Sivun näyttöjä yhteensä

13. kesäkuuta 2008

Kunnianloukkaus blogissa

Posti toi mielenkiintoisen kirjeen. Asianomainen syyttäjä oli tehnyt ratkaisun. Asia koski blogissani 17.1.2007 käydystä keskustelusta.

Silloin oli puhe nimeltä mainitusta juristista, joka oli ottanut hankkiakseen esimerkiksi tuomioistuimissa luovutettuun Karjalaan jääneitä maa-alueita takaisin suomalaisille ”omistajilleen”.

Otin tuohon asiaan kannan. Nähdäkseni sellaisessa täysin kuvitteellisessa tilanteessa, jossa rauhansopimuksella menetettyjä Karjalan maita palautettaisiin , ne palautettaisiin Suomen valtiolle. Mielestäni 1944 Karjalassa maata omistaneilla ihmisillä ja yrityksillä ei olisi oikeutta saada noita maita omistukseensa.

En palaa nyt silloin esittämiini argumentteihin.

Esitin sangen kielteisen käsityksen tämän juristin toiminnasta. Kommentit olivat osittain aika yksiselitteisiä.

Juristi teki poliisille tutkintapyynnön kunnianloukkauksesta ja vaati sen jälkeen minulle rangaistusta.

Syyttäjä kirjoitti:

”Kokonaisuutena totean, että nettikeskustelussa on N.N.:n asianajotoiminnasta esitetty kärkeviä mielipiteitä. Loppujen lopuksi mielipiteet kohdistuvat kuitenkin siihen, onko ylipäänsä järkevää käydä oikeutta luovutetun Karjalan maaomaisuuksien takaisin saamiseksi. Mielipiteistä kärkevimmät on esittänyt nimimerkki *”Äkäslompolo” – tosin Kemppinenkin on kyllä todennut, ettei hänellä ole ”Äkäslompolon” kommentteihin lisäämistä.

Koska kuitenkin esitetyt mielipiteet ovat oikeastaan N.N:n asianajotoiminnan arvostelemista yksittäisessä, julkisuudessakin olleessa tapauksessa ja perustuvat mitä ilmeisimmin voimakkaisiin erimielisyyksiin tiekyistä faktoista, katson, että siinäkin tapauksessa, että esitutkinnassa saataisiin oikeus- ja näyttökysymykset selvitettyä syyksilukevan ratkaisun edellyttämällä tavalla, tulisi tekemään asiassa syyttämättäjättämispäätöksen asian vähäisyyden vuoksi. Myöskään tärkeä yleinen tai yksityinen etu ei arvioni mukaan vaadi syytteen nostamista tässä asiassa.

Tällä päätöksellä ei oteta mitään kantaa siihen, onko joku syyllistynyt asiassa rikokseen.”

Viimeinen kappale on viisas, vaikka joku voisi lukea sen nurinpäin eli että asiassa ehkä olisi tehty rikos. Syyttäjä päättää, nostaako hän syytettä vai ei, ja esittää riittävät perustelut.

Ratkaisu on tärkeä. Olen useita kertoja sanonut, että olen mielestäni rikosoikeudellisesti vastuussa blogini kommenteista. Syyttäjä ei ole maininnut tuosta asiasta mitään. Arvaisin että hän on silti harkinnut sitä. Koska kirjoitan päivittäin, olen julkaisijan asemassa ja siten vastuussa. Päätän mitä julkaisen – ja kuten tiedetään, julkaisen käytännössä kaiken.

Tuo kanta on yleistettävissä. Keskustelupalstan ylläpitäjä voi olla vastuussa. Luulisin, että satunnaisen blogin pitäjä ei olisi vastuussa kommenteista. Laki on tältä osin hiukan tulkinnanvarainen.

Sattumalta juuri tänään uutisissa kerrotaan, että jotkut erästä Susanna Kurosta verkossa parjanneet joutuvat syytteeseen.

Johtopäätös: kunnianloukkauksen ja vastaavasti yksityisyyden loukkauksen kannalta on merkityksetöntä, onko julkaistu verkossa vai paperilla.

Tämä on oikea kanta. Sananvapaus oikeuttaa tietysti olemaan omaa erityistä mieltään mistä tahansa ja ilmaisemaan tuon mielipiteen. Mutta kunnianloukkausta se ei tee tyhjäksi.

Toivoisin että myös tuomioistuin vahvistaisi joskus, sopivassa yhteydessä, että blogin tarkoitus saattaa muistuttaa kuluttajansuojaa eli riitauttaa julkisuudessa esitettyjä tulkintoja ja ottaa esiin epäilyttäviä epäkohtia.

42 kommenttia:

 1. Blogistanissa voi tehdä paljon.

  Pari esimerkkiä:

  Rikoslaki (RL) 12:2 §: ...levittää lausumia tai muita ilmaisuja... ...vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi...

  RL 12:5 §: ...ilmaisee taikka julkistaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon...

  RL 12:7-8 §: ...ilmaisee tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi...

  RL 17 luku 1 §: ...kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen...

  RL 17:17 §: ...joissa esitetään raakaa väkivaltaa...

  RL 17:18 §: ...joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään 1) lasta, 2) väkivaltaa tai 3) eläimeen sekaantumista...

  RL 24:8 §: ...toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa...

  RL 24:9 §: ...esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa...

  RL 30:5 §: ...oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden ...

  RL 34 a 4 §: ...tiedon, jonka tuleminen terroristiryhmän tietoon on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa valtiolle tai kansainväliselle järjestölle...

  RL 38:1 §: ...paljastaa salassa pidettävän seikan, josta hän on asemassaan, toimessaan tai tehtävää suorittaessaan saanut tiedon...

  RL 40:5 §: ...paljastaa sellaisen asiakirjan tai tiedon, joka ...lain... mukaan on salassa pidettävä tai jota ei lain mukaan saa ilmaista...

  RL 51:1 §: ...neuvomalla suoraan tai välillisesti toista sellaista arvopaperia koskevassa kaupassa, on tuomittava sisäpiirintiedon väärinkäytöstä...

  Caton aikana ei ollut internetiä. Nykyisin Karthago on Tunisin läheisyydessä sijaitseva huvilaesikaupunki, jota en uskalla piloillanikaan kehottaa tuhoamaan.

  VastaaPoista
 2. Virrentekijä painotti:
  "Ei muuta kunniaa kuin
  kuulla kummultansa
  sun kuusiesi kuiskinaa,
  kun sä kätkenyt olet hänet viime lepohon."


  Poliitikot tietävät järjestään, että kunnia meni mutta maine kasvoi.

  Minä lisään vielä, että
  Navigare necesse est .
  Näin lomakaudella autonavigointikin käy.

  VastaaPoista
 3. Mielenkiintoista. Kyseisen juristin touhu kestää päivänvaloa sen verran huonosti, että sen tarkoituksellinen kiskominen päivänvaloon oikeusjutulla ei vaikuttaisi ollenkaan hyvältä idealta.

  VastaaPoista
 4. ad anonyymi,

  Paljon voi tehdä, mutta "tavallinen" ihminen ei noista moniin voi syyllistyä, ei ainakaan vahingossa. RL 12:2§ (sotaan yllyttäminen) vaatii, että meneillään on kansainvälinen jännitystila ja tekijällä tarkoitus suistaa Suomi sotatoimien kohteeksi ja että teolla aiheutetaan konkreettinen vaara. Sama todellisen vaaran aiheutumisen vaatimus on myös julkisessa yllyttämisessä rikokseen.

  RL 12:5§ (vakoilu) vaatii tarkoituksen vahingoittaa Suomea tai hyödyttää vierasta valtiota ja 34a:4 § (terroristiryhmän toiminnan edistäminen) on kohdan 3 mukaisessa mielessä lähinnä vakoilua terroristiryhmän hyväksi. Sekin edellyttää tietoisuuden työn koitumisesta terroristiryhmän hyväksi.

  Salassapito- ja kunnianloukkausrikokset ovat sen sijaan aivan mahdollisia, ja jokaisella täysikäisellä lienee hallussaan tietoa, joka hänen on lain nojalla salassapidettävä. (Esim. oman lapsen sanallisen koulutodistuksen sisältö.) Toinen hyvä esimerkki ovat varusmiespalveluksen tai kertausharjoituksen aikana saadut palvelussalaisuudet. Esimerkiksi radiotaajuudet ovat salassapidettäviä. (Viestikäsky on TTL IV.)

  Blogistanissa on siis paljon mahdollisia rikoksia. Vahingossa näihin ei voi kuitenkaan syyllistyä.

  VastaaPoista
 5. ad erastotenes

  "Vahingossa" sulkee tahallisuuden pois. Lakiahan ei tarvitse tuntea voidakseen tahallaan tehdä oikeudenvastaisen teon, josta on säädetty rangaistus (rikos). Tahallisuuden asteista ja rikosten ryhmittelystä lienemme lukeneet toisaalla.

  Voisinko täällä huoletta kirjoittaa "nerokkaita" ajatuksia täydellisistä terroririkoksista ilman, että tulen samalla tarjonneeksi ne tahallani al kaidan ja kamujen käyttöön ja hyödyksi?

  VastaaPoista
 6. "Päätän mitä julkaisen – ja kuten tiedetään, julkaisen käytännössä kaiken."

  Hassua sinänsä, että lain ollessa epäselvä tämä seikka saattaisi jopa kääntyä eduksesti.

  VastaaPoista
 7. Ad Omnia:

  Viittaukset tahallisuuteen ovat aiheellisia.

  "Räjähteenteko-ohjeiden" julkaiseminen ei voisi olla muuta kuin tahallista. Kuvitteellinen syyttäjä sanoisi, että blogin muusta sisällöstä voi päätellä, että kirjoittaja on varustettu keskimääräisellä ymmärryksellä.

  Toisen pistäminen fileerausveitsellä rintaan on tahallinen teko - vaikka tekijä vannoisi halunneensa vain antaa toisella "opetuksen".

  Luentoesimerkki rajatapauksesta on naseva nyrkinisku leukaperiin. Kaikki eivät tiedä, että jos tämän tekee aikuinen mies ja alla on asfaltti, käsillä on välitön hengenvaata.

  VastaaPoista
 8. Huomautetaan nyt kuitenkin(x:s kerta), että maa-alueiden palauttamisesta puhuminen on absurdia.

  EIT:llä ei ole toimivaltaa palauttaa kiinteätä omaisuuta, tuomioistuimen päätökset sisältävät ainostaan velvoitteen maksaa rahakorvauksia.

  P.S. Tiukan paikan tullen EIT päätös ei ole edes täytäntäänpanokelpoinen, jos haluaan jatka lakiknoppien linjalla.

  VastaaPoista
 9. Juu, olisi tosiaan tullut mielenkiintoinen kunnianloukkausjuttu, jossa olisi sitten tullut oikein tuomioistuimen päätöksellä todistetuksi, että ko. asiaa ajaneet ovat toimineet vähintäänkin asiantuntemattomasti. Ensimmäisenä niittinähän oli EIT:n jo etukäteen selvä ratkaisu siitä, että ensin on hyödynnettävä kotimaiset oikeussuojakeinot, jotka kantajan väitteen perusteella olivat Venäjällä.

  Jos katsotaan asia niin kuin se on, niin oikea vastaaja olisi tietenkin Suomen valtio, jotka meni nämä alueet ja omaisuuden aikanaan luovuttamaan rauhansopimuksella. Sotilaspoliittisella reaalimaailman tasolla vaihtoehdot taisivat olla vähissä.

  Kun Venäjän tuomioistuimet ovat ennalta ennustettavat ratkaisunsa antaneet, pääsee kantaja kopisuttelemaan EIT:n ovia, mutta sielläkin tulee vastaan vesiperä. Saa nähdä, maksaako joku vielä toisesta kierroksesta, jossa vastaajaksi haastettaisiin Suomen valtio, ja käytäisiin suomalaisissa tuomioistuimissa uittamassa paperit, ja taas vesiperä, ja sitten taas EIT:n porstuaan jne.

  Eli tässä joku on keksinyt ikiliikkujan, jossa laskutettavaa riittää vuosikymmeniksi, vaikka tulos on tietysti jo etukäteen selvä. En tiedä onko näin asiantuntematon asianajo missään kielletty, mutta ei se ainakaan eettisesti ole hyväksyttävää.

  Oliko tutkintapyynnön tekijä muuten vain tämä yksi asianajaja, sillä ainakin yhdessä jutussa esiintyi jossain vaiheessa myös toinen, ihmisoikeusjuristinakin profiloitunut asianajaja?

  VastaaPoista
 10. Kyseinen asianajajahan sai asianajajaliitolta varoituksen juuri näistä Kemppien blogissa kommentoiduista asioista, eli ko. henkilön tarjoaman asianajopalvelun markkinoinnin sävyn ja luonteen sopimattomuudesta asianajajakunnan arvon mukaisuuteen. Asianajaja valitti hovioikeuteen, joka ei muuttanut valvontalautakunnan ratkaisua.

  (Suomen asianajajaliiton valvontakertomus 2007, s.45)

  VastaaPoista
 11. Itämainen kasvojen menetys on kuolemaakin kauheampi asia. Se on onneksi helposti korjattavissa riistämällä oma henki.

  Suomessa kunnianloukkaus on heikon egon horjuttamista joka on perinteisesti kuitattu samantien hansikkaiden ja miekkojen puutteessa kauhavalaisella seurusteluvälineellä.

  "Kuolla arvokkasti / kunniakkaasti / jopa sankarillisesti" on lohtua omaisille, muttei erota subjektia objektista joka on tapahtuman päätähtenä. Häntä asia surettaa kaikkein vähimmin vaikka luulisi asian olevan päinvastoin.

  VastaaPoista
 12. Kuninkaallisen kunnian loukkaus Lèse majesté on samanlainen lyömäase kuin idän pelikortti konsanaan. Sen kun vetää hihastaan, niin vastustaja kalpenee.

  Täällä Burman naapurissa on hallitus onnistunut sotkemaan asiansa tydellisesti. Kuningas yrittää vedota henkilökohtaisella arvovallallaan (kts. yllä) mutta pahalta näyttää. Alamäki on jyrkkää ja vauhti raju.

  Kirjoittaisin nimellä mutta tuntuu turvallisuuspoliisin verkkosensuuri torppaavan jokaisen lähetykseni, uuden verkko-osoitteen haun jne. Cached setsuuri jossa varmuuden vuoksi lyödään yhteys poikki tutknnan ajaksi. Se voi kestää 1 min - 1 vrk.

  VastaaPoista
 13. Onneksi tänään ei tarvitse loukata irlantilaisia. Mikä mahtava voitto kaikille eu-kansalaisille.
  Oudolta tuntuu tosin tavattomasti olla samaa mieltä opposition, tai lähemmin vasemmistolaisten kanssa.

  Ensimmäisen remmi-selkäsaunani sain kun kävin apteekista ostamassa rikkiä, salpietaria, hiiltä ja keltaista fosforia.
  Nämä tungin kotona isoon koeputkeen ja 2 rasiaa jouluisia tahtisadepuikkoja mukaan.
  Lämmitin koeputkea liekillä aikomuksena saada nitroglyseroolia. Olin nähnyt jonkun elokuvan tuolloin telkusta jossa kuljettivat sitä kuorma-autoilla Hyvin varovasti. Bogart taisi olla pääosissa.
  Kun seos ei alkanut sulamaan, lisäsin sinne vettä. Keittiö syttyi palamaan verhoineen päivineen. Ja mun tukka paloi.
  Onks tämä jokin pomminteko-ohje? Aikoinaan erilaiset ruutiohjeet oli kirjattuina Pienen Taikurin opaskirjassa.

  Ihan kiva tuonne Kavantsaarelle ja Viipuriin olisi mennä ja muuttaa suvun maisemille. Mutta kun en koskaan ryssiin mene edes vapaaehtoisesti käymään, niin se siitä.

  Olen aina ihmetellyt miksi kukaan ei käytä Internettiä Suomessa hyväkseen julkistamalla salaisia asiakirjoja, tai julkistamalla muita salaisia asioita suuremmassa määrin.

  Olen myös aina ihmetellyt näitä voimakkaita erimielisyyksiä FAKTOISTA?

  Miksi laki on tulkinnanvarainen niin usein, jopa selvissä asioissa? Onko ammattitaidon puttetta, ettei Hallituksen esitöissä tai muutoin valmisteluissa käydä läpi tarpeeksi faktaa ja kerrota riittävästi perusteluja?
  Ammattitaito siis puuttuu, jos kerran maalaisjärki ja sen käyttö antaa parempia lopputuloksia kuin vuosien asiantuntemus lainsäätäjillä.
  Kuka, miten ja missä kouluttaa näitä lainsäätäjiä?

  Tietystä syystä jouduin kerran lueskelemaan asunto-osakeyhtiölakia. Kävin läpi kaikki perustelut, lausunnot jne.
  En vieläkään ymmärrä miksi ko. laki on täysin epäselvä ja jättää mielettömiä aukkoja, kuten tämä tulevakin esitys laista.
  Ei eletä tätä päivää, eikä osata ennakoida tulevaa.

  Ei kai monikaan uskalla kirjoittaa blogiinsa asioita, joita esimerkiksi 60-luvun tietosanakirja-tyyppisissä julkaisuissa esitettiin aivan normaaleina asioina.
  Eli monessa suhteessa on havaittavissa hyvin hurjaa itsesensuuria.

  VastaaPoista
 14. Kerran minua vastaan tehtiin tutkintapyyntö julkisesta kunnianloukkauksesta, oliko nyt ilman vai vastoin "parempaa tietoa", en muista. ...
  Tilannehan näytti jo uhkaavalta
  - juttu meni syyteharkintaan paikkakunnalta viran saaneelle vanhalle kaverilleni.

  VastaaPoista
 15. KUNNIANPALAUTUS/-KOROTUS !!
  Pitais touhuta kovasti myos positiivisella puolella !
  Olen Latvian paakaupungissa Riikassa ja katselin komeaa,
  hienoa, suurta,
  uutta patsasta, jolla Oskar Kalpaksen kunnia on nostettu korkealle latvialaisten sieluihin.
  Eversti Kalpaks kaatui 1919 taistellessaan Latvialle vapautta ja sytyttaessaan latvialaista vapauden tahtoa, kertoo laatta.
  Kalpaks siis maksoi 'tayden' hinnan, kuten meilla esim. JR 49:n komentaja Wahlbeck tai humppilalainen Tuomola (Aamu Heinjoen tiella). --Taitavat muut [tai ainakin valtaosa]
  Mannerheimristin ritarit olla naita
  'osamaksulla' tai melkein ilman maksua mukaan paasseita.

  KUNNIANKOROTUS ja PATSAS Wahlbeckille!! Mallia voi ottaa Kalpaksen patsaasta. !! --Mita niista osamaksukavereista aina puhutaan??-- Pantais kerrankin hihat heilumaan 'tayden maksun' suorittaneen kunniaksi!
  Kemppinen asialle!

  VastaaPoista
 16. ad Jarmom

  Parempaa on luvassa. EU-normeissa ei ole esitöitä lainkaan. Jos satuit olemaan käytävällä keskustelemassa, saatat tietää syitä ja seurauksia. Oikeus rapautuu silmiemme edessä käytäväkompromisseiksi, joista sopijat eivät ymmärrä edes peruskäsiteitä - edes omassa kansallisessa lainsäädännössään.

  VastaaPoista
 17. Itämainen kasvojen menetys...

  ei - meillä on se suomalainen kasvojen menetys vallalla. Kun poistut kahvipöydästä täällä etelässä, niin tikarit silpovat paikkasi. mä en ole kohdannut samaa missään muualla... ja tekisi suunnattomasti mieli vetää kunnolla "turpaan" näitä ääliöitä.

  VastaaPoista
 18. Muuten voiko nimimerkillä olla kunniaa, jota voi loukata?

  VastaaPoista
 19. Ad Toipila: Hyvä kysymys. Ei.

  Suojan kohteena on periaatteessa se arvonanto, jota ihminen voi edellyttää yhteisöissään.

  Siten yleisesti tunnettu lempinimi tai nimimerkki on eri asia. "Bisquit" on Seppo Ahti - yleisesti tunnettu.

  VastaaPoista
 20. Pitääpä alkaa tarkemmin harkita mitä mistäkin ja milloin kommentoi. Monet meistä lienevät töissä, joissa lähes kaikki materiaali on vähihntää parilla yksityisellä (=sopimukset, erikseen sitoutetut policyt ym)-tai virallisnormilla sanktioitu ei-julkisiksi, yleensä salaisiksi. Refleksinomaisella kommentoinnilla voi tulla laulaneeksi liikaa, esimerkiksi sisäpiiritiedon osaltahan sanktiouhka ei edellytä hyötymistarkoitusta. Onneksi tämä blogi kuitenkin on yleensä niin korkealla abstraktiotasolla, ettei vaaraa ehkä ole. Mutta silloin kun Kemppinen tähtää mundaaniin ja tarkkaan, asiat ovat usein dynamiittia (Karjala takaisin, Jokela, Kanerva jne).

  Syyttäjän käyttämä ilmaisu erilaisine tulkintoineen tuo mieleen poliisin kotikuolemien tiedotteissa viljelemän "kuolemantapaukseen ei liity rikosta". Sen lukee lehdestä uutisesta vaivoitta, mutta lähipiirin vainajaa koskevana vihlaisee mojovasti.

  JarMomille: ei AsOyL minusta hullumpi ole, en tosin sovella sitä aivan päivittäin, viikoittain kyllä. Uudesta olen julkiset aineistot lukaissut, mikä niissä Sinua mättää?

  VastaaPoista
 21. "voiko nimimerkillä olla kunniaa, jota voi loukata?

  Hyvä kysymys. Ei."

  Mutta:
  En kai saa "huoritella" tuntematonta(kaan) rouvashenkilöä kadulla? Olisihan se kunnian loukkausta?
  Kuinka siis nimetön (tai nimimerkki) voisi olla vapaata riistaa?

  VastaaPoista
 22. Hyvä nimimerkki Jarmom: millaiseen koeputkeen saa mahtumaan kaksi rasiallista tähtisadetikkuja ynnä vielä nuo rikit ja muut? Nitroglyserolia saisi varmaan paremmin valmistetuksi glyserolista, rikkihaposta ja typpihaposta, jos nyt joku haluaa vaarantaa näkönsä, kätensä tai kasvonsa.

  Vähän ikävää toisaalta, ettei kemiasta kiinnostunut nuori ihminen enää saane hankituksi juuri mitään kiinnostavia aineita. Toivottavasti opettajat koulussa pystyvät esittämään turvallisesti näyttäviä reaktioita...

  VastaaPoista
 23. Ad Anonyymi:

  Jos siinä on toisia kuulemassa, ei saa.

  Raja on kyllä hatara. Erään oikeustapauksen mukaan haistattelu suljetussa kirjeessä katsottiin kuitenkin kunnianloukkaukseksi.

  Kallistuisin sille kannalle, että huorittelua ja haukkuminen jokseenkin tyhjälle kadulla olisi vain pahennusta herättävää käyttäytymistä eli sama asia kuin kovaääninen mäykkääminen ja kiroilu.

  VastaaPoista
 24. Hyvä nimi J. J. Marjanen:lle:

  Ikää oli noin 7v ja koeputkisarjan ostin Miekkiön sekatavarakaupan varastosta, rojujen joukosta. Olin kerännyt sen saadakseni 2 kuukautta jätepaperia. Putki oli jotakuinkin 4cm halkaisijaltaan.
  Ja mitä tulee siihen nitroglyseroolin valmistukseen, niin tuolloin ei Pikku taikurin kirjassa kerrottu mitään mainitsemistasi aineista.

  VastaaPoista
 25. Rienzille:
  JarMomille: ei AsOyL minusta hullumpi ole, en tosin sovella sitä aivan päivittäin, viikoittain kyllä. Uudesta olen julkiset aineistot lukaissut, mikä niissä Sinua mättää?

  Mättää ensinnäkin isännöitsijän kelpoisuus.
  Isännöitsijä todellisuudessa päättää yksin talokohtaisesti miljoonien eurojen urakoista. Hyvin harvoin taloyhtiön hallitus tähän puuttuu osaamattomuuttaan tai vastuunpelossaan.
  Tässä kaupungissa kysyin eräältä isännöitsijältä montako rehellistä isännöitsijää hän tuntee. Vastasi että kahdeksan ja ettei hän itse kuulu näihin.
  Isännöitsijälle kovempi korvausvastuu. Kiinteistöliiton kannanotoista ei kannata välittää.

  Pitäisi olla laki, jolla joku hallituksen jäsen automaattisesti olisi vastuussa kuittitarkastuksesta. Eli kävisi 2x vuodessa läpi isännöintitoimistossa yhtiön kuitit.

  Mättää yhtiöjärjestyksessä kohta joka liittyy yhdenvertaisuuteen, eli esimerkiksi liikehuoneistojen vastikemäärä joka usein on kaksinkertainen. Tällöin liikehuoneistot joutuvat osallistumaan remonttikustannuksiin 2x osuudella, vaikkeivät hyödy niistä periaatteessa mitään.

  Toiminimen saisi kirjoittaa as.oy:ssä vain 2 henkilöä yhdessä.

  Pikkujutuissa mätää se, ettei taloyhtiön hallituksen tarvitse vastata kirjallisesti osakkaan ennen yhtiökokousta esitettämiin kysymyksiin. Suullinen vastaus jää usein torsoksi, koska pöytäkirjantarkastajat eivät usein osaa kaikkea kirjata.

  Tiedän 4 vuoden ajalta 8 taloyhtiötä, joissa remonttikustannukset per talo olivat noin 1-2 miljoonaan euroa.
  Sama pieni piiri hoiti urakkavalvonnat, putkiremontit, julkisivuremontit kalleimmalla tavalla ja jotkut vetävät välistä miljoonia.

  Hallituksen tiedonantovelvollisuutta osakkaille olisi lisättävä. Raja voisi olla yli 100.000 arvoiset urakat.

  Ehdotuksia minulla olisi lukuisa määrä lisää täältä todellisesta elämästä.

  VastaaPoista
 26. ad JarmOm

  Koeputket... pyh. Nykymuksuilla on hineemmät pelit. Löysin netistä juuri risteilyohjuksen ohjeet ja päiväkirjan sellaisen rakentamisesta. Koorninaatteja vain peliin ja pam. eikä maksa paljoa. Nuoret keksijät ja kokeilijat ovat vaarallisempia kuin aikaisemmin

  VastaaPoista
 27. Pomminrakennus pitäisi olla kouluaineena.

  VastaaPoista
 28. JarMom: "Lämmitin koeputkea liekillä aikomuksena saada nitroglyseroolia. Olin nähnyt jonkun elokuvan tuolloin telkusta jossa kuljettivat sitä kuorma-autoilla Hyvin varovasti. Bogart taisi olla pääosissa."

  Olisko ollut Yves Montand ja ? Näyttää olevan DVD:nä tarjolla ja arvostelukin löytyy DVDPlazalta.

  VastaaPoista
 29. Antille:

  Niinpä näkyy olevan. Näin vuosikymmenet muuntavat muistoja.
  Joku jännittävä siltakohtaus on jäänyt mieleen ja erämaassa ajelivat kapealla jyrkänteellä...
  Kiitos vinkistä ja elokuva hankittava.
  Ja se oli silloin nitroglyseriini, josta syystä nykyisin nitroglyseroolia.

  VastaaPoista
 30. JarMomille AsOYL:sta

  Esittämäsi tosiaan olivat kaikki tärkeitä, osa erittäinkin tärkeitä pointteja. Jo nykyinenkin laki mahdollistaa niistä useimmat, se vain että meikäläisessä järjestelmässä gryndausvaiheessa tulee tehtyä kovin sabluunamaisesti, eikä YJ:iä hevin muutella. Yksi mahdollisuus voisi olla jonkinlaisen kuluttajaneuvonnan ulottaminen asukkaille tai kiinteistöyhtiöasiamiehen tehtävän perustaminen kuurnimaan pahimmat epäkohdat ja ohjaamaan best practice -käytöntöjen muodotumista ja yleistämistä.

  Mutta minulla tosiaan hieman etäinen suhde näihin, en ole erityisempi asiantuntija.

  Uuden AsOYL:n valmistelusta, kuten varmaan tiedätkin, voi lukea netissä esimerkiksi täältä:

  http://www.om.fi/Etusivu/Vireilla/
  Saadoshankkeet/Yhtiooikeus/1145624754585

  VastaaPoista
 31. MacGyverissa kuljettivat vanhaa (hikoilevaa) dynamiittia..

  VastaaPoista
 32. Rienzille AsOYL:sta:

  Kiitos linkistä. Lukaisin uudemman kerran.
  Ihmetystäni herättää monikin asia.
  Yhtenä esimerkkinä parin vuoden takainen artikkeli HS:ssa, jossa rikoskomissaari kertoi yleistyneistä petoksista AsOy:ssä. mainiten kuusi esimerkkiä. Yksikään tuolloisista isännöitsijöiden petoksista ei olisi onnistunut, jos AsOy:n hallituksen jäsen oli tarkistanut kuittikohtaisesti isännöitsijän hankinnat taloyhtiölle.
  Ymmärtääkseni kyse on kymmenistä miljoonista euroista vuositasolla.

  Pienin vaatimus näihin esityksiin olisi pyytää lausunto poliisiviranomaisilta, joilla on ns. yleistä tietoa käytännön elämästä.

  En usko olevan vaikeaa lisätä lakiin/asetuksiin pykälää taloyhtiön hallituksen toiminnasta, jossa velvoitetaan hallituksen jäsenen käyvän vuosittan kuitit läpi.

  Jo tämä yksi pieni kommervenkki takaisi isännöitsijöiden varovaisuuden toiminnoissaan.

  Jonkin uuden lain pitäisi helpottaa, nopeuttaa ja yksinkertaistaa toimintoja, mutta sitä uusi AsOy-laki ei todellakaan tee. Täysi raakile.

  VastaaPoista
 33. Vapaa tiedonvälitys on hyvä asia. Netin levikki on kuitenkin suuri. Jotkut googlettavat pommiohjeita. Joku prosentti kokeilee ja aiheuttaa tuhoa 100 %:n todennäköisyydellä.
  Politiikkaa kaivattaisiin?
  Toi filmissä näkyvä räjäytys muistuttaa ikävästi törkeää tuhotyötä. Noita ovat kuvanneet youtubeen paljon. Kenenköhän mummonmökki tuossa räjähti?

  VastaaPoista
 34. Risteilyohjukset onnistuvat harvoilta. jännityksellä odotan, milloin Suomessa luetaan tällaisista lehdissä. Nuo ovat varmaankin ampuma-aseita, vaikkei panos räjähtäisikään. Jenkeissä teini teki autotallissaan ydinreaktorin runsas vuosi sitten. Kyllä lähtee.

  VastaaPoista
 35. Jaa että geneerisestä homohuorittelusta voi tulla sanktioita? Eikö kuitenkin sen lain perimmäinen tarkoitus ollut ehkäistä totena esitettyjä pötypuheita siitä miten tohtori Nönnönnöö pitää vastaanottoa viinapäissään ja puhkoo potilaidensa hampaita porallaan? Siis sellaisia jotka 1) ovat osoitettavissa epätosiksi ja 2) jotka joku voisi ottaa kirjaimellisena totuutena?

  Nimittäin jos toisten ihmisten _tunteiden_ loukkaamisestakin jo rankaistaan niin eipä voi muuta sanoa kuin että kansallissosialismi on yllättävän hyvin voimissaan.

  Pikemminkin pitäisi säätää yleinen loukkaamisvelvollisuus, joka edellyttää että jokainen kansalainen vittuilee päivässä kokeiluluontoisesti jokaiselle tapaamalleen, ja jos joku osoittaa tästä ahdistumisen merkkejä, seuraa tätä kohdetta vähintään tunnin lakkaamatta vittuillen. Ongelma ei nimittäin ole koskaan siinä joka herjaa, vaan siinä kusipäässä joka kuvittelee olevansa oikeutettu loukkaantumaan.

  VastaaPoista
 36. ad anon.

  ...kotirauha, kirkkorauha, naisrauha. Hyvä on myös mielenrauha. Lapsi ei silloin huuda.

  VastaaPoista
 37. Netissä voi tosiaan tehdä kaikenlaista. Tämän linkin tarkoituksena ei ole kannustaa videosta ilmenevään ideologiaan vaan keskustelemaan ilmaisuvapaudesta netissä

  Onneksi linkki ei johda lapsipornoon. Mutta olisiko tuossa jonkin sortin kiihotusta etniseen syrjintään. Olkoon tämä ilmoitus ohikulkeville syyttäjille, jos katsovat aiheelliseksi puuttua asiaan.

  VastaaPoista
 38. Arvon Kemppinen ja palstaa seuraavat

  On todella valitettavaa että Suomessa on rajattu kaksintaisteluoikeus pois käytöstä

  Seppo Lehto
  Muhammed pilakuvataiteilija
  Tampere
  Suomi-Finland

  VastaaPoista
 39. Tämä jo aika ikivanha juttu on kaivautunut esiin aika erikoisella tavalla. Maininta tästä ei-hirveän-kunniakkaasta kunnianloukkaussyytöksestä on kadonnut kyseistä aasinajajaa käsittelevästä wikipedia-artikkelista. Lisäksi poisto on tehty eduskunnan koneelta.

  VastaaPoista
 40. Juttu on vielä ikivanhempi kuin edellistä kommenttia kirjoittaessa, mutta elää silti edelleen. Nyt samaiselta
  eduskunnan koneelta on yritetty lisätä tieto siviilikanteena ajettavasta kunnianloukkausjutusta. Samalta koneelta on myös yritetty poistaa artikkelista tietoa lisensiaattityön 'Valtiollisen siirtymävaiheen vaikutuksesta kiinteistönomistukseen erityisesti silmällä pitäen Karjalaa' olemassaolosta ja välillä vaadittu koko artikkelin poistamista. Mielenkiintoista, vai mitä?

  VastaaPoista