Sivun näyttöjä yhteensä

29. heinäkuuta 2013

Tyhjä testamenttiIlahduttavasti juuri oikea mies, Urpo Kangas, selvitti televisiossa Päivän Kasvona nopeasti muuttuneen tekniikan aiheuttamaa hurjaa muutosta perinteisiin kaiken kansan asiakirjoihin.

Testamenttia ei voi tehdä eikä todistaa vain verkkoon. Paperi on oltava. Kiinteistönkauppaa koskee sama. Asunto-osakkeen kauppakirjan tekemiseen vain verkossa ei tällä hetkellä pidä yllyttää ketään. Avioehtosopimus kelpaa rekisteröitäväksi vain paperilla.

Nämä asiat eivät ole miltään osin immateriaalioikeutta, jonka tuntijoita meillä on, eikä oikeastaan liioin teknologia- tai informaatio-oikeutta, jonka opetus on toistaiseksi hiukan sattumanvaraista. Lakimieskunnasta löytyy osaajia, mutta on kohtuutonta odottaa, että hyväkään juristi olisi selvillä tällaisesta.

Niinpä televisiokameran edessä istui siviilioikeuden professori. Lyhyessä ohjelmassa ei erikseen korostettu, että Kangas on jäämistöoikeuden ykkösnimi ja erittäin kokenut. Jäämistöoikeus siis tarkoittaa perintö- ja testamenttioikeutta sekä eräitä lähellä olevia asioita.

Kaupanteko on esine- tai velvoiteoikeutta. Uuden tekniikan ongelmista ollaan sillä puolella selvillä, mutta tietääkseni kukaan ei ole varsinaisesti tullut esiin nostamalla kissan pöydälle.

Eräät oikeustoimet, joihin esimerkiksi polkupyörän myyminen ei kuulu, ovat oikeudellisella kielellä ”määrämuotoisia”. Asiakirjat on tehtävä paperilla ja eräissä tapauksissa vielä laissa selvitetyin muodoin. Esimerkiksi pätevä testamentti on allekirjoitettava kahden esteettömän todistajan samanaikaisesti saapuvilla ollessa.

Yksi esimerkki suomalaisesta perinteestä, jossa alkeelliset ja hyvin tavallisia ihmisiä koskevat oikeussäännöt eivät kuulu yleissivistykseen, on juuri testamentti. Aivan jatkuvasti jo perukirjoituksissa, jolainen on pakko toimittaa, ja perinnönjaon yhteydessä, joku väittää, että vainaja lupasi tuon esineen minulle tai sinulle tai hänelle tai hoitajalleen. Ja olisi syytä tietää, että tuollainen lausuma on täysin vailla merkitystä.

Omaisuudesta voi määrätä kuoleman varalta vain testamentilla, ja testamentti on tehtävä kirjallisesti. Suullisena hyväksyttävä niin sanottu hätätilatestamentti on suuri harvinaisuus. Siitä puhutaan, mutta juuri kukaan juristi ei ole koskaan ollut tilanteessa, jossa sellainen olisi katsottu päteväksi.

Eivät ihmiset yleensä liioin tiedä, mikä on lakiosa. Testamentilla voi määrätä vain puolesta omaisuudestaan. Toinen puoli menee lapsille tai muille lähiomaisille, jos sellaisia on. Kysymys ylivelkaisesta pesästä ja perinnöstä luopumisesta ei sitten kuulukaan yleissivistykseen. Tuossa tilanteessa on välttämättä otettava yhteyttä juristiin, mielellään asianajajaan tai oikeusaputoimistoon. Ja melkein saman voisi sanoa ennakkoperinnöstä. Sellainen voi olla kohtuullisen kiemurainen kysymys.

Mutta nyt, kun sekä yrityksen että yksityiset hoitavat valtaosan maksuistaan verkon kautta, tilanne onkin se, ettei kukaan oikein tiedä, missä tapauksessa vain verkon kautta toteutettu oikeustoimi on pätevä ja millainen on esimerkiksi verkkokaupan kanssa asioivan palautusoikeus ja miten se toteutetaan.

Julkisuudessa puhutaan kiitettävän paljon hiukan vaikeista ja erikoisista asioista, kuten verkkohuijauksista. Niistä pitäisi selvitä tervettä järkeä käyttäen ja noudattaen sitä sääntö, että verkon tilauslomakkeissa on melkein aina pari koukkua kätkettynä. Ihminen joka arvelee ostavansa pienen pullon jotain järkevää ainetta – esimerkiksi shampoota – panee tai jättää panematta rastin ruutuun ja on myyjän mielestä tilannut joka kuukausi kartonkikaupalla pesunesteitä. Myös tästä pitäisi selvitä järjellä. Jos lomake on englanninkielinen eikä ostaja osaa englantia, kannattaa jättää ostamatta.

Ajatushyppy – suurkuluttajankin kannattaa ennen kirjan tilaamista Amazonista katsoa verkosta, olisiko sama kirja saatavissa kirjakaupasta. Yllättävän usein se on, ja hintakin on halvempi, koska Amazonin ja muiden kunniallisten kauppojen myyntihinta ilmoitetaan näkyvästi mutta rahti aika näkymättömästi, ja panemalla rastin väärään ruutuun rahti voi olla reippaasti suurempi kuin kirja. Ja lisäksi: erinäiset rajat ovat muuttuneet. Noin sadan euron tilaus kuriiripalvelun kautta tuli aikoinaan suoraan postilaatikkoon; nyt tulli huutelee sekaan, ja mukana on uudenlaisia maksuja. Sanokaa te lukijat, jotka paremmin tiedätte – muistaakseni kolme DVD:tä on suurin määrä, joka tulee EU:n alueelta ongelmattomasti perille asti. Siis vain kolme.

Tämä oli arkikäytäntöä. Esimerkki suurista avoimista kysymyksistä on kauppakirja. Myös käytetystä autosta on allekirjoitettava ja annettava ”luovari” eli rekisterin otteen luovutustodistus-osa. Siinä ei verkko auta eikä skannattu kopio kelpaa. Jos luovari on hukassa, uuden saa aika helposti.

Toistaiseksi ei ole yleisesti hyväksyttyä tunnistautumiskeinoa, jonka vuoksi muissa kuin pankki- ja vakuutusasioissa voisi tehdä vaivattomasti sitovan sopimuksen. If –vakuutusyhtiöllä ainakin on hyvä käytäntö. Asiakkaalla on heidän sivuillaan ”salkku”, johon kirjoittaudutaan pankkitunnuksilla ja avainluvuilla. En neuvo käyttämään tätä keinoa muiden kuin hyvin tunnettujen firmojen kanssa, ja tämänkin pätevyys on tuomioistuimessa kokeilematta. Vaikka pankit vaativat muuta, käytännössä on mahdollista, että perheenjäsen tai muu läheinen kirjoittautuu koneellasi ja tunnareillasi johonkin. Ei olisi helppo ratkaista juttua, jossa maksuvaatimuksen kohde väittäisi tietokoneenhuoltomiehen käytelleen konetta, josta tunnusluku löytyi helposti ja avainlukuja, jotka löytyivät kirjoituspöydältä. Sormituntumalla sanoisin, ettei selitys kelpaisi.

Oli korkea aika ottaa nämä asiat esiin. Ja se välillä kyselty ”digitaalinen kuilu” eli 12 % väestöstä on muuten arvio ihmisistä, joilla ei ole internet-yhteyttä. Tuo lukumäärä vastaa pelottavan hyvin ns. syrjäytyneiden aikuisten suhteellista lukumäärää teollisuusmaissa.


18 kommenttia:

 1. Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista antaisi kyllä ymmärtää, että kaikki allekirjoitusta vaativat oikeustoimet voidaan tehdä myös vahvalla sähköisellä allekirjoituksella: "Jos oikeustoimeen vaaditaan lain mukaan allekirjoitus, vaatimuksen täyttää ainakin sellainen kehittynyt sähköinen allekirjoitus, joka perustuu laatuvarmenteeseen ja on luotu turvallisella allekirjoituksen luomisvälineellä." Ainakaan kukaan, kun tätä silloin tämän lain säätämisen jälkeen asiaa tiedustelin, ei muuta sanonut. Mielestäni kun juuri testamentti on sellainen asiakirja, johon sähköinen allekirjoitus ei ollenkaan sovi, ainakaan ilman notarisointi tai muuta sellaista palvelua, jolla erikseen varmistettaisiin, että testamentti on tiettynä aikana tehty.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiinteistön kaupasta on juuri voimaan tullut maakaaren muutos:

   3 § (4.2.2011/96)

   Sähköiset asiointijärjestelmät ja niiden käyttötarkoitus

   Tässä laissa tarkoitettuja sähköisiä asiointijärjestelmiä ovat sähköinen kaupankäyntijärjestelmä ja sähköinen kiinnitysjärjestelmä.

   Kaupankäyntijärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa kiinteistön kauppojen ja muiden luovutusten sekä niihin liittyvien asiakirjojen tekeminen sähköisenä ja edistää sähköistä asiointia kirjaamisasioissa. Kiinnitysjärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa kiinnitystä ja panttikirjaa koskevien hakemusten sekä niihin liittyvien asiakirjojen tekeminen sähköisenä ja edistää muutenkin sähköistä asiointia kirjaamisasioissa.

   Asiointijärjestelmät ovat valtakunnallisia ja niitä ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Maanmittauslaitos huolehtii asiointijärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä.

   Poista
  2. "Jos oikeustoimeen vaaditaan lain mukaan allekirjoitus, vaatimuksen täyttää ainakin sellainen kehittynyt sähköinen allekirjoitus, joka perustuu laatuvarmenteeseen ja on luotu turvallisella allekirjoituksen luomisvälineellä."

   Ja Suomen lain mukaan:

   "turvallisen allekirjoituksen luomisvälineen on riittävän luotettavasti varmistettava, että allekirjoitus on suojattu väärentämiseltä"

   Mitä tarkoittavat "turvallisella allekirjoituksen luomisvälineellä" ja "riittävän luotettavasti"?

   Onko allekirjoitusten suojauksen seurattava tietotekniikan kehittymistä niin että salauksen on vastattava nykyisen tekniikan luomiin uhkiin ja otettava myös huomioon myös tulevaisuuden kehittyvät uhat?

   Nykyistä VRK:n varmennetta ei todellakaan voi pitää luotettavana, edes tälläkään hetkellä.

   Poista
  3. Sillä "turvallisella allekirjoituksen luomisvälineellä" tarkoitetaan sitä VRK-sirukorttia, ei koko laitteistoa jolla kulloinenkin allekirjoitustapahtuma tehdään. Tässä on ongelma kun tietokoneet ja muut härvelit on kohtuullisen helppoa saastuttaa vääriä asioita tekevillä haittaohjelmilla.

   Tästä ei ole kovin suurta vahinkoa peruutettavissa ja korjattavissa olevien oikeustoimien kohdalla. Mutta testamentin, kiinteistökaupan ja esimerkiksi vaaleissa äänestämisen kohdalla tapahtunutta väärinkäytöstä on erittäin vaikea tai mahdotonta korjata. Testamentin tapauksessa ei vainajalta voida edes kysyä mitä hän tarkoitti. Vaalien kohdalla, jos fasistihallinto on jo vallassa, ei korjausta tietenkään tehdä jne.

   Sirukorttihöhääjät eivät edes tehneet ominaisuutta, jolla sirukortin haltija eli se allekirjoittaja voisi saada kortiltaan tiedon siitä, mitä allekirjoituksia sillä oin tehty. Eivätkä allekirjoitukset ole aikaleimattuja tai notarisoituja. Eli kun kortin ja sen allekirjoituspinin päästää hetkeksikin käsistään, voidaan sillä tehdä mitä tahansa, myös tulevaisuuteen tai menneisyyteen päivättyjä allekirjoituksia.

   Kaiken lisäksi, kun fyysisten paperille tehtyjen allekirjoitusten väärentämisen analysointi koko ajan paranee eli vanhoistakin allekirjoituksesta voidaan uudemmin menetelmin saada enemmän tietoa sen aitoudesta, digitaalisten allekirjoitusten kohdalla näin ei ole kun kyseessa on pelkkä läjä bittejä.

   Henkilökorttia ei ole voinut saada ilman sitä HST-sirua. Tältä osin tilanne nyt sitten muuttuu kun koko sirusta luovutaan.

   Tunnistukseen pankkitunnukset ja HST-korttikin olisivat riittävän hyvät mutta allekirjoittamiseen ei.

   Poista
 2. Miksi kirkosta voi erota yhdellä klikkauksella? Sanotaan, että jotkut ovat erottaneet kirkosta sukulaisiaan, joille asia on tullut esille yllätyksenä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ehkä se kuuluu osana sitä kulttuurimarxilaista ideata jossa kirkosta, avioliiosta, ja oikeistopuolueesta eroaminen on tehtävä mahdollisimman helpoksi kun taas liittyminen takaisin mahdollisimman vaivalloiseksi?

   http://fi.wikipedia.org/wiki/Frankfurtin_koulukunta

   " Ilmaisu kriittinen teoria (saks. Kritische Theorie) on peräisin Horkheimerin ohjelmajulistuksenomaisen artikkelin Traditionelle und kritische Theorie (1937) otsikosta. Horkheimer tarkoitti kriittisellä teorialla yhteiskuntateoriaa, joka kritisoi ja pyrkii muuttamaan yhteiskuntaa kokonaisuutena. Näin kriittinen teoria on vastakkainen perinteiselle yhteiskuntateorialle, joka pyrki ainoastaan ymmärtämään tai selittämään (ja sitä kautta tukemaan vallitsevaa) yhteiskuntaa. "

   Poista
 3. Mielenkiintoinen on myös laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090617

  Meinaan tuota HST-korttia, eli sähköistä henkilökorttia. Jos allekirjoitusta on käytetty oikeudettomasti on syyttömän allekirjoituksen omistajan melko mahdotonta tätä väärinkäyttöä todistaa, varsinkin jos joku mummo olisi tehnyt velkakirjan ja sukulaispoika muunnellut tietokoneen aika-asetuksia jne... tehden mummon tietämättä kyseisen velkakirjan. Olishan poika voinut suositella mummolleen kyseistä korttia ja jättänyt kertomatta mitä kaikkea kortilla voi allekirjoittaa...

  VastaaPoista
 4. EU:n alueelta tulee mikä määrä DVD:tä tahansa kotiin ongelmitta ja verovapaasti. EU:n ulkopuolelta tilanne on toinen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Soitin ja kysyin ennen kuin kirjoitin. Huom. - kirjoittamani koski siis kuriiripostina tilattua. Täytynee jatkaa selvittelyä.

   Poista
  2. Kommentoija tarkoittanee, että tulee tullivapaasti. EU:han on vapaakauppa-alue. Toinen juttu sitten, että nettikaupoissa hinta on ilmoitettu joskus ilman arvonlisäveroa tai maan oman arvonlisäveron mukaan. Verokannat vaihtelevat maasta tosieen.

   Poista
  3. Alv kaukokaupassa on jännä juttu, nauttikaa:

   http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/Kaukomyyntia_koskevat_arvonlisaverosaann(27219)#KaukomyyntikoskevatalarajatEU-maittainx

   Poista
 5. Itseäni kaupanvahvistajana kiinnostaa sähköisen kiinteistökaupan tulo ainakin mahdolliseksi marraskuusta lukien. Tunnistautumiset ja muut tekniset seikat lienevät vielä auki, mutta maanmittauslaitos järjestelmää kovasti ajaa, vaikka siirtyminen uuteen kirjaamis- ja tietojärjestelmäänkään ei ole onnistunut. Kuukausien jonot olemassa kirjauksissa, kun kaikki muutetaan sähköiseksi. Lainhuudatuksia käsitellään vielä toukokuussa tehdyista kaupoista.
  Itse olen jättänyt viimeksi kuluneen vuoden aikana vahvistamatta ainakin kolme aiottua kiinteistökauppaa, yhden siitä syystä, että myyjä oli niin juovuksissa, etten tiennyt, ymmärtääkö hän mitään siitä, mitä on tapahtumassa. Kahdesti taas siksi, että totesin kaupan osapuolen olevan sillä tavalla poissa tästä maailmasta, ettei hänellä millään voinut olla tietoa siitä, mitä ollaan tekemässä. Toisella kertaa yksi myyjistä alkoi puhutella kesken kaupan minua herra tohtoriksi ja esitteli kipeää polveaan, toisella kertaa taas kysyin poissaolevan näköiseltä myyjältä, tietääkö hän, mitä ollaan tekemässä ja hän kertoi, ettei hänellä ole mitään käsitystä miksi hän siinä on. Sukulaiset veivät sitten papan pois, kun en kauppaa vahvistanut.
  Sähköisessä kaupanteossa nämä kaupat taatusti olisi tehty, "auttavia käsiä" olisi varmasti löytynyt, sen verran innokkaita kaupantekijöitä ympärillä oli. Kyllä vanhassa järjestelmässä jotain hyvää siis on.

  VastaaPoista
 6. Tämä on jo vanha asua, mutta pääsi yllättämään:

  http://www.digitoday.fi/bisnes/2013/01/09/playcomista-tilaaminen-loppuu-maaliskuussa/2013472/66

  VastaaPoista
 7. "Testamentilla voi määrätä vain puolesta omaisuudestaan. Toinen puoli menee lapsille tai muille lähiomaisille, jos sellaisia on."

  Mitähän oikein tarkoitat lähiomaisilla?

  Jos henkilön lähiomaiisia ovat vain vanhemmat, isovanhemmmat, sisarukset tai heidän lapsensa, niin ei heillä ole oikeutta lakiosaan.

  PS. Kummallista, että aina lähdetään olettamuksesta, että on aviopuoliso ja jälkeläisiä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Katso perinökaaresta, 2. luku. Siinä on muutamia asioita, joiden vuoksi "lapset ja näiden lapset" ei ole riittävän tarkka ilmaus - esimerkiksi ottolapsen perintöoikeus.

   Ellei maailma ole mielesi mukainen, en voi asiaa auttaa. Rintaperillisen perintöoikeus ei "lähde olettamuksesta" että on jälkeläisiä. Muiden kuin rintaperillisten perintöoikeudesta on eri pykälät.

   Mielestäni on kohtuullista lähteä olettamuksesta, että ihmisellä on tai on ollut äiti. Lisäksi oletan, että on ollut siittäjä tai sperman luovuttaja.

   Poista
 8. Tässähän ei ollut kyse ottolapsista vaan muista lähiomaisista.

  Eikä laista löydy mitään kohtaan, että vanhemmilla, isovanhemmilla, sisaruksilla tai heidän lapsillaan olisi oikeus lakiosaan.

  VastaaPoista
 9. > Kysymys ylivelkaisesta pesästä ja perinnöstä luopumisesta ei sitten kuulukaan yleissivistykseen. Tuossa tilanteessa on välttämättä otettava yhteyttä juristiin, mielellään asianajajaan tai oikeusaputoimistoon.

  Miten niin? Itse hoidin äitini ylivelkaisen pesän yli 10 vuotta sitten. Netissä on lait ja asetukset ja foorumeilla puhetta.

  VastaaPoista
 10. Nykyään todella suuri osa dokumenttien käsittelyistä tosiaan tapahtuu verkossa. Meidänkin tulee selvittää, kuinka saadaan esimerkiksi tiedostot oikeaan muotoon ja kuinka lisätään sähköinen allekirjoitus. PDF-muokkausohjelma siihen ilmeisesti ainakin kykenee. Kovasti kiinnostaa, kuinka nämä yleisesti ottaen hoidetaan, jos ei kokemusta ole sähköisesti kanssakäymisestä. Juurikin tuo 12%, jonka mainitsit.

  VastaaPoista