunnan eriarvoisuudesta.

  Vastustan. Myös tätä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei tuo punamusta taistelija todellakaan vaikuttanut lukumieheltä. Tämän väännellessä käsiään odotin koko ajan koska käy nyrkein käymään "luokkataistelua", siinä oli "aate" saanut huomiota.

   Poista
 9. hypoteesi
  haku anarkismi * tänne!
  ihq

  VastaaPoista
 10. Koulutus on ollut ratkaisu. Se ei ole sitä enää.
  Asian voisi tarkistaa vaikkapa Espanjan nuorisolta, joiden työttömyysprosentti on yli 50. Samassa rivissä ovat anarkistit ja hyvin koulutetut.

  Itse lasken nuo työttömyysprosentit toisin. Niin Suomen kuin Espanjan osalta.
  Pätkätyöläinen merkitään työllistetyksi, mutta itse lasken hänen olevan työtön ehkäpä 50 prosenttisesti. Eli kaksi pätkätyöllistettyä saa aikaan yhden työttömän.
  Lisätään tähän harjoittelijat, kurssitetut ja muut lähes palkatonta työtä tekevät, jolloin Espanjan nuorisotyöttömyys olisi yli 75 prosenttia.

  Entäpä koulutus? 10 nuorta valmistuu lakimieheksi. He saavat työpaikan todennäköisesti, mutta heidän koulutuksensa ja työssäolonsa ei tuota yhtään mitään muille työttömille, eikä juurikaan mitään yhteiskunnalle. Se siitä.

  Kuluvaa vuosikymmentä voisi kutsua vuoden 1939 kauniiksi kesäksi.

  En ole niinkään varma tuota Rahaa edustavien öykkäreiden aiheuttamasta levottomuudesta. Kreikka ja Espanja osoittavat konkreettista poliitikkojen öykkäröintiä kuntatasolta alkaen.
  Suureen Rahaan voimme menettää luottamuksemme, mutta kuinka käy silloin kun virkavalta ja yhteiskunta suojelevat öykkäröiviä ja omaa etuaan ajavia poliitikkoja kotona ja EU:ssa? Silloin virkavalta ja poliittinen koneisto saavat kyytiä ja ansaitusti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvin kehittyneellä vasemmalla aivopuoliskollanne siis laskitte nuo todelliset
   työttömyysprosentit.
   Jatkan nyt tällä oikealla aivopuliskolla.
   Joka ainoa katkera, kyyninen, tunteeton ihminen "saastuttaa" ympäristöstään vähintäään kolme. Kysymys ei välttämättä ole rahasta.
   Paha se, että ihan "rakkaimmistaan". Paha pahaa oloa levittävä virus.

   En usko, että virkavalta ja poliittinen koneisto saavat tarkoittamaanne kyytiä Suomessa.
   "Kyytiä" kylläkin. En ole pesssimisti.


   Poista

 11. En missään nimessä ota asiasta selvää. Täräytänpähän vaan tulemaan. Pisa kisan kankkusessa lohdutteli lajissaan teräväkielinen Kari Uusitalo nuorisoanarkismista hikeentyneitä kuinka sentään peruskoulun vastuttajille oli lyöty jauhot suuhut. En tästäkään ota selvää, minusta meillä oli kansakoulu jo aikaa ja kinkerikoulut aina. Ja ankarat TukholmaVaasat julistivat, ettei periä voi, ellei lapsonen aviossa siitetty eikä avioon laskettu ennen kuin rovastin edessä nöyrrytty päästötodistukselle. Kun se pappi itsekin teki ruustinnan kanssa pesuetta niin saatiin oikein pappisdynastioita babylonin malliin komentelemaan rahvasta lukkarien eli vänrikkien eli tulkkien välityksellä.

  Se kulttuurihistoriasta, ei tulisi laudaturcumsunmuuta. Lukemaan oppi kuitenkin ja remonttien väliaikoina Yliopiston Kirjastossa on vanhastaan tornin täydeltä houkutuksia tyrkyllä joista kiihottua. Ostaenkaan eivät juuri mitään maksa -viikkojen masokistinen nautinto keskoruokakassin hinnalla.

  Uusitalo jota livenä on riemukasta kuulla, pani pilkaten että nyt poliittinen johtomme uhoaa kuinka "Suomessa 2030 on maailman osaavin kansa". Poliittinen johto jo kai onkin,sillä itsestäänhän he tietävät mitä työllistyvä työläisyys kysyy. Oksa kielitaitoa, toinen karahka matematiikkaa, kolmas yleisivistystä. Ne sitten asennetetaan kiltissä ja lääketerästetyssä keskityksessä lapsosen sielun sijalle ja jo vot -bruttokansantuote kukoistaa.

  Sivistysyliopisto se Aatamin jälkeinen, puhui vapaista tieteistä/taiteista joilla tarkoitettiin ei-kalastajan taitoa, ei-viljelijän tiedettä, ei-kotisuojan rakentajan oppia. Se sivistys oli oman sielun ja persoonaan jumalaperäisten potentiaalien varjelemista omaksi huviksi ja kehittämistä toisten kummaksi. Siinä sivussa tuli sitten troolit ja agronomiPonsset ja sisävessat. Nämä uuskasvattajat keskittyvät oksastamaan uudelleen alkioihin keräilijän kouraa ja kaskiraatelijan tuhopoltto-suorasukaisuutta.

  Anarkisteiksi -luovasti, ainakin uusiksi- tuhoajiksihan nämä koulukkaat siten isoina osoittautuvat. Korviasärkevien, henkeäsalpaavien remppojen toteuttajina ja viimeksi Fortumin sähköjohtojen myyjinä. Olisi mennen tullen nykykoulun välkkyinssi vetänyt niiden rinnalle toiset kaapelit alta 2,5 mrd€. Vaan ei pälähdä opetetulle mieleen.

  Lukisi Ciceroa ja Dickensiä ja tai kävisi tajuamassa Kuninkaan kuoleman Willensaunassa,absurdin ihmisnerollista Ionescoa, todellista sivistysnostetta --ja palkintoa vapaiden taiteiden/tieteiden harjoittajalle/uurastajalle. Vaikka jo treenikin on palkintosuoraa näissä ei-osaaja lajeissa.

  Fortumista lopuksi että emme kai tiedä mikä osa 2,5 miljardista on osakepääomaa ja mikä n.90 % on velkaa. Kuitenkin Keva ja LähiTapiola yhdessä ulkomaisten sijoitusyhtiöiden kanssa hakee ja saa nykynollakoron oloissa ensi alkuun noin 8 prosentin tuottoa omalle riski pääomalle, ROE:lle. Return On Equity (=osakepääoma) ,ei siis lainatulle isommalle osalle. Onko pikkuosakkaina sisäpiirisiä, kuuluisi se kysymys työeläkeyhtiöden johtajien omien kauppojen julkistamisesta. Ketä kiinnostaa, herrat häärää. Ei muuten kiiinnosta minuakaan savusaunan kylpijät, lemahtelevatpahan vain välillä väkisinkin nenääni, kun seurailen ajankuluksi laajempaa muailmaa FT ja WSJ kirjeenvaihtajatovereinani.

  Jatkossa asiat muuttuvat kuten aina. Suomessa on turvallista sijoittaa monopolisähköjohtoon -hintanousutakuu. Sama simppeli pohjastrategia kuin Mehiläispurkilla. Näissä MedOneissahan kunta maksaa. Asia on uloskirjoitettu sopimuslakitoimistojen referenssisivuilla,netissä.

  Ihan kuten se Keskon Ruokavarasto jakaa agronomiataidoista, niin googlekin jakaa meille liki vaivatta, ei kun syömään ja ilakoimaan ihmismielen asioissa keitä mikin huvittaa.Taviksen Valinta: pänttäät seitsemää valmista tiedettä tai riehaat anarkistisesti seitsemän vapaan parissa.Suomi vaurastuu valitset miten hyvänsä.Jukka Sjöstedt

  VastaaPoista
 12. Oletteko tulleet ajatelleeksi, kuinka suuri on ollut kuitenkin halu kouluttaa ihmisestä jotain yhteisöllisempää, senhän kommunismin menestys ja laajuus osoitti.No, loppuutlos taas osoitti, että varsin vaikeaa ja mahdotonta se näyttää olevan, yhteiskunta ei toimi, jollei yksilö ole perusrakenteeltaan omaa etuaan ajatteleva.

  VastaaPoista
 13. Joku on Hjallis jo syntyessään, joku toinen ei.

  Kii Vai Lee

  VastaaPoista
 14. LOL

  Setä paini.

  Luokka taisteli

  Pitkä piste.

  IHQ

  VastaaPoista
 15. "Tämä ei ole vastine eikä selitys."
  eipä tietenkään,
  enkä minäkään tiedä, mikä se on mutta mm. pää ja häntä ovat kateissa.
  mistä pitäisi alkaa tuon sekasotkun purku, sekään ei hahmotu, enkä viitsi lukea uudelleen.
  Joku sanoi, että valaistuneet puhuvat yhdellä suulla; se saattaisi olla aivan myös anarkismin edes jonkun lähtökohdan ymmärtämiseen.

  .

  VastaaPoista
 16. Näiden nuorukaisten juttuja kuunnellessa tuli mieleen, että historia opettaa tai ainakin sen pitäisi opettaa, mutta se edellyttää ainakin jonkinlaista historian tuntemusta. Näiden luokkataisteluoppien juuret löytyvät jo Ranskan vallankumouksen jakobiineilta. Retoriikka ja argumentit ovat pysyneet jokseenkin samoina, niin myös käytännön tulokset. Osa kritiikistä on oikeilla jäljillä ja osa väärillä, mutta kaikissa tapauksissa tarjottu lääke on tuhoisampi kuin itse tauti.

  Kun moititaan johtajien ahneutta ja omaisuuksien keskittymistä, ollaan oikeilla jäljillä. Tähän tautiin olisi todellakin syytä löytää lääkkeitä, mutta se on osoittautunut kovin vaikeaksi. Ei näillä anarkisteillakaan ole tarjottavanaan mitään, joka saattaisi toimia edes jossain määrin. Kun valitetaan sitä, että virheellisesti valittu koulutusala ei tuokaan leipää, ollaan väärillä jäljillä. Lääkkeenä tähän tautiin on alan vaihto, vaikka se kirpaisisikin ja vaatisi ponnisteluja. Parempien keinojen löytäminen oikeiden valintojen tekemiseen ja alanvaihdon helpottamiseen olisi sitten sitä konstruktiivista toimintaa. Tunnen monia, jotka ovat onnistuneet siinä aivan omien ponnistustensa kautta.

  Anarkistien tarjoamat ratkaisut ovat poikkeuksetta johtaneet samaan tulokseen, hirmuvaltaan ja kaulojen katkomiseen, olivatpa asialla sitten Ranskan jakobiinit, Venäjän Lenin ja Stalin, Kiinan Mao tai Kamputsean Pol Pot. Parhaissakin tapauksissa on saatu aikaan Matti Kurikan Sointulan kaltaisia yhteisöjä, jotka ovat ajautuneet riitoihin ja riutuneet ja hajonneet.

  Median toiminnassa hämmästyttää se aulius, jolla näille anarkisteille tarjotaan julkisuutta ilman mitään taustoitusta tai ilman mitään kriittisiä puheenvuoroja. Sitä voi sitten arvuutella, mahtaako syynä olla toimittajien laiskuus, historiantuntemuksen puute vai hengenheimolaisuus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ohjelmassa kieltämättä ärsytti, että taitava toimittaja ei pannu nuoris kertomaan, minkälaisen yhteiskunnan he sitten haluavat kun luokkataistelun pöly on laskeutunut vai onko näillä edes mitään kuvitelmaa siitä. Vai onko kuvitelma vain, että "kaikki paskaksi".

   Poista
 17. Jospa kateus onkin demokratian paras tae ?
  Kuten vapaushenkinen , anarkistiksikin usein luonnehdittu pasifisti ja filosofi Bertnard Russel tiivisti.
  Jos edustuksellinen demokratia ei näytä kykenevän nykyistä tasaisempaan kakunjakoon, kateus poreilee kaduilla vaatien siivujaan. Isoveljen valvoessa niin diginatiivista toimintaa kuin kaduille jaksavia ja uskaltautuvia aktivisteja. Kuten kertoi eurooppalaisen tarkkailu- ja urkintakoneiston haaraosastomme sisäministeriön virkanainen Tampereen kiehahduksen yhteydessä. Hänen mukaansa eri puolilla Eurooppaa on jo pitkään seurattu "kapitalismin vastaista anarkistista liikehdintää...",
  Otaksun äänen niin Bebbe Grillon johtamalle, saapasmaan viime vaaleissa komeettamaisesti menestyneelle Viiden tähden liikkeelle kuin poliittisen kastimme vieroksumille perussuomalaisille todennäköisesti hillinneen katujen anarkiaa.
  Sen sijaan uusliberalismiksi naamioitu anarkia, julkisen vallan tukema rahavallan ahneus jatkuu - asemalla ja rahalla öykkäröijineen , joista blogisti on "aidosti levoton". Esimerkiksi Independent-lehden kuluvan viikon jutun mukaan Britanniassa työläisten suhteellinen palkkataso on alimmillaan sitten viktoriaanisen kauden.
  Tiedämme liian monen uusliberalismin uhrin päätyvän epätoivoisiin yksittäisiin tekoihin; usein oman käden kautta. Kuten esimerkiksi Esko Ahon pankit ja maataloustuet pelastaneella hallituskaudella, Sen sijaan että jaksaisi kapinoida.
  "Je me revoltè, donc nous sommes " (Kapinoin, koska olemme olemassa) , vakuutti syndikalistista ja libertaari-henkistä antistalinistista vasemmistoa kannattanut Albert Camus (1913-1960) loppuunsa saakka. Samoissa piirreissä toimi myös mm. lääketieteen nobelisti, Sattuma ja välttämättömyys-teoksen kirjoittanut Jacques Monod.
  Camus´n vapaushenkisiä kirjoituksia (Écrits libertaires) on tarjolla uunituore kokoelma ranskaksi. Toimittajana saksalaissyntyinen, ranskalainen esseisti ja kääntäjä Lou Marin, Marseillessa toimivan kansainvälisen anarkismin tutkimuskeskuksen CIRA:n jäsen.

  VastaaPoista
 18. A-studiossa haastateltu nuori mies ei puhunut luokkataistelusta vaan luokkasodasta. Mahtaiko edes tietää niiden eroa?

  Tyttö kuulosti fiksummalta, paitsi kun piti eläinräkkäyksenä sitä että poliiisit ylipäänsä käyttävät hevosia.

  Kaiken kaikkiaan, sanojen merkityksen kohdalla on niin suuri kuilu, että vaikea oli päästä jyälle touhun tarkoituksesta.Se tuli selväksi, että joitakin ahdistaa niin ettei ole keinoja eikä edes sanoja.

  Mutta entäpä touhun organisoijat?

  VastaaPoista
 19. "kun kapitalistit ja luokkayhteiskunta on murskattu, tilalle syntyy ”jotain muuta”. ..Tilalle syntyy jotain muuta."

  Syntyy luokaton yhteiskunta. Millainen se on. Asiaan voi perehtyä 1917-91 olemassa ollutta Neuvostoliittoa koskevaan kirjallisuuteen (suositus Solzenitzyn "Vankileirien saaristo") taikka Pohjois-Koreaa koskeviin uutisiin. Viimeksi siellä teloitettiin sotaoikeuden päätöksellä, johon ei saanut hakea muutosta, joku jang, joka ei enää kuulunut Johtajan lähipiiriin.

  Joka ei enää halua halua kokea tuollaista "luokatonta" yhteiskunta, vetääköön puolestaan tuollaisia luokkataisteljoita turpaan (ohjeet tarkemmin Luther kirjoituksia murhaavia talonpoikia vastaan).

  VastaaPoista
 20. "kovakommunistinen kielenkäyttö"

  Luulen muuten, että miespuolinen puhuja ei ollut kommunisti vaan anarkisti. Torilla oli ollut punamustia lippuja, jotka ovat anarkistien tunnus.

  VastaaPoista
 21. "öykkäröintiä voi edustaa vaikka rajoista piittaamaton poliisi."

  Jos tällä viitataan Aarnioon ja Helsingin huumepoliisiin, asia oli odotettavissa: kaikialla huumetutkintaan on liittynyt korruption vaara, koska kyseessä on niin isot rahat. Meksikonkin huumelordit kysyvät "haluatko kultaa vai lyiyä". Monet - varsinkin perheelliset - valitsevat ensimmäisen; voi ihmistä.

  VastaaPoista
 22. Katalonia pitää lukaista.... Ihmettelee, miksi johtajakirjallisuudessa ei ole kitkaa.

  VastaaPoista
 23. Niin,
  haukuppa vielä ammattiyhdistysliike, niin oot haukkunut kaikki. (rakas räksyttäjä)

  VastaaPoista
 24. Mä nyt kuitenkin ymmärsin. Sori vaa! Saadaankin jotain selvää. Vai meni sekaisin. Miksi, ei siinä mitään Raamatun sanaa sinällään ole mut taidetta, hyväntuulista puhetta ja ajatuksia herättäviä ja syvälle yltäviä tuntoja.
  Nämä nyt on, Kemppisen blogissa, yleensä. Sitten mä ryhdyin haistamaan kommentoijissa muutakin kuin, anteeksi vain, ihmisoikeuksien kunnioitusta.
  Kyllä minä tiedän. Nyt sanotaan että ei sitä oikeastaan ole.
  Kyllä minä tiedän että sitä on.
  Puhutaanko nyt tästä?
  Siks mä aattelin et jos jäisin norkoilemaan jos vaik joku sanois et missä on se paha-paha mutta en minä kaikkea tilaa kunhan Jukka Kemppinen vaan jaksais yhden julkaista josta om apua kun emminäkään aivan sata saletti kaikesta oo mutta on se viisas, viisas mies. Ha, ja mulla sanoo vaistokin että hyvä! Mistäs tämä "aukeis"? No en minä oo paha, Se paha on, muttakun se saa mellastaa en tiedä en ilkeä edes kertoa miksi Helsinkiä sanoisi.
  Mut jos tietäs ni tulis himo käydä vetään turpiin, voi olla, en usko, myöhemmin, paras varoo silti. Paitsi jos jotakuta muuta kiinnostaa ja määhän voisin omia aikojani norkoilla vaikka jossain ja hupia kai siitäkin voi olla, jopa mulle.
  Mut mä halusin vähän tutkia miten potkastaan munilleen isoa organisaatiota niin et jättää vielä isommat organisaatiot tyytentäysin tiptop rauhaan. Mun nähdessä.
  Koska mää oon luvannu enemmän tälle johka mä luotan koska se on aina rehellinen vaikka se on pieni maailmallisessa suhteessa niin sen yrityskulttuuri muuttuu hitaasti jos ollenkaan ja siihen olennaisesti kuuluu aseellinen maanpuolustus. Ja siitä mä en tiedä ku en ihaile julkisuudessa sotaa vaikkakin hyvintehtyä asetta on sellaisena mekaanisena esineenä tarkastellen pidettävä- aika monin tavoin kiinostavana. Ne on pois muodista ja julkisuudesta koska on niin paljon synteettisiä ei-luomu ihmisiä.
  Tässäpä tätä tyhmää venyvää paskanjupinaa on se on selvä että jos joku tahtoo multa jotain kysyy niin senku, mä oon vähän ninku väsynykkin katteleen ain kaikki vastaan gränittäjien uudet seminolookit ja muut lähetit.
  Heti kun joku kiva uus juttu niin ne varastaa sen sulta koska ne osaa valehdella uskottavammin. Ja mä en mut mä osaan tehdä puusta taloja / vahtia tansseja, metallista pystyn tekeen vaikka mitä jos pääsen NC- koneelle ja sähköhommista tiedän niin paljon etten viitti alkaa, riittävästi. Ja muutakin osaan, ei teitä kiinnostais tietää mitä jotkut "ilmaiset armolahjat" todellisuudessa on? Mä voisin tästä vaan panna et nimetön lahjoittaja kysyy nyt saako läskillä lukutaitoa?

  Saako? Minkä kaliiperin lukutaitoa. 8,6 X 70? Paas vaan .22 LR pois.
  Mulla on (en kehu, sitoudun täs) 2 x 23 mm ja 40 mm lukutaitoo. Ja ei se oo mitää ihmeellistä ja hianon komeeta et jollakulla on ja toisella ei kun olin viistoistavuotiaasta harjoitellu ja intin molemmin puolin yli 2000 patii 357 mag:illa niin tottakai kaikkia lasketaan aina yhteen ja mä oon polttanu enmmään ruutia ku moni muu. Et se on sellanen homma, nyt esimerkiks, et pikkusen joku työstökone meillä kellarissa hymyilytti.

  Monta muutakin kotiin siivovaa firmaa on varmaan henkisen varaventtilin nimellä perustettu mut onko kukaan koskaan todella "ampunu kantta päältä" isolta ja pitkään jatkuneelta korruptiolta joka tulee pereään olemattomia oikeuden penkkiin ja selittää et kyllä se mein on, onon. Se, tää on väärin tää, me tahotaan se.

  Suden talo, maat, kaikki. Sellaset kyl kävis vahigossa hyvin kalliiksi tälle maalle kokonaisuudessaan joten ajattelin keittää niistä varkaista lientä saako olla:
  **kunnon reippaamman reservin hernerokka**

  Enkä oo saanu duunii ku ei sellast kukaa ota jota ei pääse omistaan ja mua ei pääse, myut- myut, Kemppisen pihalla norkoillessa oon kyllä oppinu et kyl mä osaa ihmisiä rakastaa ne ei vaan osaa ite sekä rakastaa R et hoitaa hommia, se on aina erikseen...
  Joo no. I.H. Lankoja pitkn jjjoorotta.

  VastaaPoista
 25. Tossa on seitsemän (7) donitsia. Aika vähän.

  VastaaPoista
 26. käy se huusiin 28 krt

  VastaaPoista
 27. "Anarchism is a product of despair. The psychology of the unsettled intellectual or the vagabond.."
  V.I. Lenin

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos kylmä tulee ja puut loppuu niin vileeninsedän kootuilla aloitan koska ne ainakin on kaikki netissä.
   When the stomach speaks the head listens. Ei ole näläntunnetta nuorilla.
   IH

   Poista
 28. Se, että anarkistien päätöksenteko on liian raskasta ja tukehtuu, on kyllä aivan totta. 70-luvun opiskelijaradikalismin aikoina kaikki energia saattoi mennä esimerkiksi siihen, että kiisteltiin käsitteiden käytöstä. Se on sinänsä ihan kiinnostavaa, mutta silloin toiminta ei ohjautunut yhtään mihinkään, vaan jäi siihen.

  VastaaPoista
 29. Mutta valaistunut meritokratia? Meritokratia - rahan jättäminen hetkeksi laskuista - on parhaiten resursoiva ellei paras. Edistyksellinen anarkisti - edennäisyyshenki ja sitten uusedennäisyyshenki ja tietenkin perus-, ja erityis-, ja niin päin pois kunnes päästään vallankumoukseen. Eihän se ole tärkeää mitä tilalle vaan saatanallinen ralli. Valistuksen aika kyllä on jo. Näyttäisi että kieli ei ehdi mukaan. Tästä on se väittämä: tehtiinpä teoriaa kuinka kauan hyvänsä löytää ratkaisun nopeimmin teini-ikäinen laiskuuttaan.

  VastaaPoista
 30. Enenevässä määrin alkaa runoissa löytymään kiukaan kivien tuoksua, mm. JarMomin homma on täppätarrojen kanssa pelaamista. Yhtä hyödyllistä kuin ostaa kaupasta vettä sateella kun kädessä on ämpäri. Nngrrr...

  VastaaPoista
 31. On väärin analysoida esim. termejä ”anarkismi” tai ”luokkasota” kiakkoviarastapahtuman yhteydessä. Porukka oli sen verran sekalainen ja vähän koulutettu että tuskin olivat akateemiseen keskusteluun kykeneviä. Eliitin on helppoa viisastella vaikeiden termien tuntemuksellaan, mutta itse tapahtumaa se pikemminkin sotkee kuin valaisee.

  Yksi asia tuli kuitenkin selväksi. Eliitti on täysin ulkona kiakkovieraiden kokemusmaailmasta. Televisiossa keskustelussa jossa nimettömänä esiintynyt kiakkoviaras sai vastaansa kaksi keskitysleirin vartijalta vaikuttanutta tyyppiä, ainakin minun sympatiani kääntyi kiakkoviaraan puolelle. Hän sentään yritti ihan maltillisesti perustella tekoaan omasta kokemusmaailmastaan käsin. Vastapuoli taas toisti toistamasta päästyäänkin samoja, kiakkovieraan näkökulmasta täysin asian ohi meneviä argumentteja.

  Työttömän ja epätoivoisen nuoren tai miksei aikuisenkin kokemusmaailmaa ei eliitti halua kohdata. Viha on ainoa tunne jonka eliitti kohdistaa kritiikkiä esittävään työttömään ja köyhään ihmiseen. Köyhä ei koskaan osaa esittää kritiikkiään oikeilla hyväksyttävillä termeillä. Hänen puhettaan voidaan pilkata ja osoittaa esitetty arvostelu siten aiheettomaksi.

  VastaaPoista