Sivun näyttöjä yhteensä

22. syyskuuta 2005

LAKIPROFESSORIT

     
HELSINGIN YLIOPISTON OPETTAJA- JA VIRKAMIESLUETTELO 1918 - 2000

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TIEDEKUNTAHALLINTO
     
     

Dekaani

1906-26 Chydenius, Wilhelm
1926-36 Cederberg, Lauri
1936-42 Sjöström, Bertil
1942-47 Haataja, Kyösti
1947-51 Merikoski, Veli
1951-60 Rekola, Aarne
1960-62 Sipilä, Arvo
1962-65 Melander, Ilmari
1966 Kastari, Paavo
1966-67 Castrén, Erik
1967-72 Ylöstalo, Matti
1972-76 Jokela, Heikki
1976-84 Holopainen, Toivo
1984-98 Hidén, Mikael
1998- Mäenpää, Olli

Varadekaani

1924 Moring, Klas Anders
1924-26 Erich, Rafael
1926 Tulenheimo, Antti
1926 Cederberg, Lauri
1926-30 Willgren, Karl
1930-36 Sjöström, Bertil
1936-45 Kaira, Kaarlo
1945-47 Merikoski, Veli
1947-51 Rekola, Aarne
1951-60 Sipilä, Arvo
1960-62 Melander, Ilmari
1962-65 Kastari, Paavo
1966-67 Ylöstalo, Matti
1967-71 Jokela, Heikki
1971-75 Broms, Bengt
1975-76 Holopainen, Toivo
1976-78 Broms, Bengt
1978-84 Hidén, Mikael
1984-91 Hoppu, Esko
1992-98 Kangas, Urpo
1998-00 Frände, Dan
2001- Hemmo, Mika (I)
2001- Lahti, Raimo (II)

     

Tiedekuntasihteeri:

1969-72 Perttunen, Olli Heikki Juhani (* 1938)
1972-73 Korppi-Tommola, Juha Kaarle Kustaa (* 1949)
1973-74 Laitinen, Hannu Ilmari (* 1951)
1975-92 Riikonen, Ritva Irmeli (* 1930)
1992- Pellinen, Tarja Liisa Irene (* 1953)

Opintosihteeri:

1972 Korppi-Tommola, Juha Kaarle Kustaa (* 1949)
1972-73 Ellilä (sitt. Mattila), Riitta Liisa (* 1949)
1973-76 Oesch, Rainer Kristian (* 1948)
1976-80 Salminen, Timo Ilmari (* 1951)
1981-84 Mertano, Silja Sinikka (* 1940)
1985- Markkanen, Riitta Hannele (* 1958)


YKSITYISOIKEUS


Työoikeuden professori

Virka perustettiin uud.järj. 1852 talousoikeuden ja kansantaloustiet. prof. virkana, muut. talousoikeuden prof. viraksi 1906 ja työoikeuden prof. viraksi 1952

1909-28 Moring, Klas Anders (* 1874 † 1928)
1941-62 Sipilä, Kyösti Arvo (* 1898 † 1974)
1967-82 Suviranta, Antti Johannes (* 1923)
1985- Tiitinen, Kari-Pekka (* 1944)

Siviilioikeuden professori (I)
Virka perustettiin Suomen siviilioikeuden prof. virkana jaossa 1898, nimenmuutos 1952

1901-26 Chydenius, Jakob Wilhelm (* 1863 † 1926)
1931-56 Kivimäki, Toivo Mikael (* 1886 † 1968)
1959-80 Ylöstalo, Matti Viljo (* 1917)
1983- Aurejärvi, Erkki Ilmari (* 1941)

Kauppaoikeuden professori
Virka perustettiin Alfred Kordelinin lahjoitusvaroilla 1922, siirtyi valtionrahoitukseen 1946
1924-43 Cederberg, Lauri Antero (* 1881 † 1943)
1949-61 Heikonen, Arvo Rafael (* 1892 † 1961)
1967-76 Drockila, Lauri Mauno Juhani (* 1918)
1978-83 Aro (sitt. Haarmann), Pirkko-Liisa (* 1938)
1987- Rissanen, Kirsti Kaarina (* 1943)

Siviilioikeuden professori (II)
Per. vaiht. virkana 1924, muut. kiinteäksi 1938
1927-32 Tawaststjerna, Werner Ilmari Fredrik (* 1879 † 1932)
1936-56 Caselius, Ano Ilmari (* 1893 † 1978)
1960-78 Zitting, Simo Johannes (* 1915)
1983-90 Wirilander, Heikki Juhani (* 1935)
1993- Tepora, Jarno Kalervo (* 1948)

Ympäristöoikeuden professori
Virka perustettiin talousoikeuden prof. virkana 1927, muutettiin maa- ja vesioikeuden prof. viraksi 1952, ympäristöoikeuden prof. viraksi 1996
1928-48 Haataja, Kyösti (* 1881 † 1956)
1951-68 Melander, Gustaf Henrik Ilmari (* 1904 † 1987)
1971-96 Hyvönen, Veikko Olavi (* 1929)
1997- Hollo, Erkki Johannes (* 1940)

Siviili- ja kauppaoikeuden professori (ruotsink.)
Siviilioikeuden prof. virka perustettiin 1938, muut. siviili- ja kauppaoikeuden professuuriksi 1953
1940-51 af Hällström, Erik Mikael (* 1897 † 1951)
1954-76 Godenhielm, Berndt Adolph Fredrik Leonard (* 1913 † 1998)
1981- Wilhelmsson, Thomas Knut Johannes (* 1949)

Siviilioikeuden (perhe- ja perintöoikeuden) prof.
Per. ylim. prof. virkana 1968, muut. vars. prof. 1977
1970-97 Aarnio, Aulis Arvi (* 1937), ylim. prof. 70-77
1999- Kangas, Urpo Pekka Antero (* 1951)

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professori
Per. ylim. prof. virkana 1971, muut. vars. prof. 1977
1973-98 Hoppu, Esko Heikki (* 1935), ylim. prof. 73-77
1999- Hemmo, Mika Antero (* 1968), ma prof.

Henkilökoht. ylim. professorit
1947-49 Heikonen, Arvo Rafael (* 1892 † 1961), siviilioikeus
1952-60 Rautiala, Martti Fredrik (* 1908), siviilioikeus
1960-66 Halila, Jouko Juhani (* 1916), siviili- ja siviiliprosessioikeus
1975-83 Sarkko, Kaarlo (* 1938 † 1983), työoikeus
1987- Majamaa, Vesa Veikko (* 1945), ympäristöoikeus

Siviilioikeuden apulaisprofessori/ 1998- professori
Virka perustettiin hallinto-oikeuden ja taloustieteen apulaisen virkana 1890, muutettiin julkisen oikeuden apul. viraksi 1925, yleisen lainopin ja siviilioikeuden apul. viraksi 1932 ja siviilioikeuden apul. viraksi 1949
1905-23 Talas, Onni Eugen Alexander (* 1877 † 1958)
1926-31 Björkstén, Sigurd Ragnar (* 1897 † 1968)
1934-36 af Hällström, Erik Mikael (* 1897 † 1951)
1941-51 Melander, Gustaf Henrik Ilmari (* 1904 † 1987)
1953-60 Zitting, Simo Johannes (* 1915)
1969-73 Hoppu, Esko Heikki (* 1935)
1976-87 Castrén, Martti Erik Olavi (* 1940)
1989-94 Routamo, Eero Rainer (* 1934)
1998- Sisula-Tulokas, Lena Margareta Valentine (* 1945)

Siviilioikeuden apulaisprofessori/ 1998- professori
Virka perustettiin siviilioikeuden sekä kauppaoikeuden apulaisen virkana jaossa 1921, muut. siviilioikeuden apul. viraksi 1949
1924-36 Hernberg, Verner Alarik (* 1869 † 1941)
1937-47 Heikonen, Arvo Rafael (* 1892 † 1961)
1948-52 Vihma, Väinö Géza (* 1907 † 1958)
1955-61 Brusiin, Karl Otto (* 1906 † 1973)
1964-69 Huttunen, Aatto Allan (* 1928)
1973-78 Aro (sitt. Haarmann), Pirkko-Liisa (* 1938)
1982-83 Aurejärvi, Erkki Ilmari (* 1941)
1987-99 Kangas, Urpo Pekka Antero (* 1951)

Siviilioikeuden apulaisprofessori/ 1998- professori
Virka perustettiin apulaisen virkana 1936
1937-39 Raninen, Huugo Valtter (* 1899 † 1987)
1946-52 Rautiala, Martti Fredrik (* 1908)
1955-59 Ylöstalo, Matti Viljo (* 1917)
1967-69 Kyläkallio, Reino Juhani (* 1930)
1971- Kivivuori, Antti Kustaa (* 1940)

Työoikeuden apulaisprofessori/ 1998- professori
Virka perustettiin 1970
1971-75 Sarkko, Kaarlo (* 1938 † 1983)
1977-82 Koskinen, Pirkko Kaarina (* 1932)
1986- Mikkola, Matti Lauri Antero (* 1945)

Maa- ja vesioikeuden apulaisprofessori
Virka perustettiin 1974 ja lakkautettiin 1995
1977 Hollo, Erkki Johannes (* 1940)
1982 Wirilander, Heikki Juhani (* 1935)
1986 Majamaa, Vesa Veikko (* 1945)
1989-95 Vihervuori, Aimo Pekka (* 1950)

Kansainväl. yksityisoikeuden, erityisesti ulkomaankaupan oikeuden apulaisprof./ 1998- prof.
Virka perustettiin 1983
1989-96 Buure-Hägglund, Ritva Kaarina (* 1942)

Kauppaoikeuden apulaisprofessori/ 1998- prof.
Virka perustettiin 1986
1988- Castrén, Martti Erik Olavi (* 1940)


Dosentit

1926-29 Haataja, Kyösti (* 1881 † 1956), talousoikeus
1926-36 Caselius, Ano Ilmari (* 1893 † 1978), siviilioikeus
1933-34 af Hällström, Erik Mikael (* 1897 † 1951), siviilioikeus
1936-49 Beckman, Rudolf Karl (* 1889 † 1974), merioikeus
1938-49 Hakulinen, Yrjö Juho (* 1902 † 1974), siviilioikeus
1940-50 Palmgren, John Gunnar (* 1908 † 1953), siviili- ja kauppaoikeus
1941-47 Rekola, Tyyko Aarne Johannes (* 1893 † 1965), siviilioikeus
1947-48 Vihma, Väinö Géza (* 1907 † 1958), kauppaoikeus
1951-61 Hannikainen, Antti Juhana (* 1910 † 1976), siviilioikeus
1952-54 Godenhielm, Berndt Adolph Fredrik Leonard (* 1913 † 1998), kauppa- ja siviilioikeus
1953-58 Olsson, Curt Olof (* 1919), kauppaoikeus
1954-55 Ylöstalo, Matti Viljo (* 1917), siviilioikeus
1954-71 Manner, Eero Johannes (* 1913 † 1999), maa- ja vesioikeus
1956-58 Vuorio, Jorma Heikki Elias (* 1913 † 1958), siviili- ja työoikeus
1957-83 Telaranta, Kaarlo Armas (* 1915), siviilioikeus
1958-69 Aaltonen, Aimo Olavi (* 1919 † 1999), kauppaoikeus
1961-75 Muukkonen, Pertti Juhani (* 1927), siviilioikeus
1965-76 Erma, Reino Mauri (* 1922), siviilioikeus
1965-67 Drockila, Lauri Mauno Juho (* 1918), kauppaoikeus
1967-69 Hoppu, Esko Heikki (* 1935), siviili- ja kauppaoikeus
1968-72 Riska, Olof Wilhelm (* 1919 † 1994), siviili- ja kauppaoikeus
1968-70 Aarnio, Aulis Arvi (* 1937), siviilioikeus, uud. dosentti 97-
1968-89 Routamo, Eero Rainer (* 1934), siviili- ja kauppaoikeus, uud. dos. 94-
1968-75 Pekkanen, Raimo Oskari (* 1927), siviili- ja työoikeus
1969-71 Sarkko, Kaarlo (* 1938 † 1983), työoikeus
1970-74 Pietilä, Jorma Kullervo (* 1913 † 1974), maa- ja vesioikeus
1970-71 Hyvönen, Veikko Olavi (* 1929), kiinteistöoikeus
1972-73 Aro (sitt. Haarmann), Pirkko-Liisa (* 1938), siviilioikeus
1976-82 Havansi, Erkki Elias Tapani (* 1941), siviili- ja siviilitäytäntöönpano-oikeus
1977-97 Hollo, Erkki Johannes (* 1940), maa- ja vesioikeus
1978-82 Aurejärvi, Erkki Ilmari (* 1941), siviilioikeus
1978-81 Wilhelmsson, Thomas Knut Johannes (* 1949), siviilioikeus
1979-95 Kallio, Teuvo Kalervo (* 1931), työoikeus
1980-82 Wirilander, Heikki Juhani (* 1935), kiinteistöoikeus
1981-86 Mikkola, Matti Lauri Antero (* 1945), sosiaalioikeus
1981-87 Rissanen, Kirsti Kaarina (* 1943), kauppaoikeus
1982- Mahkonen, Sami Tapio (* 1948), perheoikeus
1982-86 Majamaa, Vesa Veikko (* 1945), ympäristöoikeus
1982-97 Koskinen, Pirkko Kaarina (* 1932), työoikeus
1984- Holma, Kyösti Matias (* 1942), ympäristöoikeus
1984-89 Vihervuori, Aimo Pekka (* 1950), ympäristöoikeus
1984-87 Kangas, Urpo Pekka Antero (* 1951), perhe- ja perintöoikeus
1985-93 Tepora, Jarno Kalervo (* 1948), siviilioikeus
1985- Bruun, Niklas Gabriel (* 1950), työoikeus
1987-98 Sisula-Tulokas, Lena Margareta Valentine (* 1945), kauppaoikeus
1988- Takki, Tapio Toivo Juhani (* 1936), siviilioikeus
1989- Pöyhönen, Juha Kalevi (* 1953), siviilioikeus
1990- Rudanko, Matti Kalevi (* 1950), siviilioikeus
1990- Helin, Markku Juhani (* 1948), siviilioikeus
1993- Kuusiniemi, Kari Juhani (* 1960), ympäristöoikeus
1994- Toiviainen, Heikki Tapio (* 1953), kauppaoikeus
1994- Halila, Heikki Juhani (* 1952), siviilioikeus
1996- Hemmo, Mika Antero (* 1968), siviilioikeus
1997- Oesch, Rainer Kristian (* 1948), immateriaalioikeus
1997- Saloheimo, Jorma Oskari (* 1953), työoikeus
1997- Timonen, Pekka Veikko Juhani (* 1960), kauppaoikeus
1998- Kaisto, Janne Mikael (* 1969), siviilioikeus
1998- Ekroos, Ari Ilkka (* 1962), ympäristöoikeus
1999- Lohi, Eino Tapani (* 1965), siviilioikeus
2000- Salokannel, Päivi Marjut (* 1959), siviilioikeus
2000- Välimäki, Pertti Sakari (* 1950), siviilioikeus

Yliassistentit

Kauppaoikeus:
1971-77 Havansi, Erkki Elias Tapani (* 1941)
1978-81 Wilhelmsson, Thomas Knut Johannes (* 1949)
1981-87 Rissanen, Kirsti Kaarina (* 1943)
1987-97 Oesch, Rainer Kristian (* 1948)

Siviilioikeus:
1971-73 Aro (sitt. Haarmann), Pirkko-Liisa (* 1938)
1974-76 Castrén, Martti Erik Olavi (* 1940)
1976-81 Aurejärvi, Erkki Ilmari (* 1941)
1981-84 Majamaa, Vesa Veikko (* 1945)
1984-93 Tepora, Jarno Kalervo (* 1948)

Yksityisoikeus:
1975-77 Koskinen, Pirkko Kaarina (* 1932)
1978-82 Havansi, Erkki Elias Tapani (* 1941)
1982-88 Mahkonen, Sami Tapio (* 1948)
1990-94 Koulu, Risto Sakari (* 1949)
1995- Halila, Heikki Juhani (* 1952)
1995- Toiviainen, Heikki Tapio (* 1953)
1997- Välimäki, Pertti Sakari (* 1950)
1997-99 Hemmo, Mika Antero (* 1968)

Siviili- ja kauppaoikeus (ruotsink.):
1990- Bärlund, Johan Christian (* 1964)


OIKEUDEN YLEISTIETEET

Yleisen oikeustieteen ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori
Virka perustettiin roomalaisen ja kansainvälisen yksityisoikeuden sekä lainopillisen ensyklopedian prof. virkana uud.järj. 1907, muut. yleisen oikeustieteen ja kansainvälisen yksityisoikeuden prof. viraksi 1959
1909-20 Ekström, Fritz Walter (* 1871 † 1920)
1929-38 Kaila, Elieser (Elpiö) (* 1885 † 1938)
1940-63 Alanen, Aatos Volmar (* 1894 † 1974)
1967-84 Jokela, Heikki Ensio (* 1917 † 2001)
1988- Klami, Hannu Tapani (* 1945 † 2002)


Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori
Virka perustettiin oikeushistorian ylim. prof. virkana 1907, muut. vars. prof. viraksi 1948, oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden prof. viraksi 1959
1908-37 Estlander, Ernst Henrik (* 1870 † 1949), ylim. prof.
1939-49 Hemmer, Ragnar Erik (* 1891 † 1975), ylim. prof. 39-48
1964-74 Blomstedt, Yrjö Reinhold Emanuel (* 1926 † 1994)
1978-92 Ylikangas, Heikki Eemeli (* 1937)
1995- Kekkonen, Jukka Tapani (* 1953)

Henkilökoht. ylimääräiset ja määräaikaiset professorit
1968-86 Makkonen, Kaarle Albert (* 1923 † 2000), yleisen oikeustieteen henk. ylim. prof.
1984- Uusitalo, Paavo Artturi (* 1939), oikeussosiologian henk. ylim. prof.
1995- Joutsamo, Kari Juhani (* 1946), Eurooppaoikeuden ma prof.
1997- Nousiainen, Kevät Iiris Maria (* 1950), naisoikeuden ma prof.

Yleisen lainopin ja lainopin ensyklopedian apulainen
Virka perustettiin 1890, jaettiin 1921
1910-20 Gadolin, Alexander Wilhelm (* 1868 † 1939)

Kansantaloustieteen apulaisprofessori /1998- prof.
Virka perustettiin kansantaloustieteen, finanssiopin ja tilastotieteen apulaisen virkana 1898, muutettiin kansantaloustieteen apulaisen viraksi 1949
1901-22 Willgren, Karl Salomon (* 1865 † 1947)
1935-45 Harmaja, Leo (* 1880 † 1949)
1957-62 Kaitila, Esa Heikki (* 1909 † 1975)
1968-69 Leponiemi, Arvi Kalevi (* 1926)
1975- Heimonen, Matti Olavi (* 1944)

Suomalaisen lakikielen apulainen
Virka perustettiin 1906 ja lakkautettiin 1927
1910-25 Helminen, Heimo (* 1878 † 1947)

Oikeusssosiologian apulaisprofessori
Virka perustettiin 1975 ja lakkautettiin 1986
1978-84 Uusitalo, Paavo Artturi (* 1939)


Dosentit

1925-29 Kaila, Elieser (Elpiö) (* 1885 † 1938), lainopin ensyklopedia
1928-39 Hemmer, Ragnar Erik (* 1891 † 1975), oikeushistoria
1949-55 Brusiin, Karl Otto (* 1906 † 1973), yleinen oikeustiede
1961-63 Jokela, Heikki Ensio (* 1917 † 2001), kansainv. yksityisoikeus ja vertaileva oikeustiede
1966- Sundström, Georg Oliver Zacharias (* 1936), kansainvälinen yksityisoikeus
1966-68 Makkonen, Kaarle Albert (* 1923 † 2000), oikeusteoria
1979-87 Buure-Hägglund, Ritva Kaarina (* 1942), kansainvälinen yksityisoikeus
1980-88 Klami, Hannu Tapani (* 1945), yleinen oikeustiede
1981- Grönfors, Martti Jaakko (* 1942), oikeussosiologia
1982- Mattila, Heikki Eero Sakari (* 1947), vert. oikeustiede
1986- Esko, Klaus Timo Tapani (* 1952), kansainvälinen yksityisoikeus
1987- Tyynilä, Markku Uolevi (* 1943), oikeushistoria
1988-95 Kekkonen, Jukka Tapani (* 1953), oikeushistoria
1988- Joutsen, Matti Tapani (* 1951), kriminaalipolitiikka
1989- Mincke, Wolfgang Georg (* 1943), yleinen oikeustiede
1989- Laitinen, Ahti Ilkka (* 1946), oikeussosiologia
1990- Letto-Vanamo, Pia Tellervo (* 1954), oikeushistoria
1991- Korpijaakko-Labba, Kaisa Kaarina (* 1954), oikeushistoria
1991- Tolonen, Hannu Mikael (* 1945), yleinen oikeustiede
1993- Rentto, Juha-Pekka (* 1959), oikeusfilosofia
1994- Kemppinen, Jukka Martti (* 1944), yleinen oikeustiede
1994- Nousiainen, Kevät Iiris Maria (* 1947), yleinen oikeustiede
1994- Kurkela, Matti Sakari (* 1954), kansainv. yksityisoikeus (kansainv. kauppaoikeus)
1994- Kyntäjä, Timo Pekka (* 1948), oikeussosiologia
1994- Paasivirta, Esa Juhani (* 1956), oikeusvertailu ja Eurooppaoikeus
1995- Pylkkänen, Anu Elina (* 1959), oikeushistoria
1996- Hatakka, Minna Maria Hannele (* 1963), yleinen oikeustiede
1998- Pihlajamäki, Heikki Tapio (* 1961), oikeushistoria
1998- Pajuoja, Jussi Pekka (* 1957), kriminaalipolitiikka
1999- Karonen, Petri Kalevi (* 1966), oikeushistoria
1999- Ojanen, Matti Mika-Tuomas (* 1966), Eurooppaoikeus
2000- Minkkinen, Panu Paavo (* 1957), oikeusteoria

Yliassistentit

1987- Kosonen, Pekka Sulevi (* 1950), oikeussosiologia
1997- Letto-Vanamo, Pia Tellervo (* 1954), oikeushistoria


JULKISOIKEUS

Kansainvälisen oikeuden professori
Virka per. uud.järj. 1907 valtio-oikeuden ja kansainv. oikeuden prof. virkana, muut. kansainv. oikeuden viraksi 1921, kansainv. oik. ja valtiosääntöoikeuden viraksi 1944 ja uud. kansainv. oikeuden viraksi 1994
1910-28 Erich, Rafael Waldemar (* 1879 † 1946)
1931-40 Björkstén, Sigurd Ragnar (* 1897 † 1968)
1945-67 Castrén, Erik Johannes Sakari (* 1904 † 1984)
1970-94 Broms, Bengt Henry Gabriel Arne (* 1929)
1994- Koskenniemi, Martti Antero (* 1953)

Finanssioikeuden professori
Virka per. 1907 hallinto-oikeuden prof. virkana, muutettiin finanssioikeuden prof. viraksi 1952
1908-18 Ståhlberg, Kaarlo Juho (* 1865 † 1952)
1922-32 Willgren, Karl Salomon (* 1865 † 1947)
1935-41 Tarjanne, Johannes Tapio (* 1901 † 1974)
1947-62 Rekola, Tyyko Aarne Johannes (* 1893 † 1965)
1964-71 Ikkala, Olli Kustaa (* 1927)
1975- Tikka, Kari Sulo (* 1944)

Valtio-oikeuden ynnä kansainväl. oikeuden prof.
Virka perustettiin professuurin jaossa valtio-oikeuden prof. virkana 1921, nimen ja alan muutos 1944
1933-55 Kaira, Kaarlo Kustaa (* 1886 † 1966)
1956-73 Kastari, Paavo Kristian (* 1907 † 1991)
1976- Hidén, Mikael Juhana Vilhelm (* 1939)

Hallinto-oikeuden professori (I)
Perustettu vaiht. virkana 1924, muut. kiinteäksi 1940
1925-30 Talas, Onni Eugen Alexander (* 1877 † 1958)
1941-70 Merikoski, Veli Kaarlo (* 1905 † 1982)
1973-88 Holopainen, Toivo (* 1929)
1991- Tuori, Kaarlo Heikki (* 1948)

Julkisoikeuden professori (ruotsink. virka)
Virka perustettiin 1940
1940-46 Björkstén, Sigurd Ragnar (* 1897 † 1968)
1948-63 Palme, Walter Armas (* 1907 † 1966)
1965-98 Andersson, Edward Wilhelm (* 1933)

Hallinto-oikeuden professori (II)
Virka perustettiin 1972
1974-91 Vilkkonen, Eero Artturi (* 1933 † 1995)
1992- Mäenpää, Olli Ilmari (* 1950)

Kunnallisoikeuden ja kunnallistalouden professori (kaksikielinen virka)
Virka perustettiin 1975 ja lakkautettiin 1995
1977-95 Modeen, Tore Gunnar Werner (* 1929)

Hallinto-oikeuden apulaisprofessori/ 1998- prof.
Virka per. julkisen oikeuden apulaisen virkana 1936, muut. hallinto-oikeuden apulaisen viraksi 1958
1937-41 Merikoski, Veli Kaarlo (* 1905 † 1982)
1946-56 Kastari, Paavo Kristian (* 1907 † 1991)
1960-64 Ikkala, Olli Kustaa (* 1927)
1969-72 Holopainen, Toivo (* 1929)
1974-78 Sinisalo, Kari Jouko (* 1938 † 1978)
1980- Konstari, Timo Tapio (* 1943)

Julkisoikeuden apul.prof./ 1998- prof. (ruotsink.)
Virka perustettiin 1966
1982- Eriksson, Lars David (* 1938)

Valtiosääntöoikeuden apulaisprof./ 1998- prof.
Virka perustettiin 1973
1977-81 Saraviita, Ilkka Juhani (* 1941)
1993-98 Scheinin, Martin (* 1954)

Finanssioikeuden (finanssihallinnon) apulaisprofessori/ prof. 1998-
Virka perustettiin 1984
1987-91 Tuori, Kaarlo Heikki (* 1948)
1991- Kalima, Kai-Erik Klaus (* 1945)

Kansainvälisen oikeuden apulaisprof./1998- prof.
Virka perustettiin 1986
1989- Pellonpää, Matti Paavo (* 1950)


Dosentit

1915-23 Idman, Karl Gustaf (* 1885 † 1961), kansainvälinen oikeus
1933 Kaira, Kaarlo Kustaa (* 1886 † 1966), kansainvälinen oikeus
1942-45 Castrén, Erik Johannes Sakari (* 1904 † 1984), kansainvälinen oikeus
1943-46 Kastari, Paavo Kristian (* 1907 † 1991), julkisoikeus
1948-58 Suontausta, Tauno Erland (* 1907 † 1974), kansainvälinen oikeus
1949-67 Rytkölä, Veikko Olavi (* 1914), hallinto-oikeus
1951-55 Ahtee, Aaro Veli Vilho (* 1909 † 1955), hallinto-oikeus
1957-60 Ikkala, Olli Kustaa (* 1927), finanssioikeus
1962-70 Broms, Bengt Henry Gabriel Arne (* 1929), valtiosääntöoikeus
1962-65 Purhonen, Eino Olavi (* 1914 † 1965), valtiosääntöoikeus
1962-80 Sainio, Toivo Viljam (* 1913), kansainvälinen oikeus
1963-65 Andersson, Edward Wilhelm (* 1933), finanssioikeus
1963-67 Uotila, Jaakko (* 1927 † 1992), hallinto-oikeus
1965-77 Modeen, Tore Gunnar Werner (* 1929), hallinto-oikeus
1966-82 Sipponen, Kauko Mikko (* 1927), valtiosääntöoikeus (73-74 ei dos.)
1967-72 Autere, Tenho Aatos (* 1911 † 1972), kansainvälinen oikeus
1969-86 Voipio, Jaakko Eenok (* 1923), finanssioikeus
1969-94 Kotkansalo, Aleksanteri (* 1926), finanssioikeus
1970-83 Jyränki, Veli Orko Antero (* 1933), valtiosääntöoikeus
1971-76 Hidén, Mikael Juhana Vilhelm (* 1939), valtiosääntöoikeus
1973-74 Vilkkonen, Eero Artturi (* 1933 † 1995), hallinto-oikeus
1975-94 Pekkanen, Raimo Oskari (* 1927), hallinto-oikeus
1976-82 Vesanen, Tauno Ilmari (* 1920 † 1982), finanssihallinto-oikeus
1978- Hallberg, Pekka Ilmari (* 1944), hallinto-oikeus
1979- Niemivuo, Matti Eero (* 1945), hallinto-oikeus
1981-92 Mäenpää, Olli Ilmari (* 1950), hallinto-oikeus
1981-91 Kalima, Kai-Erik Klaus (* 1945), hallinto-oikeus
1981- Saraviita, Ilkka Juhani (* 1940), valtiosääntöoikeus
1984-87 Tuori, Kaarlo Heikki (* 1948), hallinto-oikeus
1985- Linnakangas, Esko Olavi (* 1947), vero-oikeus
1985- Niskakangas, Heikki Matti (* 1948), vero-oikeus
1985- Mattila, Pauli Kalervo (* 1949), vero-oikeus
1988- Andem, Maurice Nwaenang (* 1940), kansainvälinen oikeus
1988-95 Donner, Ruth Hilda (* 1930), kansainvälinen oikeus
1989- Hannikainen, Lauri Antero (* 1942), kansainvälinen oikeus
1991- Nieminen, Liisa Mirjam (* 1955), valtiosääntöoikeus
1992- Viherkenttä, Timo Erkki Antero (* 1958), vero-oikeus
1992-93 Scheinin, Martin (* 1954), valtiosääntöoikeus, uud. dos. 98-
1992-96 Koskenniemi, Martti Antero (* 1953), kansainvälinen oikeus
1992- Kuopus, Jorma Armas Juhani (* 1948), hallinto-oikeus (hallinnon informaatio-oikeus)
1996- Meres-Wuori, Ora Olavi Herman (* 1944), valtiosääntöoikeus
1998- Heiskanen, Veijo Aulis (* 1957), kansainvälinen oikeus
2000- Helminen, Hilkka Marjaana (* 1968), finanssioikeus
2000- Korhonen, Outi Kaarina (* 1969), kansainvälinen oikeus
2000- Syrjänen, Olavi Kaarlo Johannes (* 1936), hallinto-oikeus

Yliassistentti

1974-80 Konstari, Timo Tapio (* 1943), hallinto-oikeus
1981-86 Kalima, Kai-Erik Klaus (* 1945), hallinto-oikeus
1987-91 Tunturi, Markku Olavi (* 1946), finanssioikeus
1992-98 Ojala, Ilkka Juhani (* 1961), finanssioikeus


RIKOS- JA PROSESSIOIKEUS

Rikosoikeuden professori
Virka muodostettiin uudelleenjärjestelyssä 1907
1919-31 Tulenheimo, Antti Agaton (* 1879 † 1952)
1936-58 Honkasalo, Brynolf (* 1889 † 1973)
1960-77 Ellilä, Reino Kalervo (* 1910 † 1980)
1978- Koskinen, Pekka Tapio (* 1943)

Rikos- ja prosessioikeuden prof. (ruotsink. virka)
Virka per. prosessioikeuden prof. virkana 1907 ja muut. rikos- ja prosessioikeuden professuuriksi 1938
1920-41 Granfelt, Otto Hjalmar (* 1874 † 1957), prosessioikeuden prof. jo 1909-18
1946-72 Palmgren, Bo Gustaf (* 1909 † 1973)
1980-95 Träskman, Per-Ole Torvald (* 1945)
1997- Frände, Dan Gustaf (* 1954)

Prosessioikeuden professori
Per. vaihtuvana virkana 1924, muut. kiinteäksi 1938
1925-45 Sjöström, Bertil Alfred (* 1879 † 1945)
1945-67 Tirkkonen, Tauno Juhani Uolevi (* 1898 † 1976)
1968-79 Halila, Jouko Juhani (* 1916)
1982- Havansi, Erkki Elias Tapani (* 1941)

Rikosoikeuden professori
Per. vaiht. virkana 1925, muut. kiinteäksi 1938
1927-59 Sundström (Salmiala), Bruno Alexander (* 1890 † 1981)
1961-79 Anttila, Sylvi Inkeri (* 1916)
1979- Lahti, Raimo Otto Kalervo (* 1946)

Prosessioikeuden professori
Virka perustettiin 1950
1951-73 Ellilä, Tauno Kaarlo (* 1907 † 1975)
1975-86 Aalto, Jorma Sakari (* 1935), ei ast. virkaan
1989- Lappalainen, Juha Antero (* 1947)

Henkilökoht. ylim. ja määräaikaiset professorit
1960-66 Halila, Jouko Juhani (* 1916), siviili- ja siviiliprosessioikeuden henk. ylim. prof.
1996- Koulu, Risto Sakari (* 1949), insolvenssioikeuden ma prof.

Prosessioikeuden apulainen
Per. prosessioikeuden ja rikosoikeuden apul. virkana jaossa 1921, muut. prosessioik. apulaisen viraksi 1949, lakk. 1950
1922-23 Ignatius, Kaarlo Yrjö Benedictus (* 1869 † 1942)
1925-27 Sundström (Salmiala), Bruno Alexander (* 1890 † 1981)
1938-45 Tirkkonen, Tauno Juhani Uolevi (* 1898 † 1976)

Rikosoikeuden apulaisprofessori/1998- professori
Virka perustettiin rikos- ja prosessioikeuden apulaisen virkana 1936, muut. rikosoikeuden apul. viraksi 1949
1930-36 Honkasalo, Brynolf (* 1890 † 1973)
1937-40 Alanen, Aatos Volmar (* 1894 † 1974)
1948-61 Salovaara, Niilo Kullervo (* 1902 † 1977)
1966-67 Ståhlberg, Kaarlo Ludvig (* 1933)
1969-70 Heinonen, Olavi Ensio (* 1938)
1973-78 Koskinen, Pekka Tapio (* 1943)
1980- Majanen, Martti Ilmari (* 1944)

Prosessioikeuden apulaisprofessori
Virka perustettiin 1969 ja lakkautettiin 1994
1970-71 Aalto, Jorma Sakari (* 1935)
1974-92 Lager, Irma Annikki (* 1929)Dosentit

1911-18 Tulenheimo, Antti Agaton (* 1879 † 1952), rikosoikeus
1914-22 Ignatius, Kaarlo Yrjö Benedictus (* 1869 † 1942), rikosoikeus ja rikosrangaistusoikeus
1917-25 Sjöström, Bertil Alfred (* 1879 † 1945), prosessioikeus
1927-37 Alanen, Aatos Volmar (* 1894 † 1974), rikosoikeus
1930-35 Tarjanne, Johannes Tapio (* 1901 † 1974), prosessioikeus
1935-38 Tirkkonen, Tauno Juhani Uolevi (* 1898 † 1976), prosessioikeus
1942-46 Palmgren, Bo Gustaf (* 1909 † 1973), prosessioikeus
1943-48 Palme, Walter Armas (* 1907 † 1966), prosessioikeus
1949-61 Anttila, Sylvi Inkeri (* 1916), rikosoikeus
1951-59 Ellilä, Reino Kalervo (* 1910 † 1977), rikosoikeus
1954-60 Halila, Jouko Juhani (* 1916), prosessioikeus
1954-60 Livson, Mikael (* 1910), rikosoikeus
1956-85 Reinikainen, Veikko Olavi (* 1920 † 1998), prosessioikeus
1965-71 Ailio, Erkki Olavi Johannes (* 1922), rikosoikeus
1967-76 Ståhlberg, Kaarlo Ludvig (* 1933), rikosoikeus
1971-75 Aalto, Jorma Sakari (* 1935), prosessioikeus
1972-74 Lager, Irma Annikki (* 1929), prosessioikeus, uud. dos. 92-94
1975-79 Lahti, Raimo Otto Kalervo (* 1946), rikosoikeus
1978- Backman, Eero Veikko (* 1945), rikosoikeus
1979-80 Träskman, Per-Ole Torvald (* 1944), rikosoikeus, uud. rikosoikeuden ja rikosprosessioikeuden dos. 95-
1979- Virolainen, Jyrki Juhani (* 1943), prosessioikeus
1984- Walamies, Veli Juhani (* 1948), prosessioikeus
1988- Lappi-Seppälä, Sampo Tapio (* 1953), rikosoikeus
1988- Viljanen, Pekka Olavi (* 1952), rikosoikeus
1989- Koulu, Risto Sakari (* 1949), prosessioikeus
1990-95 Frände, Dan Gustaf (* 1954), rikosoikeus
1992- Jonkka, Jaakko Ilari (* 1953), prosessioikeus
1996- Niemi-Kiesiläinen, Taru Marja Johanna (* 1957), prosessioikeus

Prosessioikeuden yliassistentti

1995-96 Koulu, Risto Sakari (* 1949)
1997- Niemi-Kiesiläinen, Taru Marja Johanna (* 1957)

1 kommentti:

  1. Tämä mies on tominut neuvostoliiton mandaatilla,sekä mahtava rikoshistoria oman kansan sortotoimenpiteissä.

    VastaaPoista